Преглед Категория › Архитектура и строителство


Пътища, улици, тротоари и озеленяване

Разходни норми, технологични правила, нормативи за измерване и приемане Прочети повече


Строителни кофражи. Строителни армировки

Разходни разчети, технологични правила, нормативи за измерване и приемане Прочети повече


Зидарски работи в строителството

Разходни разчети, технологични правила, нормативи за измерване и приемане Прочети повече


Водопроводи и канализации

Разходни разчети, технологични правила Прочети повече


Електрически инсталации в сгради

Разходни разчети. Технологични правила. Нормативи за измерване и приемане Прочети повече


Метална дограма и стоманени конструкции. Изработване и монтаж

Разходни разчет. Технологични правила. Нормативи за измерване и приемане Прочети повече