Преглед Категория › Учебници за техникуми


Подемно-транспортни машини

Учебник за V курс на техникумите по механотехника за всички специалности Прочети повече

 •  13 May 2019 11:39
 •  68
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЕксплоатация, ремонт и изпитване на двигатели с вътрешно горене

Учебник за техникумите по механотехника и енергетика - специалност ДВГ Прочети повече


Секретарска практика

Учебник за III. курс на СПТУ и XI клас на Еспу (УПК) Прочети повече

 •  29 September 2018 22:07
 •  127
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане

Учебник за техникумите, ЕСПУ и СПТУ Прочети повече

 •  21 August 2018 10:26
 •  121
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  17 August 2018 13:52
 •  134
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник задачи по обща теория на статистиката

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече

 •  17 August 2018 13:26
 •  124
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пари, банки и парична политика

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече

 •  17 August 2018 13:23
 •  106
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансова статистика

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече


Борси и борсови операции

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече

 •  29 July 2018 15:37
 •  84
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПътно-транспортни машини

Учебник за II степен на ЕСПУ. Прочети повече


Основи на електротехниката

Учебник за техникумите по електротехника и автоматика за всички специалности Прочети повече
Хидрогеология. Христо Антонов, Йордан Ганчев

Учебник за III курс на техникумите по минна и рудна промишленост, специалност "Геология и проучване на полезните изкопаеми". Прочети повече

 •  08 April 2018 21:03
 •  173
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Механика. А. Дянков, Л. Шишков

Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника Прочети повече


Основи на автоматизацията

Учебник за техникумите по електротехника Прочети повече


Електронни измервания

Учебник за техникумите по електротехника за всички слаботокови специалности Прочети повече


Електрически измервания

Учебник за 2.-3. курс на силнотоковите специалности на техникумите по електротехника Прочети повече


Цифрови електронни изчислителни машини

Учебник за техникуми по електротехника специалност електронна техника Прочети повече

 •  03 April 2018 12:17
 •  221
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Допуски, сглобки и технически измервания

Учебник за техникумите по механотехника Прочети повече

 •  01 April 2018 16:43
 •  165
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане

Учебник за техникумите, ЕСПУ и СПТУ Прочети повече