Преглед Категория › Учебници за ВУЗ


Количествени методи и модели

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Местното управление във Франция. Организационноправни и сравнителноправни проблеми

Сравнителноправното изучаване на административните органи и тяхната дейност е важна и заедно с това не рядко пренебрегвана материя. Прочети повече


Ръководство по хидрология

Книгата съдържа практическите упражнения по обща хидрология, които се провеждат със студентите по география в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Подробно се изучават подземните, речните, езерните води и водите в Световния океан. Към отделните теми се дават много примери и задачи, които улесняват студентите в усвояване на материала.… Прочети повече


Теоретична електротехника. Част 2

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от направленията електроника и автоматика и електротехника на Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин". Прочети повече


Теоретична електротехника. Част 3

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от направленията електроника и автоматика и електротехника на Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин". Прочети повече


Ръководство за упражнения по геодезия

Ръководството е предназначено за студентите от Инженерно-строителния институт, но може да се използува и от инженерите и техниците в практиката. Прочети повече


Кабелни съобщителни линии

Учебникът е предназначен за студентите от ВМЕИ „В. И. Ленин' — София, ВМЕИ—Варна и ВНВТУ "Т. Каблешков" — София. Той може да се използува и от научни работници, аспиршти, инженери и техници, които работят в областта на съобщителната техника. Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по товароподемни машини

Книгата е предназначена за студенти от специалноста "Подемно транспортни, строителни и минни машини". Може да служи и на инженерно-техническите работещи от научно-изследователските институти, развойни бази и предприятия. Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по електронни и полупроводникови елементи и интегрални микросхеми

Ръководството е предназначено за студентите от всички специалности на факултетите по радиоелектроника и автоматика на ВМЕИ „В-И. Ленин" — София. Прочети повече


Техническо чертане и стандартизация

Учебник за студенти от машиносроителните специалности на висшите машинно-електротехнически институти и широк кръг и нженерно технически кадри. Прочети повече


Сборник решени задачи по програмиране и използуване на изчислителни системи

Сборникът е предназначен за студентите от ВМЕИ „В. И. Ленин", изучаващи дисциплината програмиране и използуване па изчислителни системи Прочети повече


Сборник решени задачи по програмиране и използуване на изчислителни системи

Сборникът е предназначен за студентите от ВМЕИ „В. И. Ленин", изучаващи дисциплината програмиране и използуване па изчислителни системи Прочети повече


Програмиране и използуване на изчислителни системи. Част 1

Учебникът може да се нзпзлзува както от начинаещи, така и от напреднали в тази област Прочети повече


Приложна екология и икономика на околната среда

Глобалният характер на съвременната екологична криза Прочети повече
Геоикономика

Природен комплекс и областно стопанство в България Прочети повече


Правна култура на бизнес ръководителя. Радиолекции. Александър Велев, Михаил Коджабашев

Книгата е предназначена за радиостудентите на Нов български университет. В нея се съдържат текстовете на 20-те лекции от курса „Правна култура на бизнес ръководителя I", излъчвани през зимния семестър на учебната 1993/94 година. ПРАВНА КУЛТУРА НА БИЗНЕС РЪКОВОДИТЕЛЯ I - радиолекции Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън… Прочети повече


Икономически теории. Учебник за дистанционно обучение. Светла Тошкова

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса Икономически теории" от Първо квалификационно равнище. Автор на всички теми е доц. д-р Светла Тошкова. ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература на дистанционното… Прочети повече