Преглед Категория › Предучилищна подготовка


Роден език

Съвременните насоки в развитието на образованието у нас поставят необходимостта от преустройство на цялостния възпитателно-образователен процес в детската градина. Прочети повече


Обучение по плуване в детските градини

В тази книга за пръв път у нас се разглежда обучението по плуване на малки 4—6-годишни деца в предучилищна възраст. Тук е обобщен нашият и чуждестранният опит. В достъпна и популярна форма се разглеждат основните организационно-методически изисквания при работа с деца. Дават се подходящи упражнения и игри. Засегнати са и особеностите на техниката при… Прочети повече


Моливко: Родна реч

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

  •  16 September 2017 23:02
  •  74
  •  5
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА