Преглед Категория › Маркетинг, реклама и PR


Основни принципи на мрежовия маркетинг

Как да изградим бизнес с дълготрайни доходи Прочети повече


Създаване на марка. Въведение в търговските марки за малките и средни предприятия. Константин Манев

Настоящата брошура е резултат от подписано споразумение между Патентното Ведомство на Република България и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за адаптиране на широко разпространените издания на СОИС, предназначени за малките и средни предприятия. Те са част от поредицата "Интелектуалната собственост в услуга на бизнеса".… Прочети повече


Маркетинг. 30 успяващи български фирми. Невяна Стефанова Данаилова

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД ГЛАВА 1. МАРКЕТИНГ- ОБЩИ ПОНЯТИЯ.................................9 Казуси: Машиностроене и химия 1. „Пластмасови изделия" АД, гр. Средец ................................20 2. „Елкабел" АД, гр. Бургас............................................30 ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВ ПРОЦЕС И МАРКЕТИНГОВА ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА ......37 Казуси: Електроника… Прочети повече


Маркетинг. 30 успяващи български фирми. Невяна Стефанова Данаилова

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД ГЛАВА 1. МАРКЕТИНГ- ОБЩИ ПОНЯТИЯ.................................9 Казуси: Машиностроене и химия 1. „Пластмасови изделия" АД, гр. Средец ................................20 2. „Елкабел" АД, гр. Бургас............................................30 ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВ ПРОЦЕС И МАРКЕТИНГОВА ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА ......37 Казуси: Електроника… Прочети повече


Einladungs-Druckerei für Windows. Ina Erwen, Monika Kipp, Christian Ohle

System- PC 386 oder höher Voraussetzungen: Mind. 4 MByte Arbeitsspeicher • Windows 3.1/WfW 3.11 • Maus, von Windows unterstützter Drucker Einladungs-Druckerei Mehr als 40 Anlässe: Einladungen und was dazugehört Feiern ist schön, aber das Drumherum kann auch ganz schön schlauchen: Einladungen verschicken, Tischkarten basteln, Menükarten komponieren,… Прочети повече


Основи на маркетинга. Книга 1-2. Филип Котлър

Основи на маркетинга. Книга 1-2 Филип Котлър Прочети повече


Рецепти за успех. Пъблик рилейшънс. Медии. Реклама. Гворги Калагларски

СЪДЪРЖАНИЕ I РАЗДЕЛ. ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС Общественото мнение и пъблик рилейшънс Здравко Райков.................5 Нова историческа разновидност на общественото мнение Минчо Драганов............ 8 Персоналният имидж Милко Петров.......................................................................................................................16 Пъблик… Прочети повече


Бизнес комуникации и делови преговори. Джо Фийлд, Бари Хой, Кристофър Уолдъб

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И ПРЕГОВОРИ ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ МОДУЛА Представяме ви още един учебен модул от курса за получаване на сертификат за специалисти по банково дело. Когато прочете въведението, вече ще знаете: каква е структурата на модула; как ви препоръчваме да изучавате представения в него материал. Обучението ви в курса за специалисти по банково дело ще… Прочети повече
Маркетинг. Колектив

ПРЕДГОВОР „Вървя бавно напред, но никога назад." Ейбрахам Линкълн Драги читатели, Пред Вас е ново издание - „Маркетинг". Авторският колектив положи усилия, за да усъвършенства текста и да разработи по-добър учебник от „Въведение в маркетинга". Причините са няколко: Първата произтича от убеждението, че сравнително рано появилото се българско издание… Прочети повече


Речник на рекламните термини. Димитър Доганов

УВОД Предлаганият на читателя речник се издава 155 години след отпечатването на първата българска обява. През този период постепенно се създава една значителна и доста богата рекламна лексика. Голяма част от нея са специфични термини, използувани в рекламната литература и професионалната реч на организатори по рекламата, аранжори, дизайнери, рекламни… Прочети повече


Бренд-менеджмент. Учебно-практическое пособие. Т. Лейни, Е. Семенова, С. Шилина

Лейни Т.А., Семенова Е.А., Шилина С.А. Брендме Учебно-практическое пособие. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. — 228 с. В книге рассматриваются понятие бренда, принципы его создания, построения, внедрения, а также вопросы продвижения и развития. Приведены принципы сегментирования и маркетингового исследования рынка, способы оценки… Прочети повече


Стратегически маркетинг. Специализиран курс. Иван Баръмов

СЪДЪРЖАНИЕ: ГЛАВА 1.ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМИТЕ НА МАРКЕТИНГА. 1.1. Същност на маркетинга..................................................................7 1.2.функции на маркетинга.................................................................11 1.3. Как модерният бизнес възприема маркетинга?.......................12 ГЛАВА 2.ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ… Прочети повече


Клинична ортопедия. Колектив

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ Преиздаването на ръководството по Клинична ортопедия се наложи поради това, че първото издание е отдавна изчерпано. Второто издание е допълнено с нови нозологични единици и текстът на места е коригиран. За съжаление в него липсват част от документационните материали (фотоснимки и рентгенови копия). Пълното възстановяване… Прочети повече


Пъблик рилейшънс и новите медии. Колектив

Сборникът "Пъблик рилейшънс и новите медии" съдържа докладите и научните съобщения на 27 участници в Четвъртата международна научна конференция на същата тема, състояла се на 22 и 23 май 2001 г. в София. Тя бе организираш от Катедрата на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с обществеността" на Факултета по журналистика и масова комуникация… Прочети повече


Маркетинг в индустрията. Димитър Стоянов

Пред Вас е нова книга по маркетинг. Тя е опит за пълно и систематизирано изложение на въпросите на маркетинга в индустиалния бизнес. Нейната основна задача е да предостави съвременен учебник за основните концепции и за ролята на маркетинга и маркетинговата стратегия в успешното развитие на фирмата, а също така практическо ръководство за вземане на… Прочети повече


Маркетинг. Елена Маринова

Книгата, която държите 6 ръцете си. съдържа методики, алгоритми и практически правила в областта на стратегическото маркетингово планиране за разработване на продуктови и рекламни стратегии. Изложени са идеи, които са използвани при създа ването на компютърна система за продуктово - пазарна стратегия на фирма. „Маркетинг - продукт, реклама" ще… Прочети повече


Маркетинг и реклама. Част 2. Николай Щерев, Мита Георгиева, Вера Петканчин

Този учебник е логично продължение на фундаменталния учебник по МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА - част първа. От неговото съдържание ще може да получите познания за планиране, организиране и провеждане на маркетингови проучвания с оглед изготвяне на маркетингова стратегия. Във връзка с това тук са включени теми, обхващащи обработката на маркетинговата стратегия… Прочети повече