Преглед Категория › Селскостопански науки

Съвременното селскостопанско производство може успешно да се развива само върху строго научна основа. Селскостопански науки са агрономство, зооинженерство, ветеринарна медицина, някои инженерно-технически науки, икономика на селското стопанство. Още древните животновъди се занимавали с лекуване на животни. По-късно възникнала специална наука ветеринарна медицина. Съвременните й задачи освен лекуването на животните са да търси средства за борба срещу причинителите и преносителите на болести по тях, както и да разработва мерки за предпазването им. За целта се използват постиженията на медицината, физиката, химията и на други науки


  •  31 August 2018 08:59
  •  72
  •  5
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА
  •  25 August 2018 14:42
  •  44
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА

Българско кисело мляко

УВОД В миналното българско кисело мляко, продукт на нашата г i рами, се ползува със световна известност. Подобен продукт се пршпиежда в редица страни на света под наименованието йогурт. I lu технология и вид на използуваната закваска българското кисело мляко и йогуртът не се различават. По своите специфични пкус, аромат, хранителни и лечебни свойства… Прочети повече


Българско кисело мляко

УВОД В миналното българско кисело мляко, продукт на нашата г i рами, се ползува със световна известност. Подобен продукт се пршпиежда в редица страни на света под наименованието йогурт. I lu технология и вид на използуваната закваска българското кисело мляко и йогуртът не се различават. По своите специфични пкус, аромат, хранителни и лечебни свойства… Прочети повече
Пуйките: Отглеждане, хранене, болести

Неизползвана книга Изданието е предназначено за организаторите на по-дребните стокови и еднолични ферми за пуйки. Основните производствени характеристики на по-известните породи пуйки, развъждането, храненето и гледането на пуйчетата и пуйките са представени на научно-популярен и разбираем език. Подчертани са основните изисквания по отношение профилактиката… Прочети повече

  •  16 July 2018 13:49
  •  51
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА


  •  30 June 2018 20:04
  •  104
  •  5
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНАОтглеждане на водни организми

(Сборник научнопопулярни статии) Прочети повече


Отглеждане на водни организми

(Сборник научнопопулярни статии) Прочети повече

  •  25 June 2018 14:28
  •  48
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА

Отглеждане на водни организми

(Сборник научнопопулярни статии) Прочети повече


Научни доклади. Том 1-2

120 години земеделска наука в Садово Прочети повече


Лимон / Любен Джилянов, Веселин Грънчаров

Библиотека "Полезни стопански знания" Прочети повече