Преглед Категория › Философия, естетика и етика
Етика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Естетиката на Кант

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Духовният живот на обществото

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Съвременна буржоазна философия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Съдържанието накратко по глави: * Неокантианство Позитивизмът от края на ХІХ и началото на ХХ в. (емпириокритицизъм и сродни течения) * Философията на живота в Германия * Антиинтелектуалистичният интуитивизъм на Анри Бергсон (1859-1941) * Абсолютният идеализъм * Неохегелианството в Германия и Италия * Прагматизъм *… Прочети повече


Атлас

Поредица - Хроника. Прочети повече


История на философията в шест тома. Том 6. Книга 1-2

Превод от руски език; Неделчо Манев, Лазар Младенов Прочети повече


Философията от епохата на Възраждането до втората половина на XIX век. Том 1-2

Избрани страници от класически произведения на буржоазната философска мисъл Прочети повече
Естетизъм, политика, жизнен проект. Фрагремационен контекст. Ивайло Кутов

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение..................3 Глобализацията: стандартизация на вкусове, добро или зло? ... 13 Естетика и естетизъм в жизнения проект на човека....................22 Още за естетизма и жизнения проект /Ницше/.............................52 Естетизмът: порив към персонално въздигане и средствата на естетико-политиката...55 Пределите като реконфигурация… Прочети повече


Нравствени писма до Луцилий в два тома. Том 1. Луций Аней Сенека

Описание На Луций Аней Сенека (Младия) са единствените съхранени римски драми, но никой не се сеща за тях. Почти 20 века и почти без прекъсване се четат неговите Нравствени писма до Луцилий - свидетелство за мъчителното и почти безуспешно справяне с етичните терзания. Прочети повече


Оправдание на доброто. Том 1: Философия на нравствеността

Разглежда се основната нравствено-философска триада във философията на Соловьов: чувството за срам, жалостта и благоговението. Освен нея се разглеждат аскетизма, алтруизма, религиозното начало, добродетелите, хедонизма, евдемонизма и утилитаризма... Прочети повече


Основни течения на съвременната буржоазна философия. Митрю Янков, Мария Николова

В труда са систематизирани основните течения на съвременната буржоазна философия. За първи път у нас в достъпна форма се разглеждат най-влиятелните в мирогледио и идеологическо отношение направления и школи: неопозитивнзъм, критически рационализъм, философия на живота, феноменология, неотомизъм, персонализъм, структурализъм и др. Книгата е предназначена… Прочети повече