Преглед Категория › Книги с автограф


Професионална бронхиална астма

В настоящата монография са обобщени данните от литературата и е споделен опитът на авторите върху професионалната астма, като на съвременно ниво са разгледани въпросите, свързани с нейната епидемиология, етиология, патогенеза, клинична картина, диагностика, лечение, профилактика и трудова експертиза. Обект на изложението са 260 случая с професионална… Прочети повече
Математика. Тодор Гичев

Интеграли от функции на много променливи Прочети повече


Референдумът за Крим

С посвещение от автора Прочети повече
Oтгласи от миналото. Част 1

Книгата представлява история на първото Българско икономическо дружество (БИД), създадено преди 120 години.... Прочети повече

  •  06 January 2019 15:55
  •  61
  •  5
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНАНа кръстопът

Едно пътуване сред арменците Прочети повече


Коне, конница, конен спорт

История на конния спорт в България до ликвидирането на кавалерията като род войска в края на 1954 г. Прочети повече
Стотинки за семки

С посвещение от автора. Прочети повече