Преглед Категория › Архитектура и строителство

 •  19 November 2018 10:48
 •  39
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМеханика на скалите

Приложена в строителството Прочети повече


Железопътно дело. Част 2

Горно строене, коловозни съединения и поддържане Прочети повече

 •  25 July 2018 13:06
 •  55
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЗемна механика

Механика на почвите Прочети повече

 •  30 June 2018 22:45
 •  85
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПътища, улици, тротоари и озеленяване

Разходни норми, технологични правила, нормативи за измерване и приемане Прочети повече

 •  05 June 2018 10:53
 •  56
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителни кофражи. Строителни армировки

Разходни разчети, технологични правила, нормативи за измерване и приемане Прочети повече


Зидарски работи в строителството

Разходни разчети, технологични правила, нормативи за измерване и приемане Прочети повече

 •  05 June 2018 10:38
 •  82
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Водопроводи и канализации

Разходни разчети, технологични правила Прочети повече