Преглед Категория › Фантастика и фентъзи

Фантастиката е художествен стил в литературата, киното, музиката, изобразителните и други изкуства, който се характеризира със съществената роля на фантастични елементи — тоест елементи, които не се наблюдават в реалния свят около нас (поне засега), или дори са принципно невъзможни. Това определение често се смята за неточно или твърде размито. Заради възможността за импровизация в рамките на стила обаче до момента не е предложено по-добро. Внимание: Често „фантастика“ и „научна фантастика“ се разбират като взаимозаменяеми понятия. Тази грешка идва от английския език, където няма термин, еквивалентен на „фантастика“, а „fiction“ означава просто художествена литература. В повечето други езици, обаче, има еквивалент на думата „фантастика“ и научната фантастика, фентъзито, ужасите и другите фантастични жанрове се класифицират като нейни подстилове. Фентъзи е литературен жанр, характеризиращ се с използването на елементи от митологията, фолклора и класическите „вълшебни приказки“. Поради разнообразния характер на жанра е изключително трудно да му се даде ясна и изчерпателна дефиниция. Името на жанра е заето директно от английски език - fantasy, което означава буквално фантазия и е общоприетото популярно название на този вид литература. Също като английската дума, „фентъзи“ се използва в българския език и като съществително, и като прилагателно. Влиянието на жанра не се ограничава само с литературата - съществуват множество компютърни игри и няколко нашумели филма с фентъзи сюжет. Голяма част от настолните ролеви игри също са с фентъзи тематика, съществуват и голям брой художници (илюстратори) обвързани с жанра.


 •  10 February 2020 20:56
 •  14
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тайнствата на Стената

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Клонинги {Весела Люцканова}

Приключения и научна фантастика Прочети повече

 •  19 December 2019 22:59
 •  21
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  18 December 2019 00:27
 •  24
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Star Trek. Книга 2: Лицата на огъня

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече

 •  10 June 2019 14:15
 •  134
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАВасил Д. Стоянов

Непризнатият създател на Българското книжовно дружество Прочети повече


Грима и Доркас

Втора книга от Номите Прочети повече


Точка на пристигане

Българска фантастика XXI Прочети повече


Възможно най-пълният пътеводител на галактическия стопаджия

Ето ги най-после в едно скандално издание - петте бестселъра от серията ГАЛАКТИЧЕСКИ СТОПАДЖИЯ на Дъгпас Адамс Прочети повече

 •  21 March 2019 15:04
 •  83
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА