Преглед Категория › Техническа лит.

Техническа литература.Предотвратяване на експлозиите на въглищния прах в подземните рудници

Библиотека на производствено-техническия персонал в енергетиката Прочети повече


Хладилни машини

Четвърто преработено издание Прочети повече


Електрически транспорт

Устройство, експлоатация, и ремонт на основните съоръжения Прочети повече


Справочник по електротехника

Превод от немски език: Никола Врабчев Прочети повече


Практически съвети за младия конструктор

Описаните съвети на опитния конструктор са полезни не само за бъдещите създатели на машини — младите конструктори, но и за многобройните инженерно-технически работници — изобретатели и рационализатори, а също и за учащите се. Прочети повече
Полупроводниковите триоди в автоматиката

Книгата е предназначена за инженерите и техниците, които работят в областта на електроавто-матиката и електрониката, но може да служи също, така и за помагало на студентите от съответните специалности. Прочети повече


Контактна мрежа

Книгата е предназначена за работниците и специалистите от системата на поддържането, ремонта и строителството на контактни мрежи и за проектантите на контактните мрежи. Може да се ползува и от учащите се от техникумите и СПТУ и студентите от ВУЗ по специалността електрификация на транспорта. Прочети повече


Телефонни апарати, номератори и уредби

Учебникът е предназначен за студентите от специалността съобщителна техника в Института по съобщенията „Аврам Стоянов" при изучаване на дисциплината телефонна техника. Прочети повече


Запомнящи устройства с гъвкави магнитни дискове

Структура и принцип на действие на запомнящото устройство с гъвкав магнитен диск Прочети повече


Правилник за техническа екплоатация на контактната мрежа 25 kV, 50 Hz

Правилникът е предназначен за инженерите, техниците и работниците от експлоатацията на електрифицираните участъци, от строителството и инвеститорския контрол и от проектанските организации, за студентите от ТУ - специалност електрификация на транспорта, за учениците от техникумите и за специалности от други предприятия и ведомства, свързани с електрификацията… Прочети повече


Основы конструирования в двух книгах. Книга 1-2

Руски език. Справочно-методическое пособие Прочети повече
Диагностика на автомобилите

Книга за специалисти в автомобилния транспорт Прочети повече


Автоматизация на производствените процеси с манипулатори и роботи

Книга за технолози, проектанти, студенти, производители и ръководители... Прочети повече


Програмиране и използване на изчислителни системи. Част 1. Д. Батанов, Г. Гочев, А. Хачикян

Съдържание Предговор........................................................3 Плава първа. Въведение в използупане ва изчислителните системи 1. Поставяне и решаване на роблеми .............................5 Х.2. Електронни изчислителни машини и изчислителни системи ......9 Х.З. Решаване на проблеми с помощта на изчислителни систсми......15 Глава втора.… Прочети повече

  •  14 April 2017 23:15
  •  35
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник по експлоатация и ремонт на електрически двигатели

Книгата е богат и ценен справочник за експлоатацията и ремонта на електрическите двигатели българско производство. Прочети повече


Технология на производството на електрически уредби. Волфганг Байер, Волфганг Льошнер, Клаус Бьодкер

В книгата се разглеждат актуални въпроси на технологията на производство и монтажа на електрически уредби. Материалът е богато илюстриран с таблици, диаграми, типове формуляри и инструкции. Книгата ще представлява интерес на специалистите от електромонтажните организации, научно-изследователски институти и студентите от специалността Електрообзавеждане… Прочети повече