Преглед Категория › Философия, естетика и етика


За човешкото щастие без илюзии

Здраво книжно тяло, без забележки в текста Прочети повече


Характери. Теофраст

Здраво книжно тяло, без забележки в текста Прочети повече
Есета. Том 1-2

Библиотека "Класическо наследство", № 9-10. Предговор, встъпителна студия и съставителство проф. д-р Исак Паси Превод от испански език Прочети повече
Методическо помагало по философия

За школите по основи на марксизма-ленинизма Прочети повече


Опити. Том 3

Неизползвана книга Прочети повече


Държавата. Том 3

Библиотека "Философско наследство" Прочети повече


Диалози. Том 2

Библиотека "Философско наследство" Прочети повече

  •  19 April 2019 15:57
  •  91
  •  5
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА

Диалози. Том 4

Библиотека "Философско наследство" Прочети повече


Пет средновековни философски трактата

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече


Пролегомени. Имануел Кант

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече


Етика. Бенедикт де Спиноза

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече


За тялото

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече


Изложение на моята философска система

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече


Избрани диалози. Луций Аней Сенека

Библиотека "Философско наследство". Прочети повече


Реторика. Аристотел

Без подчертавания в текста. Прочети повече

  •  19 April 2019 13:30
  •  62
  •  5
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА

За душата

Библиотека "Философско наследство" Прочети повече


Битие и нищо. Том 1

Опит за феноменологическа онтология Прочети повече
Понятието страх

Неизползвана книга, незначително позахабени корици. Прочети повече


Болка за умиране

Неизползвана книга, незначително позахабени корици. Прочети повече


Критика на чистия разум / Критика на способността за съждение / Критика на практическия разум

Основната проблема и натрите Критики cc съдържа във въпроса: Как са възможни априорни синтетични съждения? Критиката на способността за съждение се занимава с въпроса за априорните принципи на естетическата преценка на красивото и възвишеното на природата и изкуството, а след това и с априорните принципи на логическата преценка на природата и според… Прочети повече


За възвишеното

Библиотека "Естетика и изкуствознание". Прочети повече


Лудвиг Фойербах и краят на класическата философия

Този български превод на „Лудвиг Фойер-бах" е направен по текста на последното изготвено от Енгелс издание на книгата — изданието й от 1888 г. При превода са взети предвид руският превод на Плеханов от 1892 r., сверен и поправен от Института по марксизъм-ленинизъм в Москва (изданието от 1940 г.), както и московското френско издание на книгата от 1946… Прочети повече
Ръженът на Витгенщайн

Историята на един десетминутен спор между двама велики философи Прочети повече