Преглед Категория › Техническа лит.

Техническа литература.Фотография

Книгата е практическо ръководство по фотография за начинаещи от всички възрасти. Нагледните илюстрации и опростените методични обяснения запознават читателя с основите на фотографската техника и процесите на проявяване и копиране. Прочети повече


Справочник по изчислителна техника

Справочник по изчислителна техника. Цифрови електронноизчислителни машини. Колектив Прочети повече


Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми. Цифрови интегрални схеми

Справочникът е предназначен за специалисти и любители електроници, занимаващи се с конструиране, експлоатация и ремонт на електронни устройства, реализирани с цифрови интегрални схеми. Прочети повече


Хидро- и пневмоавтоматика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Предотвратяване на експлозиите на въглищния прах в подземните рудници

Библиотека на производствено-техническия персонал в енергетиката Прочети повече


Хладилни машини

Четвърто преработено издание Прочети повече


Електрически транспорт

Устройство, експлоатация, и ремонт на основните съоръжения Прочети повече


Справочник по електротехника

Превод от немски език: Никола Врабчев Прочети повече


Практически съвети за младия конструктор

Описаните съвети на опитния конструктор са полезни не само за бъдещите създатели на машини — младите конструктори, но и за многобройните инженерно-технически работници — изобретатели и рационализатори, а също и за учащите се. Прочети повече
Полупроводниковите триоди в автоматиката

Книгата е предназначена за инженерите и техниците, които работят в областта на електроавто-матиката и електрониката, но може да служи също, така и за помагало на студентите от съответните специалности. Прочети повече


Контактна мрежа

Книгата е предназначена за работниците и специалистите от системата на поддържането, ремонта и строителството на контактни мрежи и за проектантите на контактните мрежи. Може да се ползува и от учащите се от техникумите и СПТУ и студентите от ВУЗ по специалността електрификация на транспорта. Прочети повече


Телефонни апарати, номератори и уредби

Учебникът е предназначен за студентите от специалността съобщителна техника в Института по съобщенията „Аврам Стоянов" при изучаване на дисциплината телефонна техника. Прочети повече


Запомнящи устройства с гъвкави магнитни дискове

Структура и принцип на действие на запомнящото устройство с гъвкав магнитен диск Прочети повече


Правилник за техническа екплоатация на контактната мрежа 25 kV, 50 Hz

Правилникът е предназначен за инженерите, техниците и работниците от експлоатацията на електрифицираните участъци, от строителството и инвеститорския контрол и от проектанските организации, за студентите от ТУ - специалност електрификация на транспорта, за учениците от техникумите и за специалности от други предприятия и ведомства, свързани с електрификацията… Прочети повече


Основы конструирования в двух книгах. Книга 1-2

Руски език. Справочно-методическое пособие Прочети повече