Преглед Категория › Учебници за техникуми


Техническо чертане

Учебник за техникумите, ЕСПУ и СПТУ Прочети повече  •  17 August 2018 13:52
  •  29
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник задачи по обща теория на статистиката

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече


Пари, банки и парична политика

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече


Финансова статистика

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече


Борси и борсови операции

Учебник за техникумите по икономика и търговия Прочети повече


Пътно-транспортни машини

Учебник за II степен на ЕСПУ. Прочети повече


Основи на електротехниката

Учебник за техникумите по електротехника и автоматика за всички специалности Прочети повече
Хидрогеология. Христо Антонов, Йордан Ганчев

Учебник за III курс на техникумите по минна и рудна промишленост, специалност "Геология и проучване на полезните изкопаеми". Прочети повече


Механика. А. Дянков, Л. Шишков

Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника Прочети повече


Основи на автоматизацията

Учебник за техникумите по електротехника Прочети повече


Електронни измервания

Учебник за техникумите по електротехника за всички слаботокови специалности Прочети повече