Преглед Категория › Психология


Промените в соцалната психика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Дневници за развитието на речта, мисленето и емоциите при две деца

Проучването на детската реч разкрива интересни закономерности. Детското бърборене напр. представлява съвкупност от неадекватни звукови и смислови асоциации. Тази "словесна салата" постепенно се потиска и потъва в несъзнаваното... Прочети повече

 •  14 April 2017 10:34
 •  49
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология. Учебник за средното общообразователно училище. Азаря Джалдети, Веселин Василев, Румен Стаматов

Психология Учебник за средното общообразователно училище Азаря Джалдети, Веселин Василев, Румен Стаматов Прочети повече


Обща психология. Част 1. Иван Нетов

СЪДЪРЖАНИЕ Глава първа ОБЩОТЕОРЕТИЧНИ И ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ПСИХОЛОГИЯТА 1. ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА....................................5 2. ОБОСОБЯВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЯТА 1 Прочети повече

 •  06 February 2017 12:45
 •  131
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психология Учебник за студентите от ВИФ. Б. Първанов, Н. Попов, Е. Генова, С. Димитрова, А. Такев

СЪДЪРЖАНИЕ Първа част. Обща психология....................................................3 I. Въведение в психологията (Н. Попoв)..................................3 II. Развитие на психиката и съзнанието (Н. Попов, С. Димитрова) .....13 II. 1. Биологическо, или филогенетическо развитие на психиката........13 II. 2. Обществено-историческо развитие… Прочети повече


Психичните бариери. Филип Генов

На основата на теоретични и емпирични изследвания и анализ на практиката проф. д-р Ф. Генов разкрива същността, видовете и причините за появата на психични бариери при: внедряване новостите в научно-техническия прогрес, революционното мислене в борбата за подобряване качеството, в преустройството на мисленето на ръководни кадри и др. Авторът посочва… Прочети повече


Социалнопсихичният климат в колектива. Колектив

Социалнопсихичният климат в колектива Колектив Прочети повече


Psychologie du yoga de la Kundalinî. Carl Gustav Jung

Le yoga est une discipline spirituelle qui permet d'atteindre l'éveil en purifiant le corps. Il existe plusieurs écoles de yoga tantrique, mais celle de la Kundalinî est sans doute la plus surprenante. Elle consiste à activer les forces les plus puissantes de l'humain, décrites comme un serpent lové autour de la colonne vertébrale, et vise… Прочети повече

 •  28 January 2017 11:04
 •  88
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Развитие на детето. А. А. Люблинская

Съдържание Предговор ..................7 Развитие на детската психика ..........9 Мозък и психика ....... 9 Всеки психически процес е нервен процес (Сеченов) 14 Средата и развитието на детето .... 19 Как да преценяваме психическото развитие на детето 25 Формирането на личността на детето се извършва в процеса на неговото възпитание .... 28 Кърмачето… Прочети повече


История на модерната психология. Дуейн П. Шулц, Сидни Елън Шулц

Предлага на българския читател преводи на оригинални трудове от различни области на психологическото познание. В тях намират отражение проблемите за психичното развитие на човека, изграждането на личността, механизмите на интелектуалната дейност, емоционалния живот, изявата на заложбите и способностите, психологическите особености на човешките взаимоотношения.… Прочети повече


Смъртен опит. Сънуване. Рискуване. Умиране. Сергей Герджиков

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Граничното I. СЪНУВАНЕ 9 2. Разкази за сънища 11 незнайност 12 ; летене и трансцендиране 13; смърт 16 3. Мистика на сънищата 20 сън-преживване и сън-действие 21 ; място-2 25; път към силата 28 4. Онирология 32 фаза на сънуването 33; сънен сюжет 37; тълкуване на сънищата 41; критика 46 5. Опитът на сънуването 51 безпаметност между будуване… Прочети повече


Еротизмът. Франческо Алберони

Заедно с "Влюбване и любов" (1979) и "Приятелството" (1984), "Еротизмът" (1986) е част от нашумялата трилогия, посветена на човешките чувства. В тази есеистична книга, изобилстваща от културни препратки, художествени цитати и социологически позовавания, Алберони прониква в сложния и тайнствен свят на еротичната любов, като разглежда… Прочети повече


Популярни беседи за психологията. Артур Петровски

Беседите за психологията са жив, съдържателен разказ за науката, която днес прониква във всички области на обществения живот. Разказва Артур Петровски, психолог, академик от Академията на педагогическите науки на СССР. В книгата се разглеждат въпроси за природата на таланта, за вроденото и придобитото в способностите, за позициите на семейството и… Прочети повече


Известни психолози за психологията. Вид Печяк

Книгата на професора по история на психологията от Люб-лянския университет Вид Печяк съдържа интервюта със световноизвестни психолози като Б. Ломов, П. Галперин, X. Айзенк, П. Фрес и др. за настоящето и бъдещето на психологическата наука. Учени от социалистически и капиталистически страни са дали своите отговори ио следните значими за развитието на… Прочети повече


Social Psychology: Theories, Research, and Applications. Robert S. Feldman

CONTENTS IN BRIEF Preface xxi PART ONE INTRODUCTION TO SOCIAL PSYCHOLOGY 1 THEORIES AND METHODS OF SOCIAL PSYCHOLOGY 3 PART TWO DEFINING, UNDERSTANDING, AND EVALUATING THE SOCIAL WORLD 2 PERSON PERCEPTION, SOCIAL COGNITION, AND ATTRIBUTION: UNDERSTANDING AND JUDGING OURSELVES AND OTHERS 43 3 SOCIAL ASPECTS OF NONVERBAL AND VERBAL COMMUNICATION 81 4… Прочети повече


Психология и психопатология на напредналата възраст. К. Константинов, И. Петров, Х. Христозов

В предлаганата монография е разгледан проблемът на стареенето като закономерен процес, е основата на който лежат тясно свързани с хода на времето, невъзвратими в своята цялост, вътрешно присъщи на всички индивиди, изменения. Разгледани са последователно социалните, биологичните и психологичните аспекти на измененията, свързани с късния възрастов преход.… Прочети повече


Обсебен мозък. Ocвoбoди cе oт oбcеcивнo-кoмпилcивните рaзcтрoйcтвa. Джефри Шуорц, Бевърли Байет

Описание Ocвoбoди cе oт oбcеcивнo-кoмпилcивните рaзcтрoйcтвa Eднa вечер нa 1947 г. Xaуърд Xюc вечерял c aктриcaтa Джейн Гриър в екcтрaвaгaнтен реcтoрaнт нa „Ивицaтa нa зaлезa" в Лoc Анджелеc. Пo някoе време тoй cе извинил и oтишъл дo тoaлетнaтa. Зa oгрoмнa изненaдa нa Гриър, Xюc cе зaбaвил чac и пoлoвинa. Кoгaтo нaй-нaкрaя cе пoявил, тя oнемялa, виждaйки… Прочети повече