Преглед Категория › Селскостопански науки

Съвременното селскостопанско производство може успешно да се развива само върху строго научна основа. Селскостопански науки са агрономство, зооинженерство, ветеринарна медицина, някои инженерно-технически науки, икономика на селското стопанство. Още древните животновъди се занимавали с лекуване на животни. По-късно възникнала специална наука ветеринарна медицина. Съвременните й задачи освен лекуването на животните са да търси средства за борба срещу причинителите и преносителите на болести по тях, както и да разработва мерки за предпазването им. За целта се използват постиженията на медицината, физиката, химията и на други наукиРастения-паразити

Природонаучна библиотека Прочети повече

 •  29 December 2019 15:09
 •  11
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Агротехника (Петър Боянов, Съю Съев)

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабен външен вид. Прочети повече

 •  14 June 2019 12:48
 •  117
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Събиране, преработка и износ на диворастящи гъби

Неизползвана книга с много цветни снимки. Прочети повече
Викторина за гората

Нашият народ обича гората. Любовта към нея е завещана от дедите и героичното ни минало. Но още по-силна тя става сега, през годините на бурния технически напредък. Днес още по-силно чувствуваме майчината ѝ щедрост и зов. Тя ни зове, за да ни даде блага, които ражда. Тя ни зове да пазим тези блага. Тя е близък приятел и помощник на човека. Опознаването… Прочети повече •  31 October 2018 13:01
 •  95
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  31 October 2018 12:33
 •  132
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  31 August 2018 08:59
 •  210
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСелскостопанска академия

Agricultural Academy. Български и английски език. Прочети повече

 •  25 August 2018 14:42
 •  137
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българско кисело мляко

УВОД В миналното българско кисело мляко, продукт на нашата г i рами, се ползува със световна известност. Подобен продукт се пршпиежда в редица страни на света под наименованието йогурт. I lu технология и вид на използуваната закваска българското кисело мляко и йогуртът не се различават. По своите специфични пкус, аромат, хранителни и лечебни свойства… Прочети повече

 •  25 August 2018 14:38
 •  203
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българско кисело мляко

УВОД В миналното българско кисело мляко, продукт на нашата г i рами, се ползува със световна известност. Подобен продукт се пршпиежда в редица страни на света под наименованието йогурт. I lu технология и вид на използуваната закваска българското кисело мляко и йогуртът не се различават. По своите специфични пкус, аромат, хранителни и лечебни свойства… Прочети повече
Пуйките: Отглеждане, хранене, болести

Неизползвана книга Изданието е предназначено за организаторите на по-дребните стокови и еднолични ферми за пуйки. Основните производствени характеристики на по-известните породи пуйки, развъждането, храненето и гледането на пуйчетата и пуйките са представени на научно-популярен и разбираем език. Подчертани са основните изисквания по отношение профилактиката… Прочети повече

 •  16 July 2018 13:49
 •  148
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  30 June 2018 20:04
 •  416
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА