Преглед Категория › Архитектура и строителство


Числени методи в строителната механика

Крайни разлики. Крайни елементи. Дискретни модели. Матричен запис. Програмиране Прочети повече •  19 November 2018 10:48
 •  137
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМеханика на скалите

Приложена в строителството Прочети повече


Железопътно дело. Част 2

Горно строене, коловозни съединения и поддържане Прочети повече

 •  25 July 2018 13:06
 •  82
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЗемна механика

Механика на почвите Прочети повече

 •  30 June 2018 22:45
 •  140
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПътища, улици, тротоари и озеленяване

Разходни норми, технологични правила, нормативи за измерване и приемане Прочети повече