Преглед Категория › Медицина и биология

 •  10 June 2019 13:58
 •  102
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Анатомия, физиология и хигиена на детето

Учебник за учителските институти за детски учителки Прочети повече


Антибиоза и антибиотици

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Очни болести. Р. Големинова, М. Матев

Учебник за полувисшите медицински институти Прочети повече


Обща физиотерапия. Д. Кочанков, А. Челебиев, К. Хекимов

Учебник за полувисшите медицински институти Прочети повече


Гинекология. Илия Щъркалев

За средните медицински училища Прочети повече


Хигиена на храненето

Учебник за полувисшите медицински институти Прочети повече


Еволюция на цветните растения и флорогенезис. Том 2

Сложноцветни, кръстоцветни, житни растения и острицови Прочети повече
Нефрология в детската възраст

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Медицинска микробиология

Учебник за полувисшите медицински институти Прочети повече


Медицинска психология

Учебник за средните медицински училища Прочети повече

 •  25 April 2019 12:05
 •  77
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Клинични наблюдения в кардиологията

Под редакцията на проф. Юрий Белов Прочети повече


Гнойни менингити

Авторката на монографията е опитен дългогодишен сътрудник в Клиниката по инфекциозни болести в Медицинска академия — София. Въпросът за гнойните менингити в последните години отново се актуализира и ангажира вниманието на различни специалисти от практиката. В книгата е дадено системно изложение върху етиологията, патогенезата, клиничната картина и… Прочети повече


Хронични хепатити

Без подчертавания в текста Прочети повече
Имунни кръвни заболявания

В последното десетилетие наред с класическата морфологична хематология се разви една нова специалност — имунохематологията, предмет на която са онези кръвни заболявания, патогенезата и клиничните прояви на които са свързани с имунни реакции от типа на реакцията антиген — антитяло. Към тези заболявания се отнасят хемолизната болест у новороденото, при… Прочети повече

 •  28 February 2019 14:12
 •  105
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА