Преглед Категория › Медицина и биология


Наръчник по заразни и паразитни болести в тропическите страни

Наръчникът ще бъде ценно ръководство за лекарите от «предния фронт» на здравеопазването, специализираните кабинети и клиники и за всички ония, които отиват на работа в тропическите и субтропическите страни.... Прочети повече


Медицинска микробиология

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече


Вътрешни болести

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече


Кожни и венерически болести

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече


Интензивни грижи

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече


Интензивно лечение и реанимация в неврологията

С развитието на медицинската наука и техника и усъвьршенствуването на съвременната реанимация стана възможно възстановяването и поддържането на жизнените функции, увреждани при различни болестни процеси. Осъществяването на изкуствено дишане и възстановяване на разстроеното кръвообращение дори при спиране на сърцето създават възможности за извеждане… Прочети повече


Път в медицината

Неизползвана книга. Прочети повече
Нервни и психични болести

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече


Ръководство по анестезиология и реанимация

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече


Фармакология. Ив. Крушков, Ив. Ламбев, С. Крушкова

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече


Хирургия. Второ преработено издание

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече


Акушерство и гинекология

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече


Грижи за болния

Учебник за средните медицински училища Прочети повече


Вътрешни болести

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече


Акушерство и гинекология

Учебник за институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование Прочети повече