Преглед Категория › Чуждоезиково обучение


Английските предлози

Български и английски език Книгата е добър справочник за преводачи, преподаватели по английски език, за студенти от специалността английска филология и от другите факултети, изучаващи английски език, за учениците в езиковите и общообразователните училища, за изучаващите езика в многобройните курсове и самостоятелно. Прочети повече
Научи сам испански

Система за обучение без преподавател: Пълен курс Прочети повече


Le Français par la conversation

Български и френски език Прочети повече
I Can Speak English

Пособие по разговорному английскому языку Прочети повече

  •  07 February 2019 22:16
  •  139
  •  10
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНАEnglish for Junior Law Students

Английски и руски език Прочети повече
Readings in General translation theory

Български и английски език. Прочети повече
Learn to Speak English. Book 1

Български и английски език. Прочети повече
Hello! Can I Help You?

Разговор и кореспонденция на английски език Прочети повече

  •  23 December 2018 14:28
  •  86
  •  5
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА

Френско-български успоредици

Характерни грешки във френски език под влияние на български език Прочети повече
Unilearning. English textbook. Part 3

Български и английски език. Прочети повече