Преглед Категория › Образование


Африка, Америка, Азия, Австралия, Антарктида

Учебно помагало по география за 6. клас Прочети повече


Начинаю считать. Для одаренных детей 4-5 лет

Руски език. Здраво книжно тяло, тук-там е попълвано с молив и химикал. Прочети повече


Сборник от задачи за 7.-10. клас. Коста Коларов

Сборник от задачи за 7.-10. клас Коста Коларов Прочети повече


Алманах за 10. клас. Колектив

Литературознание, език, стилистика и методика по българска литература. Иван Радев - съставител. Прочети повече
Българско възраждане. Николай Генчев

Трето допълнено и преработено издание. Прочети повече
Експериментални задачи по физика. Драгия Иванов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор 3 I. МЕХАНИКА 5 1. Кинематика 5 2. Динамика 6 3. Закон за запазване на импулса 8 4. Закон за запазване на енергията 10 5. Механика на твърдо тяло 12 6. Статика 17 7. Механика на деформируеми тела 20 8. Механика на флуидите 21 9. Механични трептения 23 II. ТЕРМОДИНАМИКА И МОЛЕКУЛНА ФИЗИКА 25 III. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ 29 1.… Прочети повече


Математика за 11. клас - профилирана подготовка. Чавдар Лозанов, Петър Недевски, Теодоси Витанов

Учебникът е предназначен за работа в часовете за профилирана подготовка. Одобрен е от МОМН. Уроците напълно покриват изискванията на МОМН за съдържание и отговарят на учебната програма. Материалът е поднесен ясно, илюстриран е с достатъчно чертежи, а в края на всеки урок има решени задачи. Освен базовия материал тук са разгледани теми, подходящи за… Прочети повече


Formeln: Physik. Chemie. Mathematik. Колектив

Formeln: Physik. Chemie. Mathematik Колектив Прочети повече


Основи на дарвинизма. Колектив

Книгата съдържа 100 фигури към текста. Прочети повече


Справочник по математика за средните училища. Димо Серафимов, Никола Николов

* Справочникът обхваща тематично учебния материал, включен в общозадължителното обучение, в свободноизбираемата и факултативната подготовка, както и в кръжочните занимания в средните училища. * Структурата и съдържанието на справочника дава възможност за кратко време да се преговорят основните определения, правила, теореми и формули, необходими при… Прочети повече


Български език за 9. клас. Задължителна и профилирана подготовка. Милена Васева, Весела Михайлова, Евгени Зашев

Съдържание Текстът Въведение, или да поговорим за текста Правилата на езика и правилата на текста Граматически средства за означаване на предмет и на информацията за него в изречението Граматически средства за означаване на предмет, признак и обстоятелство с различна степен на важност Текстообразуващи езикови средства Грешки при изграждането на номинативна… Прочети повече


Испански език и литература за 11. клас. Профилирана подготовка. Мариана Манолова

Езиковата система е предназначена за учениците от 11. Клас - профилирана подготовка. Надгражда и доразвива постигнатото В 8.-10. Клас. Ориентирана е към реализиране на целите, поставени в държавните образователни изисквания за гимназиален етап, трето равнище. Гарантира необходимата образованост по език, литература и култура. Представя испански и латиноамерикански… Прочети повече


Испански език за 9. клас: Español. Профилирана подготовка. Стефка Александрова, Ignacio Verdial, Марина Ковачева

Системата Espanol е разработена в две равнища. Първото равнище е предназначено за учениците от 8 клас, а второто - за учениците от 9 клас на училищата с интензивно изучаване на испански език. Съответства на държавните образователни изисквания за учебно съдържание и на новите учебни програми. Дава предимство на комуникативно-функционалния подход, като… Прочети повече


Геология за девети клас на общообразователните училища. Е. Бончев, В. Аврамова, С. Бошев, Г. Георгиев

СЪДЪРЖАНИЕ Увод................................ 3 Земята като небесно тяло. Произход на земята .............. * Обща представа за Земята и земната кора................. 11 Промени на земната кора от действието на външните земни сили —невтвърдени механични утайки .... 13 Произход на механичните утайки. . .-........... 18 Изветряне на скалите ... 18… Прочети повече


Сборник задачи по алгебра за 9., 10., 11. клас. И. Анев, М. Динова, В. Цервенков, П. Стамболов, Ст. Георгиев, М. Колчев

Сборник задачи по алгебра за 9., 10., 11. клас И. Анев, М. Динова, В. Цервенков, П. Стамболов, Ст. Георгиев, М. Колчев Прочети повече


Информатика за 9. клас. Част 1. Лилия Иванова, Виолета Вазова, Бистра Танева, Иван Стоянов

Учебникът включва теми, въпроси, задачи и тестове за самопроверка. Темите са разделени в три раздела: Информация. Основни информационни дейности и процеси. Предмет на информатиката - темите, залегнали в този раздел, са свързани с основните характеристики на информацията и нейното представяне, модели и моделиране, бройни системи и двузначна логика Компютърни… Прочети повече