Преглед Категория › Медицина и биология


Вируси и хронични вирусни хепатити

Сегашни знания и практически подходи Прочети повече


Климат и алергия

Книгата е разширено и допълнено издание на излязлата за първи път у нас през 1973 г. монография «Климат и алергия». Тя ще се ползва от лекари климатотерапевти, алергоимунолози, интернисти Прочети повече


Предпоставки за ранно откриване на болестите

Предклинични и ранни фази на заболявания Прочети повече


Грипът. Джина Колата

Историята на голямата грипна епидемия от 1918 г. и на усилията да бъде открит вирусът, който я е причинил. Прочети повече


Рахит и спазмофилия

Етиопатогенеза, клиника, профилактика и лечение Прочети повече
Инфекцията. Том 2

Практически аспекти на общата медицина Прочети повече  •  21 April 2018 16:34
  •  30
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА

Клинична лаборатория

Учебник за студенти по медицина Прочети повече