Преглед Категория › Чужда проза

от Уикипедия, свободната енциклопедия Прозата (на латински: prōsa) е литературна форма на изказ, отличаваща се от другите форми (например поезия) с липсата на модели за оформление на текста.[1] При прозата няма нужда от използване на строфи, рими, алитерация и други творчески похвати, поради което до голяма степен тя се доближава до говоримата реч. Макар в прозата да се създават много видове литературни произведения, нейната функция е предимно информативна, поради което играе основна роля в научната, институционалната и публицистичната сфера на общуване. Също така прозата е основен способ на използване в приказки, разкази и енциклопедии. Жанровете на прозата са много и разнообразни, но всички те се подчиняват на някои общи правила и тенденции.

Игра на стъклени перли

Опит за животопис на Magister Ludi Йозеф Кнехт заедно с неговите съчинения Прочети повече  •  09 March 2020 09:07
  •  26
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНАЗатворникът {Кърт Вонегът}

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначителна забележка към обложката. Прочети повече
Мухамед, Мамед, Мамиш

Библиотека "Панорама". № 75. Серия "Проза". Прочети повече


Максими и размисли

Библиотека "Панорама". № 70. Серия "Проза". Прочети повече
Името на розата

Златната колекция XX век. № 1 Прочети повече


Семейно щастие

Книги за всички. № 12 Прочети повече


Старите моряци

Две истории от пристанищните кейове на Байа Прочети повече


Лайла {Робърт М. Пърсиг}

Изследване на нравствеността Прочети повече

  •  14 June 2019 12:02
  •  133
  •  5
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА