Преглед Категория › Речници, граматики, разговорници
Dicionario pratico russo-portugues

Руски и португалски език Прочети повече
Deutsch Bulgarisch Sprachführer {Georg Marintschev}

Немско-български разговорник Прочети повече
The Oxford Children's Dictionary

Английски тълковен речник за деца с илюстрации Прочети повече


Съвременни термини в съобщенията: Българско-немски

Oколо 7000 термина и терминологични съчетания с техните синоними и съкращения. Прочети повече


Školní rusko-český slovník

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Deutsch-Bulgarisches Wörterbuch

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Кратък правописен речник на българския книжовен език

Повече от 100 000 думи от съвременния български книжовен език и техните форми, при които се наблюдават колебания в писмената практика. Прочети повече
Slovensko-Ruský slovník

Руски и словашки език Прочети повече


Българско-италиански речник

Предлаганото издание е първият българско-италиански речник, който най-пълно отговаря на световните изисквания за речник от малък тип - съдържащ около 17 хиляди думи. Италианският автор проф. Рехо си е поставил задачата той да се ползва и от италианци. За тази цел при българските значения на думите са включени и граматични справки. Прочети повече


Pocket English-Arabic Dictionary

Английски и арабски език Прочети повече
Карманный итальянско-русский словарь

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


English Grammar {J. Berman, T. Kovbasyuk}

Пособие рассчитано на студентов неязыковых специальностей вузов. Оно может быть также использовано аспирантами и лицами, самостоятельно изучающими английский язык, в частности, с целью овладения чтением специальной литературы. Прочети повече