Преглед Категория › Политология и социология


Политически системи през XX век

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Идеология и политика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Социологията като наука

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Социологически студии

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Въобръжение и творчество

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Демоните на Родопите

Международен център по проблемите на мацинствата и културните взаимодействия Прочети повече
Избори '91. Идеологически аспекти

Център за изследване на идеологията Прочети повече


Третият път

Обновлението на социалдемокрацията Прочети повече


Териториалните общности в НР България

В монографията се разглеждат теоретико-методически и практически въпроси на социално-икономическото развитие на териториалните общности в НР България — общините и областите Прочети повече
Философия на политиката. Сборник от текстове за семинарни упражнения и изпит. Димитър Тафков

ПРЕДГОВОР Предлаганата Антология няма претенцията да представи ця-лостно картината на развитието на основните теми и идеи в политическата философия. Подбрани са текстове, които изказват определена гледна точка за политическия живот на обществото, оказала се значима в историята на политическата философия и съвременната философска дискусия върху политиката.… Прочети повече


Политика - привилегия всех. Евгений Евтушенко

В книгу входят публицистические статьи, выступления, интервью последних лет, фрагменты прозы и поэтических произведений Евгения Евтушенко, а также его литературно-критические эссе о выдающихся деятелях отечественной и зарубежной культуры. Прочети повече


Новият Османизъм и българите. Политически очерк. Станислав Станилов

Проф. Станислав Станилов е роден в Габрово през 1943 г. Средното си образование завършил в "Априловската гимназия", висше по история във Великотърновският университет "Св. Св. Кирил и Методий". Професор (старши научен сътрудник I степен) и ръководител на Секцията за средновековна археология в Националния археологически институт с музей… Прочети повече


Общинската политика в Германия. Волфганг Гизевиус

Съдържание Предговор към българското издание....................................5 Увод...............................................................12 Глава 1. Без общинска политика нищо не става............................13 1. Близо до гражданина: Демокрацията започва в общината..............13 2. Понятието политика: Да осъществяваш политика означава… Прочети повече


Енергетика и добро управление, тенденции и политики. Анализи. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Резюме........................................................................................................................................................5 Увод..........................................................................................................................................................13 1. Институциональна… Прочети повече


Ученият и политикът. Представен от Раймон Арон. Макс Вебер

ВЪВЕДЕНИЕ Реймон Арон Макс Вебер бе човек на науката; той не бе нито политик, нито държавник, а само при случай - политически журналист. Ала през целия си живот, ревностно загрижен за държавата, не престана да изпитва един вид носталгия по политиката, сякаш крайната цел на неговото мислене трябваше да бъде участието му в действието. Той принадлежеше… Прочети повече


Културните противоречия на капитализма. Даниел Бел

Съдържание Предговор: 1978 ..............................9 Предисловие.................................3 5 Въведение / Разбягването на сферите: заявяване иа основните теми...41 ЧАСТ ПЪРВА ДВОЙНАТА ВРЪЗКА НА МОДЕРНОСТТА 1. Културните противоречия на капитализма ..........79 2. Разпадането на културния дискурс ...............145 3. Сетивността на 60-те… Прочети повече