Преглед Категория › Мениджмънт


Готова ли си да ръководиш. Джералдин Баун, Катрин Брейди

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Увод САМОПРЕЦЕНКА Роли Лични преживявания Служби Основни умения УВЕРЕНА ЛИ СИ? Що е увереност? Как да приемеш себе си? Как да харесваш себе си? Как да извлечеш максималното от себе си КАК ДА ИЗБЕРЕШ РЪКОВОДНА ДЛЪЖНОСТ Коя ръководна длъжност? Какво ценя на работното място Моята професионална цел Как да намериш вакантно място БЪДИ… Прочети повече


Стратегически мениджмънт. Стефан Христов

Стратегически мениджмънт Стефан Христов Прочети повече


Управление на екипи. Експертни отговори на ежедневни предизвикателства. Ан Донелон

Описание Знаем, били сте на много срещи на вашия екип. Стискали сте зъби, мислейки си: "Време е да се случи нещо" или "Стига толкова, нека вече вземем решение". Сега дойде вашият ред да управлявате екипа. Ще можете ли да превърнете една група от твърде различни личности в съвършен високоефективен отбор? И как да стане това? Тази книга… Прочети повече


Основи на мениджмънта. Ангел Ангелов

Амбицията на автора е тази книга да предложи на читателя цялата азбука на мениджмънта така, както тя се разглежда и третира от специалистите в цивилизованите страни. Друг е въпросът, че цялата тази огромна материя, когато се използва за учебни или изследователски цели може да бъде разделяна и преструктурирана по най-различни начини. Затова читателят… Прочети повече


Ръководство за самоподготовка по управление на човешките ресурси. Анна Недялкова

СЪДЪРЖАНИЕ Модул 1. Същност и основни характеристики на човешките ресурси и на тяхното управление 7 Модул 2. Организация на човешките ресурси 37 Модул 3. Планиране на човешките ресурси 89 Модул 4. Синергията на корпоративната култура 116 Модул 5. Мотивация и мотивиране на човешките ресурси 137 Модул 6. Получаване на човешки ресурси 160 Модул 7. Управление… Прочети повече


Пазарът на труда. Волфганг Франц

Предговор към второто издание Въпреки великодушно определения тираж на първото издание, след малко повече от две години възникна необходимост от второ. Сърдечно благодаря за проявения интерес към книгата и за положителните рецензии. Бих искал да благодаря и на всички колеги, сътрудници и студенти, които насочиха вниманието ми върху пропуски в първото… Прочети повече


Управление на организации с идеална цел. Принципи и практика. Питър Ф. Дракър

Съдържание Предговор...............................................................................7 Предговор към българското издание....................................... 15 Първа част НАЙ-ВАЖНА Е МИСИЯТА Вашата роля като ръководител 1. Отговорността към работата.........................................19 2. Ръководната работа не е само слънчев… Прочети повече


Управление на безопасността и здравето при работа. Д. Димитров

СЪДЪРЖАНИЕ ГЛАВА ПЪРВА СТРАТЕГИЯТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 1. Фактори, определящи избора на стратегия за безопасност и здраве при работа............................................................................................9 2. Източници на правни норми...........................................................................10… Прочети повече


Управление на държавната администрация. Л. Стефанов, Н. Кънева, С. Димитрова

СЪДЪРЖАНИЕ Увод За принципите на доброто управление..............................................5 Глава 1 Мисия, визия и цели на държавната администрация.....................8 1. Формулиране на мисия и визия на администрацията ...........9 2. Цели на администрацията - формулиране, наблюдение и контрол на изпълнението.......11 Глава 2 Органи на изпълнителната… Прочети повече


Политиката на воина. Защо истинският лидер трябва да действа като езичник. Робърт Каплан

B Бългapия Робъpт Кaплaн е познaт нaй-вече сpед жуpнaлистите и политическия елит, но чpез тaзи книгa и бългapските читaтели ще имaт възможност дa се зaпознaят с неговите изследвaния въpxу политикaтa, световнaтa истоpия и изкуството нa лидеpството. "Политикaтa нa воинa" е неговaтa нaй-известнa книгa, която в световен мaщaб вече се пpевъpнa в… Прочети повече


