Преглед Категория › Учебници за ВУЗ


Финансов риск и финансово състояние

Учебник за дистанционно обучение Прочети повече


Топлотехника. К. Славомиров-Хибаум, М. Опрев, Н. Чалашканов, С. Батов

Учебник за студентите от ВЛТИ, ХТИ, МГИ, ВИХВП и електрическия факултет на МЕИ Прочети повече
Икономическа география на България

Четвърто преработено и допълнено издание. Прочети повече


Промишлена електроника

Книгата е предназначена да служи за учебник по предмета промишлена електроника, който се чете на студентите от електротехническия факултет при ВМЕИ. В нея са описани действието и устройството на електро-вакуумните лампи и полупроводниковите прибори. Разгледани са главните принципни електронни и йонни схеми, които намират приложение в различните промишлени… Прочети повече
Управление на оборотния капитал

Учебник за дистанционно обучение Прочети повече


Вътрешен контрол и вътрешен одит

Учебник за дистанционно обучение Прочети повече


Организация за защита на населението и народното стопанство. Част 2

Организация за защита на населението и народното стопанство. Част 2 Прочети повече