Финансово-счетоводен анализ в банките. Учебник за дистанционно обучение. Стоян Стоянов, Даниела Фесчиян

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  21-3-2016
  •  237

ПРОДАДЕНА

Автор:Стоян Стоянов, Даниела Фесчиян
Издателство:УНСС "Стопанство"
Страници:157
Корици:Меки
Година:2010
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 205 / 290 Състояние: Мн. добро
Второ преработено и допълнено издание.

Магистърска програма по счетоводство и контрол.

Учебникът "Финансово-счетоводен анализ в банките" - второ преработено и допълнено издание, е предназначен за студентите от всички специалности в магистърска степен - дистанционна форма на обучение, които изучават дисциплината Финансово-счетоводен мениджмънт в банките. Той е съобразен с учебната програма на студентите от специалност Счетоводство и контрол, ОКС "магистър", дистанционна форма на обучение по дисциплината Финансово-счетоводен мениджмънт в банките. Представеният в учебника материал е поднесен от авторите по достъпен за студентите начин. При представянето на отделните теми са изведени учебните цели, дефинирани са ключовите термини и са структурирани въпроси за самоподготовка. Целта на авторите е улесняване на студентите при изучаването и възприемането на разглежданите проблеми. При разработването на отделните теми са взети предвид постиженията на световната счетоводна теория и практика и изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане, директивите на Европейския съюз по счетоводство, директивите на Базелския комитет по банков надзор и нормативните актове, регламентиращи банковата дейност.

Учебникът е под научната редакция на проф. д-р Стоян Стоянов. Отделните глави са написани, както следва:

проф. д-р Стоян Стоянов - първа, втора, трета, четвърта и десета глава, доц. д-р Даниела Фесчиян - пета, шеста, седма, осма и девета глава.
Автори: проф. д-р Стоян Стоянов

доц. д-р Даниела Фесчиян

Рецензенти: доц. д-р Снежана Башева

доц. д-р Веселка Павлова
© Център за дистанционно обучение при УНСС, 2010

Категория:     Учебници за ВУЗ
Издателство:     УНСС "Стопанство"
Година:     2010
Cтраници:     157
Забележка:     Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.
Налични бройки:     1
Език:     Български
Град на издаване:     София
Корици:     меки
Размери:      205/290/0 мм
Ключови думи:      Финансово-счетоводен анализ, банки, кредитен портфейл, собствен капитал
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.