Висша математика. Част 5. Специални глави. Ана Петрова-Денева, Венера Димова-Нанчева, Николай Стоянов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  3-2-2017
  •  160

Автор:Ана Петрова-Денева, Венера Димова-Нанчева, Николай Стоянов
Издателство:Техника
Страници:398
Корици:Меки
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 220 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ
Глава I

Числени методи на алгебрата

§ 1. Числено решаване на уравнения................. 7

§ 2. Решаване на системи линейни уравнения.............21

§ 3- Решаване на системи нелинейни уравнения............32

Г л а в a II

Числени методи на анализа

§ 1. Интерполиране на функции.................42

§ 2. Числено диференциране.....................62

§ 3. Числено интегриране........... 67

Глава III

Числени методи за интегриране на обикновени диференциални уравнения

§ 1. Приближено решаване на обикновени диференциални уравнения .... 83

§ 2. Гранични задачи за обикновени диференциални уравнения......1C 5

Глава IV

Вариационно смятане

5 1. Функционал...........................111

§ 2. Предмет на вариационното смятане................116

§ 3. Екстремум на диференцуем функционал. Уравнение на Ойлер. . . .118

§ 4. Функционали с повече от една неизвестни функции.........125

§ 5. Функционали, които зависят от производни с по-висок от първи ред. 128

§ 6. Функционали, които зависят от функции с повече от един аргумент. . 131

§ 7. Вариационна задача в параметричен вид..............137

§ 8. Подвижни граници при най-простата вариационна задача......142

§ 9. Условен екстремум........................147

Глава V

Линейни частни диференциални уравнения от втори ред

§ 1. Дефиниция, основни понятия.................... 159

§ 2. Класификация и каноничен вид на линейните частни диференциални уравнения от втори ред.....................160

Хиперболични уравнения......................167

§ 3. Физични задачи, които водят до хиперболично уравнение.......167

§ 4. Метод на Даламбер за уравнението на струната...........175

§ 5. Метод на Фурие за крайна струна.................184

§ 6. Нехомогенно уравнение на струната...............189

§ 7, Вълново уравнение........................192

Параболични уравнения ...................... 197

§ 8. Разпространение на топлината в изотопно твърдо тяло........197

9. Първа гранична задача за уравнението на топлопроводността .... 203

§ 10. Задача на Коши за уравнението на топлопроводността.......210

Елиптични уравнения .................... . . 213

§ 11. Уравнение на Лаплас. Хармонични функции, свойства.......216

§ 12. Основни гранични задачи за уравнението на Лаплас. Теореми за единственост и устойчивост................ 224

§ 13. Метод на Фурие за първа и втора гранична задача на уравнението на

Лаплас в кръгова област ...................227

Г л а в a VI

Елементи от теорията на вероятностите

§ 1. Събития и дейстзия с тях....................234

§ 2. Вероятност, вероятностно пространство, свойства на вероятностите.....242

§ 3. Условна вероятност........................ 254

§ 4. Умножение на вероятности. Зависими и независими събития.....258

§ 5. Формула за пълната вероятност. Формула на Бейс......... 267

§ 6. Последователни изпитвания. Схема на Бернули. 270

§ 7. Случайна величина........................ 276

§ 8. Функция на разпределение...................„278

§ 9. Непрекъснати и дискретни разпределения ............. 283

§ 10. Числови характеристики (моменти) на случайна величина......293

§ 11. Някои видове дискретни разпределения...............304

§ 12. Някои непрекъснати разпределения................307

§ 13. Система от случайни величини (многомерна случайна величип )............ 315

§ 14. Основни закони на разпределение.................326

§ 15. Зависими и независими случайни величини.............330

§ 16. Числови характеристики на система от две случайни величини. Корелационен метод. Коефициент на корелация .............334

§ 17. Двумерно нормално разпределение.......... 337

§ 18. Разпределения, числови характеристики и независимост на система от

случайни величини ....341

§ 19. Комплексна случайна величина. Характеристична функция......347

Глава VII

Елементи на математическата статистика

§ 1. Задачи на математическата статистика..............356

" 2. Понятие за генерална съвкупност и случайна извадка.......357

§ 3. Гранични теореми.........................359

§ 4. Проста статистическа съвкупност. Статистическа функция на разпределение Хистограма..........................370

§ 5. Числови характеристики на статистическото разпределение......375

§ 6. Изравняване на статистически ред. Критерий за съгласуваност .... 377

§ 7. Оценки за параметри на генералната съвкупност..........385

Приложение..... 393

Литература..........................397

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     Техника
Година:     1977
Cтраници:     398
Забележка:     Здраво книжно тяло, много внимателно ползвана книга.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      150/220/0 мм
Ключови думи:      Висша математика, част 5, специални глави, Ана Петрова-Денева, Венера Димова-Нанчева, Николай Стоянов
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.