Преглед Категория › 5.-8. клас


Математика за 8. клас

Авторски колектив: Станислава Петкова, Георги Ганчев, Николай Райков, Веселина Дамянова, Иван Георгиев / Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-362/26.02.2009 г. на Министъна на образованието и науката. Прочети повече


Математика за 8. клас

Учебникът е одобрено със Заповед № РД 09-362/26.02.2009 г. на министъра на образованието и науката. Прочети повече