Преглед Категория › Архитектура и строителство
Единни трудови норми в строителството. Книга 3

За кофражни, армировъчни, бетонни, дърводелски, зидарски и други работи нови технологии Прочети повече


Зидани конструкции

Носещи зидани конструкции Прочети повече


Строителни машини

Съдържание Част I Машинни елементи Глава I. Основни понятия от машинната техника и материали, употребявани в машиностроенето 5 1. Основни понятия от машинната техника.................................. 5 2. Материали, употребявани в машиностроенето......................... 7 Глава II. Елементи и начини на тяхното съединяване..........................10… Прочети повече


Използуване на подпочвените води

Целта на настоящата книга е да запознае младите кадри с условията на залагането, произхода, режима и движението на подпочвените води и да покаже конкретни начини за улавянето им с оглед да се задоволят различните водостопански нужди, особено за напояването и водоснабдяването. Прочети повече


Стоманени мостове: Елементи

В този курс са разгледани накратко въпросите - строителни материaли, теория на еластичността, устойчивост и динамика на съорьженията, съпротивление на материалите и строителна механика. По-подробно са разгледани въпросите - основни механични свойства на стоманата, работа на стоманата, оразмерителни методи, товари и коефициент на сигурност, съединителни… Прочети повече


Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци. Част 1-3, 5

Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци. Част 5: Стоманени мостове Прочети повече


Напоителни системи в НР България

Богато илюстрирана книга + много схеми и карти към текста. Прочети повече


Архитектурата на София

Безплатна доставка за книгата в Р. България Прочети повече

  •  05 December 2017 14:08
  •  46
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНАГеодезия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече