Преглед Категория › Медицина и биология


Клинични наблюдения в кардиологията

Под редакцията на проф. Юрий Белов Прочети повече


Гнойни менингити

Авторката на монографията е опитен дългогодишен сътрудник в Клиниката по инфекциозни болести в Медицинска академия — София. Въпросът за гнойните менингити в последните години отново се актуализира и ангажира вниманието на различни специалисти от практиката. В книгата е дадено системно изложение върху етиологията, патогенезата, клиничната картина и… Прочети повече


Хронични хепатити

Без подчертавания в текста Прочети повече
Имунни кръвни заболявания

В последното десетилетие наред с класическата морфологична хематология се разви една нова специалност — имунохематологията, предмет на която са онези кръвни заболявания, патогенезата и клиничните прояви на които са свързани с имунни реакции от типа на реакцията антиген — антитяло. Към тези заболявания се отнасят хемолизната болест у новороденото, при… Прочети повече


Очни прояви в общата диагностика

При нервни, вътрешни и други заболявания Прочети повече  •  02 February 2019 21:20
  •  33
  •  5
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНАБолката

Фармакологично повлияване Прочети повече


Афазии, апраксии, агнозии

Невро-психологически аспекти Прочети повече


Българската медицина през Възраждането

Биографии и трудове на бележити медици Прочети повече


Клиника на олигофренията

За студенти-олигофренопедагози Прочети повече


Вътрешни болести

Учебник за медицински сестри Прочети повече


Rheumatoid Arthritis Pathogenetic

Pathogenetic Mechanisms and Consequences in Therapeutics Прочети повече


Ръководство за практически упражнения по химия

Учебник за студенти по медицина и стоматология Прочети повече


Социална медицина

За студенти по медицина Прочети повече