Преглед Категория › Учебници за техникуми


Техническо чертане

Учебник за техникумите, ЕСПУ и СПТУ Прочети повече •  17 August 2018 13:52
 •  41
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник задачи по обща теория на статистиката

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече


Пари, банки и парична политика

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече


Финансова статистика

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече


Борси и борсови операции

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече


Пътно-транспортни машини

Учебник за II степен на ЕСПУ. Прочети повече


Основи на електротехниката

Учебник за техникумите по електротехника и автоматика за всички специалности Прочети повече
Хидрогеология. Христо Антонов, Йордан Ганчев

Учебник за III курс на техникумите по минна и рудна промишленост, специалност "Геология и проучване на полезните изкопаеми". Прочети повече


Механика. А. Дянков, Л. Шишков

Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника Прочети повече


Основи на автоматизацията

Учебник за техникумите по електротехника Прочети повече


Електронни измервания

Учебник за техникумите по електротехника за всички слаботокови специалности Прочети повече


Електрически измервания

Учебник за 2.-3. курс на силнотоковите специалности на техникумите по електротехника Прочети повече


Цифрови електронни изчислителни машини

Учебник за техникуми по електротехника специалност електронна техника Прочети повече


Допуски, сглобки и технически измервания

Учебник за техникумите по механотехника Прочети повече

 •  01 April 2018 16:43
 •  47
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане

Учебник за техникумите, ЕСПУ и СПТУ Прочети повече


Курсово проектиране по машинни елементи

Учебно помагало за техникумите по машиностроене, транспорт и енергетика Прочети повече

 •  21 March 2018 20:43
 •  77
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Селскостопански машини

Учебник за техникумите, СПТУ и ЕСПУ за направление "Селско стопанство" Прочети повече

 •  21 March 2018 20:31
 •  55
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технологии за отглеждане на овощните култури

Учебник за ЕСПУ И СПТУ, Професия механизатор растениевъд Прочети повече
Сборник задачи по механика

За техникумите по механотехника, електротехника и други Прочети повече

 •  01 March 2018 12:17
 •  91
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строеж и анализ на тъканите. Част 2

Учебник за техникумите по текстил Прочети повече


Основи на техническата механика

Учебник за СПТУ по машиностроене и немашиностроителните техникуми Прочети повече


Обща металургия. Част 1

Учебник за техникумите по металургия Прочети повече