Преглед Категория › Право
Наказателно право

Престъпления против собствеността Прочети повече


Наказателно право

Престъпления против правата на човека Прочети повече


История на българската буржоазна държава и право 1878-1917

(ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ОСМАНСКО ИГО - 1878 г. -ДО ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ) ФОТОТИПНО ИЗДАНИЕ ПО ВТОРОТО ИЗДАНИЕ ОТ 1980 г. Прочети повече


Законодателство в областта на околната среда. Том 6

Управление на опасните химични вещества и генетично модифицирани организми Прочети повече
Законодателство в областта на околната среда. Том 1

Хоризонтално законодателство и предотвратяване на промишленото замърсяване Прочети повече  •  26 August 2018 15:26
  •  27
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА


  •  21 August 2018 09:38
  •  18
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА