Преглед Категория › Учебници за ВУЗ


Икономика за мениджъри

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Ценова политика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Бизнес комуникации

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Международна икономика

Поредици и библиотеки: Икономика, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Икономика за мениджъри

Поредици и библиотеки: Икономика, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Регионална икономика

Поредици и библиотеки: Икономика, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Управление на проекти

Поредици и библиотеки: Център по дистанционно обучение, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Финансови пазари и посредници

Поредици и библиотеки: Център по дистанционно обучение, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Въведение в публичната администрация

Поредици и библиотеки: Център по дистанционно обучение, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност

Поредици и библиотеки: Център по дистанционно обучение, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Практикум по езикова култура

Поредици и библиотеки: Център по дистанционно обучение, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Сравнителна стопанска история

Поредици и библиотеки: Център по дистанционно обучение,Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Теория за вземане на решения

Поредици и библиотеки: Икономика, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече