Преглед Категория › Селскостопански науки

Съвременното селскостопанско производство може успешно да се развива само върху строго научна основа. Селскостопански науки са агрономство, зооинженерство, ветеринарна медицина, някои инженерно-технически науки, икономика на селското стопанство. Още древните животновъди се занимавали с лекуване на животни. По-късно възникнала специална наука ветеринарна медицина. Съвременните й задачи освен лекуването на животните са да търси средства за борба срещу причинителите и преносителите на болести по тях, както и да разработва мерки за предпазването им. За целта се използват постиженията на медицината, физиката, химията и на други науки


 •  04 July 2017 20:28
 •  13
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Интензивно производство на печурки

Практическо земеделие. Чисто нова книга. Прочети повече

 •  04 July 2017 20:27
 •  6
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Интензивно производство на печурки

Практическо земеделие. Чисто нова книга. Прочети повече


Интензивно производство на печурки

Практическо земеделие. Нова книга! Прочети повече

 •  01 July 2017 11:11
 •  22
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Лозарство

Учебник за студентите от ВСИ в Пловдив и София Прочети повече


В помощ на младите пашкулопроизводители. Ас. Златров, Й. Иринчев, Г. Динев

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Отглеждане на бубите в с. Орешец, Харманлийско................3 2. Призив от ДСНМ в с. Орешец, Харманлийско, към дружествата на ДСНМ от Хасковски окръг и страната за получаване на високи добиви пашкули през 1957 год.....4 3. Увод.............................6 4. Развитие на бубарството........................................8 5. Условия… Прочети повече


Защита на растенията в личното стопанство. Б. Виденов, Г. Георгиев

Дворовете около жилищата, парцелите и вилните зони край населените места и земите за лично ползуване на кооператорите се използуват предимно за отглеждане на зеленчуци, цветя и трайни култури — овощни дървета и храсти, ягоди, лози. Голяма част от стопаните не са запознати с болестите и неприятелите, които ежегодно причиняват значителни повреди по изброените… Прочети повече


Напояваната земя - златният фонд на Хасковски окръг. Митре Стаменов

Хасковски окръг е един от най-слънчевите и най-топлите окръзи в страната. Поради горещото и сухо лято с месечна сума на валежите между 25 и 35 мм без напояване почти от ннто една селскостопанска култура не може да се получат задоволителни добиви. Ето защо на хидромелиорациите в окръга се гледа като на основно, най-важно агротехническо мероприятие за… Прочети повече


Състояние и перспективи на агролесовъдството в България. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Увод.....................5 Състояние, проблеми и перспективи на агролесовъдството в България Иван Маринов, Васил Стипцов, Милка Джамбазова,Федя Генова........... 6 Възможности за развитие на агролесовъдството в България - перспективи и ограничения Йорданка Станчева, Соня Бенчева, Владимир Пиралков, Красимира Петкова..... 17 Икономически,… Прочети повече


Напояване на овощните култури. Обзор. Дочо Дочев

В обзора са разгледаш постиженията на научно-техническия прогрес в областта на поливната техника и принципно новите технологични аспекти на нейното приложение при промишленото отглеждане на някои овощни култури. Посочват се параметрите на оптималния поливен режим. Литературният преглед обхваща източници от периода 1979-1982 г. Предназначен е за научните… Прочети повече


Основи на подобието и моделирането на селскостопанската техника. Ив. Георгиев

СЪДЪРЖАНИЕ Увод ......................................5 1 глава. Основи на подобие™ и моделирането.......... . 7 1.1. Теория на подобието и моделирането като метод за изследване и областта на селскостопанската техника ..............7 1.2. Моделиране, модели...................................12 1.2.1. Същност, видове, критерии на подобие ...... 12 1.3.… Прочети повече


Интензивно производство на печурки. Цветана Ранчева

Производството на печурки в личното стопанство у нас има близо 30-годишна история. В част от личните гъбарници все още се прилага старата примитивна технология, която се характеризира с несигурност на добива главно поради развитието на болести и неприятели по културата. Предложената от Цветана Ранчева интензивна технология с внедряване на термично… Прочети повече


Болести и неприятели по овощните дървесни видове. Колектив

Авторски колектив: И. Ковачевски, А. Лазаров, А. Балевски, С. Иванов, В. Карова СЪДЪРЖАНИЕ Предговор....................................5 Обща част..............................................7 Общи сведения за насекомите и другите неприятели по овощните дървета.......7 Общи сведения за болестите по овощните дървета...........16 Незаразни (непаразитни)… Прочети повече


Обща теория на статистиката и селскостопанска статистика. Колектив

ПРЕДГОВОР Учебникът съдържа систематизирани и развити лекциите от курса по Обща теория на статистиката и селскостопанска статистика, които се четат от автора пред студентите аграрикономисти от Научно-учебното обединение по икономика, организация и управление на селското стопанство при СА "Г. Димитров" в София от 1965 г. досега. Той е съобразен… Прочети повече


Производство на заленчуци в Куба. Димитър Костов

В книгата се разглеждат някои характерни особености на тропичния климат и по-важните въпроси, свързани със зеленчукопроизводството при тези условия. Развити са и въпросите от технологията на производството при основните зеленчукови култури в Куба. Книгата е предназначена за специалисти от ИСО "Агрокомплект", работещи в страните с тропичен климат,… Прочети повече


Огранизация и интензификация на селскостопанското производство. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДГОВОР Ангел Бобоков Т Е М Л I. ДВАНАДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС НА БКП И РАЗ¬ВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА СЪВРЕМЕН¬НИЯ ЕТАП 1. Съвременното селско стопанство — тържество на ленин¬ската априлска аграрна политика на партията- .... 2. Основни задачи и цели на аграрната политика на партия¬та през осмата петилетка 3. Курсът на повсеместна интензификация… Прочети повече


Нови ябълкови сортове. Василий Джувинов

Нови ябълкови сортове Василий Джувинов Прочети повече


Модерно охлювъдство. Георги Георгиев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор....................................................................................................................................................................................5 Въведение....................................................................................................................................................................................6… Прочети повече

 •  28 March 2017 21:42
 •  33
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Водопотребление и напоителни норми на селскостопанските култури. Д. Велев, Г. Марков

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор към второто издание..................................................3 Увод..........................................................................5 Методични указания за установяване на водопотреблението и напоителните норми... 8 Установяване на водопотреблението............................10 Установяване на поливния режим..........................................14… Прочети повече


Справочник за зърнопроизводителя (пшеница). Колектив

АВТОРСКА КОЛЕГИЯ д-р Светла Бъчварова дирекция Аграрно развитие, МЗГ дирекция Маркетинг и регулаторни режими, МЗГ Национална служба по зърното и фуражите Национална агенция по сортоизпитване, апробация семеконтрол Национална служба за съвети в земеделието СЪДЪРЖАНИЕ ЗНАЧИМОСТ НА ПШЕНИЦАТА...............................................................................7… Прочети повече