Преглед Категория › Речници, граматики, разговорници


Преработка на пластмаси

Технически речник с 12 000 термина Прочети повече
Голямъ френско-български речникъ

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече
Grammaire français

Български и френски Прочети повече
Граматика за тийнейджъри

Или за това, което сме пропуснали в училище Прочети повече


Немска граматика

Български и немски език Прочети повече


Немска граматика

Български и немски език Прочети повече


Английска граматика

В настоящата книга са разгледани основните въпроси от трите главни дяла на английската граматика — фонетика, морфология и синтаксис. Материалът е разработен с оглед на практическото изучаване на езика. За тази цел грамати­ката е написана на български език, като се правят паралели с българската гра­матика и се изтъкват главните особености и различия… Прочети повече