Преглед Категория › Спорт


Актуални проблеми на международното олимпийско движение

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ; . . . 5 Олимпийското движение днес А. Солаков 7 Идейно-етичното наследство на Пиер дьо Кубертен Р. Петров .... 26 Обществено-икономическите системи и развитието на олимпийското дви¬жение Н. Петрова 45 Олимпизмът като високо естетико-етическо постижение на античния свят и развитието на олимпийските идеи в светлината на съществу¬ването… Прочети повече
Бистрите сини коридори

50 години плувен спорт в България 1931-1981 г. Прочети повече
Проблеми на олимпийското движение

Статии, студии, есета / Тираж 1105 екз. Прочети повече


Европейският футбол '88

Новото кралство на оранжевите Прочети повече


Масовата физическа култура и спортът в селата

Сборник материали от Националното съвещание - Софийски окръг, 4-5 декември 1986 г. Прочети повече


Международно спортно движение

Настоящото учебно пособие дава основни сее-дения за целите и задачите на международното спортно движение, за неговите организационни основи и съвременни проблеми, за общите основи на структурата и дейността на международните спортни обединения. Тук са събрани конкретни материали за тези международни обединения, които са включени в програмата на учебния… Прочети повече


Футбол: Енциклопедичен справочник

Енциклопедичният справочник е посветен на един от най-популярните спортове у нас. Информацията, която съдържа, е изключително разнообразна — правила на играта и специфична терминология, данни за международни и световни турнири и вътрешни първенства, биографични справки за наши и чуждестранни спортисти и футболни треньори, сведения за историята и настоящето… Прочети повече

 •  29 December 2018 23:49
 •  139
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  22 December 2018 21:11
 •  190
 •  30
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  15 October 2018 12:51
 •  130
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  13 October 2018 15:18
 •  128
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  21 September 2018 20:59
 •  90
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Към върховете

Второ допълнено издание Прочети повече

 •  23 August 2018 10:00
 •  112
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  02 August 2018 11:56
 •  173
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  02 August 2018 10:32
 •  168
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  01 August 2018 15:14
 •  161
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Плувайте кроул

За младия спортист Прочети повече