Преглед Категория › Учебници за техникуми
Икономика, организация и планиране на автомобилния транспорт

Учебник за техникумите по енергетика, механотехника и автомобилен транспорт Прочети повече
Предаване на данни и телеграфия

Учебник за XI клас /II степен/ на ЕСПУ Прочети повече


Основи на електротехниката

Учебник за техникумите по електротехника и автоматика Прочети повече


Електротехника

Учебник за всички електротехнически професии Прочети повече


Промишлена електроника

Учебник техникумите по Автоматика, електропромишленост и електроенергетика Прочети повече


Електрически измервания на неелектрически величини

Учебник техникумите - специалност "Автоматизация на производството". Второ преработено и допълнено издание. Прочети повече


Електрически измервания

Учебник за техникумите по електротехника Прочети повече


Проектиране на електрически машини

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече


Електромашинна лаборатория

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече


Електрически мрежи

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече


Електрически мрежи

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече


Машинни елементи

Ученик за техникумите по механотехника, енергетика, фина механика, оптика и други Прочети повече


Промишлена електроника

Учебник за техникумите по електротехника Прочети повече


Математическа логика. Учебник за II курс на икономическите техникуми. Любомир Дерелиев

В учебника се разглеждат основите на съждителното смятане — най-елементарния дял на математическата логика. Подробно са изяснени предметът и значението на логиката, съжди-телните операции отрицание, конюнкция, дизюнкция, алтернатива, импликация, равнозначност, понятията израз на съждителното смятане, верностна стойност и верностна таблица на израз,… Прочети повече