Преглед Категория › Машиностроене

Информация за клиента: Това е нова под категория от 21 юни 2017 г., всичко останало е публикувано в основната категория - Техническа лит.Ръководство за лабораторни упражнения по металорежещи машини

В ръководството са разгледани геометричните елементи на стругарските ножове, силите на рязане при струговане и начините за тяхното измерване, основните въпроси при конструирането на главни и подавателни преводи, устройството и начинът на работа на някои типове металорежещи машини, начините за обработване на цилиндрични зъбни колела и някои въпроси… Прочети повече


Протегляне

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

  •  16 October 2017 14:43
  •  35
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНАПроектиране на машиностроителни заводи

Основи на технологичното проектиране Прочети повече


Съпротивление на материалите

Четвърто преработено и допълнено издание Прочети повече


Технология на машиностроенето. Част 2-3

Предназначена е за студентите от специалността „Технология на машиностроенето и металорежещи машини", но мсже да се използува и от студентите от други специалности, изучаващи тази дисциплина в съкратен обем. Книгата може да бъде полезна и на технолозите, работещи в машиностроителните заводи. Прочети повече

  •  27 June 2017 17:07
  •  52
  •  5
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на машиностроенето. Част 2-3

Моля, погледнете за друга налична книга. Прочети повече


Интензивно шлифоване

Книгата е предназначена за технолози, шлифовчици, конструктори и други специалисти в областта на шлифоването. Тя може да бъде полезна и за учащите се от средните и висши учебни заведения и за работници — новатори в производството Прочети повече


Ръководство за конструктивни упражнения по машинни елементи

За студентите от машиностроителните специалности на ВТУЗ Прочети повече