Преглед Категория › Техническа лит.

Техническа литература.Изолационни лакове

Практическо приложение на съвременните електроизолационни лакове Прочети повече


Обща електротехника

Лабораторни упражнения за неелектротехнически специалисти Прочети повече


Разпределители {Ф. Велков}

Библиотека на електромонтьора Прочети повече


Живачни луминисцентни лампи

Библиотека на електромонтьора Прочети повече


Зъбни предавки

Национална конференция Октомври 1974 Доклади Прочети повече

  •  10 May 2019 10:50
  •  108
  •  5
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНАТехнология на горно дамско облекло и бельо

Учебник за II, III и IV курс на техникумите и професионално-техническите училища Прочети повече


Организация и управление на минната промишленост

Н. Царевска, А. Тодоров, Б. Желязкова, Д. Шекерджиева, З. Йохнева Прочети повече


Интегрирани системи за комплексна автоматизация

В книгата са разгледани структурите, функциите и техническите средства на съществуващите системи за автоматизации. Описани са основните понятия,архитектурните особености и функционалните нива на интегрираните системи за автоматизация на непрекъснати производства въз основа на документацията на водещи производители на технически средства и системи за… Прочети повече


Оптимизация на производствените системи

В книгата са изложени от позициите на системния подход основни принципи и методи за оптимизация на производствените системи. Последователно са разгледани модели и решения на оптималното управление при квадоатичен критерий за качеството, при непълна информация и при структурни и функционални ограничения. Описани са модели, схеми и методи за оптимизация… Прочети повече


Енциклопедичен речник на младия природолюбител

Речникът отговаря на много въпроси от областта на биологията, природозащитата и селското стопанство. Някои от тях са разгледани в исторически план и отразяват съвременните постижения на науката. Включен е голям справочен материал за различни биологични явления, за много растителни и животински организми, за редки и защитени видове, за наблюдения, които… Прочети повече