Кой ми взе сиренцето?! Спенсър Джонсън

"Всеки признава, че промяната е неделима част от професионалната му работа, но малцина от нас очакват и приемат промяната като реалност в живота ни. "Кой ми взе сиренцето?!" е простичък и разбираем пътеводител, който всеки от нас може да използва, за да се справя с промените във всяка конкретна ситуация." (Майкъл Морли, старши вицепрезидент,… Прочети повече


A Businessman's guide to the Finnish sauna. Arto Paasilinna, Terho Ovaska

Foreword A Nation at Boiling Point We Finns are a somewhat odd nation. As people, we try to be fairly pleasant and consider ourselves industrious. We can make anything. Ships, clothes, cars, paper, cheese — for ourselves and others. We believe we are not too bad in other fields, either — including our state-of-the-art technology. We are a Nordic people,… Прочети повече


Светът отвъд новопоявяващите се информационни технологии. Албена Антонова

Съдържание Увод........................................................................................................................7 Първа част: Технологиите и промяната на света около нас........................13 1.1. Времето и технологиите..................................................................................13 1.1.1. Социалното бреме… Прочети повече


Стратегическо управление. Франциско Тарраго, Милчо Мирчев, Георги Шереметов

Стратегическо управление Франциско Тарраго, Милчо Мирчев, Георги Шереметов Прочети повече


Законите на Паркинсън. Книга 2. Сирил Н. Паркинсън

СЪДЪРЖАНИЕ ЗАКОНЪТ ЗА ЗАКЪСНЕНИЕТО .............5 Предговор.........................................7 ГЛАВА I Англия — 10 години след откриването на Закона на Паркинсън ..........9 ГЛАВА II Наградата на Паркинсън ......................... 23 ГЛАВА III Майсторството в прехвърляне на топката .....35 ГЛАВА IV Кръговратът наоколо.......................41… Прочети повече


Функционално-стойностен анализ във фирмения мениджмънт. Качество. Приходи. Разходи. Ана Хубенова, Владимир Христов

Книгата е предназначена за студенти и преподаватели от икономически и технически висши училища. Тя представлява интерес и за мениджъри от всички равнища и сфери на дейност, консултанти по управление, бизнесмени, научни работници, проектанти и други. © Ана Петрова Хубанова, Владимир Стоименов Христов © Художествено оформление на книжното тяло и корицата… Прочети повече


Наръчник за създаване на бизнесконтакти. Спечели ме с едно "Здравей". Найджъл Райзнър

СЪДЪРЖАНИЕ Писмо om Найджъл....................................................9 Защо точно „мрежа"?............................................11 В контактите няма нищо лошо...........................17 Дайте тласък на самочувствието си ................23 Първото впечатление............................................41 Бъдете домакин.......................................................49… Прочети повече


The Control Theory. William Glasser

Contents Introduction xi PART ONE MANAGING FOR QUALITY One The Reason for This Book 3 Two Lead-Management Is the Basic Reform 10 We Need Three Explanations and Definitions 16 Four The Ways We Relate to Each Other 27 PART TWO CONTROL THEORY Five All We Do Is Behave and All Significant 47 Behavior Is Chosen Six All Behavior Is Total Behavior 65 Seven… Прочети повече


Основи на управлението на заплатите. Любомир Стефанов

Съдържание ГЛАВА ПЪРВА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА КАТО ИКОНОМИЧЕСКА КАТЕГОРИЯ (9) 1. Цената на труда и работната заплата (9) 2. Същност, функции, структура и фактори на работната заплата (24) ГЛАВА ВТОРА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ (37) 1. Същност и особености на управлението на заплатите (37) 2. Система за управление на заплатите (41) 3. Институционални… Прочети повече


Най-нови насоки в организацията на управлението на големите фирми в САЩ. С. М. Меньшиков

В книгата са разгледани критично най-новите насоки в организацията на управлението на едрите американски фирми. Подробно са изследвани измененията на организационного структура, на формите и на методите на управление, характерни за края на 50-те и началото на 60-те години. Тези изменения са най-тясно свързани с извършващата се в световен мащаб научно-техническа… Прочети повече