Преглед Категория › Учебници за ВУЗ


Вътрешнозаводски транспорт

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Рязане на металите

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Техническа термодинамика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Пазарният ред

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Количествени методи и модели

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Местното управление във Франция. Организационноправни и сравнителноправни проблеми

Сравнителноправното изучаване на административните органи и тяхната дейност е важна и заедно с това не рядко пренебрегвана материя. Прочети повече


Ръководство по хидрология

Книгата съдържа практическите упражнения по обща хидрология, които се провеждат със студентите по география в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Подробно се изучават подземните, речните, езерните води и водите в Световния океан. Към отделните теми се дават много примери и задачи, които улесняват студентите в усвояване на материала.… Прочети повече


Теоретична електротехника. Част 2

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от направленията електроника и автоматика и електротехника на Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин". Прочети повече


Теоретична електротехника. Част 3

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от направленията електроника и автоматика и електротехника на Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин". Прочети повече


Ръководство за упражнения по геодезия

Ръководството е предназначено за студентите от Инженерно-строителния институт, но може да се използува и от инженерите и техниците в практиката. Прочети повече


Кабелни съобщителни линии

Учебникът е предназначен за студентите от ВМЕИ „В. И. Ленин' — София, ВМЕИ—Варна и ВНВТУ "Т. Каблешков" — София. Той може да се използува и от научни работници, аспиршти, инженери и техници, които работят в областта на съобщителната техника. Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по товароподемни машини

Книгата е предназначена за студенти от специалноста "Подемно транспортни, строителни и минни машини". Може да служи и на инженерно-техническите работещи от научно-изследователските институти, развойни бази и предприятия. Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по електронни и полупроводникови елементи и интегрални микросхеми

Ръководството е предназначено за студентите от всички специалности на факултетите по радиоелектроника и автоматика на ВМЕИ „В-И. Ленин" — София. Прочети повече