Преглед Категория › Право


Право на Европейския съюз

Седмо преработено и допълнено издание Прочети повече
Патентно право в Република България

В книгата се дават отговори на въпросите какво е патент, за какво се издава той, какви права гарантира и кой може да го получи. Описана е процедурата, по която се издават патенти в България. Разглеждат се подробно и международните актове, които регламентират патентното право в Европейския съюз и по света.... Прочети повече


Престъпления против човечеството

Борбата за световна справедливост Прочети повече


Международно частно право на НР България

Трето основно преработено и допълнено издание Прочети повече

 •  07 January 2019 22:32
 •  105
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  30 December 2018 14:33
 •  84
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  23 December 2018 14:18
 •  93
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  23 December 2018 14:05
 •  97
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  10 December 2018 16:55
 •  103
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАНАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

НАРЕДБА-№-Із-1971-от-29-октомври-2009-г-за-строително-технически-правила-и-норми-за-осигуряване-на-бeзопасност-при-пожар Прочети повече