Преглед Категория › Учебници за ВУЗ


Ръководство за упражнения по "Механични трептения"

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици. Прочети повече


Учебник руского языка с элементами программирования для студентов технических вузов

Настоящият учебник представлява опит за разработване на граматичен материал съгласно принципите на програмираното обучение. Прочети повече  •  02 January 2020 11:49
  •  42
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНАСравнителна стопанска история

Учебникът е предназначен за студентите на Центъра по дистанционно обучение към Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса "Сравнителна стопанска история" от Първо квалификационно равнище. Прочети повече


Приложна математика за икономисти

Център за дистанционно обучение Прочети повече


Поведение на потребителя

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Български език

Учебник за педагогическите училища за начални учители Прочети повече


Икономическа география на България

ЗА ВИСОКИ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ, НАУЧНИ И МЕТОДИЧЕСКИ ДОСТОЙНСТВА УЧЕБНИКЪТ Е НАГРАДЕН С I НАГРАДА ПРЕЗ 1975 I'. ОТ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТА И КОМИТЕТА ЗА НАУКА, ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. "Икономическа география па България" е учебник за студенти в Софийския университет "Климент Охридски". В него са разгледани всички методични… Прочети повече


Ръководство за упражнения по микробиология

Второ преработено и допълнено издание Ръководството за упражнения по микробиология е предназначено за студентите от агрономическите факултети, които изучават „Земеделска микробиология". В него са разгледани основните методи на микробиологичната лабораторна техника, които позволяват да се изучат морфологичните и физиологичните особености на микроорганизмите,… Прочети повече

  •  19 January 2019 16:36
  •  262
  •  5
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНАОбща електротехника с основи на електрониката

Учебник за неелектротехническите специалности на техникумите Прочети повече