Преглед Категория › Образование


Възрастните и децата, децата и възрастните

Четвърта международна научно-практическа конференция 5-7 октомври 2007 Прочети повече


Иновационни етнопедагогически практики

Етнокултурна образователна практика за взаимодействие с родителя в мултиетническа среда Прочети повече
Изобразителна дейност в детската градина

Методическо ръководство за детските учителки Прочети повече


Физическо възпитание в детската градина

Методическо ръководство за детските учителки в детската градина Прочети повече


Физическо възпитание в детската градина

Методическо ръководство за детските учителки в детската градина Прочети повече


Анатомия, физиология и предучилищна хигиена

Учебник за учителските институти за детски учители Прочети повече


Основи на естетиката и изкуствознанието

Факултативен курс - книга за учителя Прочети повече


Толерантността се учи

Наръчник за преподаватели Прочети повече

  •  29 August 2018 14:13
  •  117
  •  5
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА