Преглед Категория › Документи и архиви


Съветска България през три британски мандата

Из архива на Форин офис за събития и личности в България Прочети повече


Традицията в съвременната празнично-обредна система

Сборник доклади, изнесени на научно-практическата конференция в Димитровски район на столицата, София, юни 1981 Прочети повече


Заговорът против Тодор Александров

По данни на вътрешната македонска революционна организация Прочети повече


Традицията в съвременната празнично-обредна система

Сборник доклади, изнесени на научно-практическата конференция в Димитровски район на столицата, София, юни 1981 Прочети повече
Македонски книжовник. Бр. 1 / 1995

Алманах на Пиринска Македонска народна академиа - Благоевград Прочети повече


Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд. Документи из турските архиви

Книгата се издава по случай 150 години от рождението на Васил Левски. Прочети повече
Съветска България през три британски мандата 1956-1963. Книга 1

Съветска България през три британски мандата 1956-1963. Книга 1. Из архива на Форин офис за събития и личности в България. Димитър Димитров Прочети повече

  •  19 September 2017 22:01
  •  69
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА