Преглед Категория › Учебници за техникуми

 •  28 December 2019 19:28
 •  23
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАРадио и телевизионна техника

Учебник за СПТУ по електропромишленост Прочети повече

 •  22 December 2019 16:48
 •  27
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Автомобилни тракторни двигатели

Учебник за III, IV и V курс на техникумите по механотехника Прочети повече


Стоманобетон (Хаския Нисимов, Георги Карагьозов)

Учебник за IV курс на строителните техникуми, специалности - строителство, архитектура и водно строителство Прочети повече

 •  16 May 2019 12:54
 •  113
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПодемно-транспортни машини

Учебник за V курс на техникумите по механотехника за всички специалности Прочети повече

 •  13 May 2019 11:39
 •  98
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  11 May 2019 14:41
 •  111
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Експлоатация, ремонт и изпитване на двигатели с вътрешно горене

Учебник за техникумите по механотехника и енергетика - специалност ДВГ Прочети повече

 •  07 May 2019 13:20
 •  85
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСекретарска практика

Учебник за III. курс на СПТУ и XI клас на Еспу (УПК) Прочети повече

 •  29 September 2018 22:07
 •  165
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане

Учебник за техникумите, ЕСПУ и СПТУ Прочети повече

 •  21 August 2018 10:26
 •  144
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  17 August 2018 13:52
 •  156
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник задачи по обща теория на статистиката

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече

 •  17 August 2018 13:26
 •  163
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пари, банки и парична политика

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече

 •  17 August 2018 13:23
 •  128
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансова статистика

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече


Борси и борсови операции

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече

 •  29 July 2018 15:37
 •  98
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПътно-транспортни машини

Учебник за II степен на ЕСПУ. Прочети повече

 •  27 April 2018 12:31
 •  269
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електротехниката

Учебник за техникумите по електротехника и автоматика за всички специалности Прочети повече
Хидрогеология. Христо Антонов, Йордан Ганчев

Учебник за III курс на техникумите по минна и рудна промишленост, специалност "Геология и проучване на полезните изкопаеми". Прочети повече

 •  08 April 2018 21:03
 •  199
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Механика. А. Дянков, Л. Шишков

Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника Прочети повече