Преглед Категория › Маркетинг, реклама и PR

от Уикипедия, свободната енциклопедия Маркетинг (на английски: Marketing – пазарно поведение, пазарно нагаждане, взаимодействане с пазара) е съвкупността от действия, чрез които предприятие извлича изгода от пазара. Най-общо те са: 1. Пазарни проучвания и сондажи; 2. Издигане на идеи и почини за нови изделия и услуги (решения); 3. Нагаждане на предлаганите решения към пазарните изисквания; 4. Разгласа (реклама и външни връзки или „пиар“); 5. Продаване или пласмент на решенията. Взаимодействието между различни дисциплини в маркетинга се изразява с понятието маркетингова смес (на английски: Marketing Mix). Маркетингът се появява като схващане в началото на ХХ век в Северна Америка. Отогава определението му търпи постоянно развитие. Първоначално то се отраничава до пазарни проучвания и определяне възможностите за пласмент. Широковъзприето и общо определение го разглежда като откриване, снабдяване, задоволяване и задържане на потребители. Днес Американската маркетингова асоциация (AMA) го разглежда като създаване, разгласяване и предоставяне стойност на пазара и управляване отношенията с него за взаимна облага на предоставители и потребители. Британският Хартиран институт по маркетинг (СIМ) го разглежда като идентифициране, предугаждане и задоволяване на потребителско търсене с оглед печалба. Маркенигът става повсеместен в организационните схеми на предприятията от напредналите икономики след Втората световна война. Разпространява се като обособена и обхватна съчетаваща функция из развитите икономики през 1960-те години. В този си вид достига световен мащаб към 1990-те години. До 1980-те години маркетингът се смята за по-малко или повече творческо поприще. Съвременната теория за маркетинга, обаче, до голяма степен почива върху икономически схващания като добавена стойност и стойност в обращение. Нарастващата намеса на ред други научни дисциплини – психология, социология, антропология и статистика – превръщат маркетинга в своеобразна сборна полунаучна дисциплина, все по-широко преподавана и във висши учебни заведения от 1960-те години насам...Маркетинг {Радка Илиева}

СЪДЪРЖАНИЕ Първа глава ВЪВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГА................................. 5 1. Възникване и развитие на маркетинга. Съвременното разбиране за маркетинга ................................................ 5 1.1. Кратък исторически преглед. Условия за възникване и развитие на маркетинга. Етапи в развитието на маркетинга............5 1.2. Дефиниране… Прочети повече

 •  10 January 2019 13:23
 •  148
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  07 January 2019 16:47
 •  124
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПъблик рилейшънс

Технология и практика Прочети повече


Маркетинг в търговията и международния бизнес

Богомил Андонов, Дияна Найденова, Венко Шишков Прочети повече


Репродуктивен маркетинг 101

Следвай стъпките, които водят към благосъстояние Прочети повече
Рецепти за успех

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Маркетинг

Поредици и библиотеки: Продукт. Реклама, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Маркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Маркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  14 November 2017 17:52
 •  166
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМеждународен маркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  14 November 2017 17:41
 •  233
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  14 November 2017 17:38
 •  172
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Директен маркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  14 November 2017 17:33
 •  169
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМаркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Маркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  14 November 2017 17:18
 •  286
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

45-секундната лекция, която ще промени живота ви

Поредици и библиотеки: Семинари "Десет урока върху салфетка", Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Мениджмънт без граници

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  03 November 2017 11:16
 •  267
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  26 July 2017 17:07
 •  254
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМаркетинг съвети от А до Я

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  27 June 2017 17:26
 •  281
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основни принципи на мрежовия маркетинг

Как да изградим бизнес с дълготрайни доходи Прочети повече

 •  16 February 2017 11:55
 •  230
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Създаване на марка. Въведение в търговските марки за малките и средни предприятия. Константин Манев

Настоящата брошура е резултат от подписано споразумение между Патентното Ведомство на Република България и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за адаптиране на широко разпространените издания на СОИС, предназначени за малките и средни предприятия. Те са част от поредицата "Интелектуалната собственост в услуга на бизнеса".… Прочети повече


Маркетинг. 30 успяващи български фирми. Невяна Стефанова Данаилова

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД ГЛАВА 1. МАРКЕТИНГ- ОБЩИ ПОНЯТИЯ.................................9 Казуси: Машиностроене и химия 1. „Пластмасови изделия" АД, гр. Средец ................................20 2. „Елкабел" АД, гр. Бургас............................................30 ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВ ПРОЦЕС И МАРКЕТИНГОВА ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА ......37 Казуси: Електроника… Прочети повече


Маркетинг. 30 успяващи български фирми. Невяна Стефанова Данаилова

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД ГЛАВА 1. МАРКЕТИНГ- ОБЩИ ПОНЯТИЯ.................................9 Казуси: Машиностроене и химия 1. „Пластмасови изделия" АД, гр. Средец ................................20 2. „Елкабел" АД, гр. Бургас............................................30 ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВ ПРОЦЕС И МАРКЕТИНГОВА ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА ......37 Казуси: Електроника… Прочети повече


Einladungs-Druckerei für Windows. Ina Erwen, Monika Kipp, Christian Ohle

System- PC 386 oder höher Voraussetzungen: Mind. 4 MByte Arbeitsspeicher • Windows 3.1/WfW 3.11 • Maus, von Windows unterstützter Drucker Einladungs-Druckerei Mehr als 40 Anlässe: Einladungen und was dazugehört Feiern ist schön, aber das Drumherum kann auch ganz schön schlauchen: Einladungen verschicken, Tischkarten basteln, Menükarten komponieren,… Прочети повече

 •  15 February 2017 20:57
 •  442
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на маркетинга. Книга 1-2. Филип Котлър

Основи на маркетинга. Книга 1-2 Филип Котлър Прочети повече


Рецепти за успех. Пъблик рилейшънс. Медии. Реклама. Гворги Калагларски

СЪДЪРЖАНИЕ I РАЗДЕЛ. ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС Общественото мнение и пъблик рилейшънс Здравко Райков.................5 Нова историческа разновидност на общественото мнение Минчо Драганов............ 8 Персоналният имидж Милко Петров.......................................................................................................................16 Пъблик… Прочети повече


Бизнес комуникации и делови преговори. Джо Фийлд, Бари Хой, Кристофър Уолдъб

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И ПРЕГОВОРИ ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ МОДУЛА Представяме ви още един учебен модул от курса за получаване на сертификат за специалисти по банково дело. Когато прочете въведението, вече ще знаете: каква е структурата на модула; как ви препоръчваме да изучавате представения в него материал. Обучението ви в курса за специалисти по банково дело ще… Прочети повече
Маркетинг. Колектив

ПРЕДГОВОР „Вървя бавно напред, но никога назад." Ейбрахам Линкълн Драги читатели, Пред Вас е ново издание - „Маркетинг". Авторският колектив положи усилия, за да усъвършенства текста и да разработи по-добър учебник от „Въведение в маркетинга". Причините са няколко: Първата произтича от убеждението, че сравнително рано появилото се българско издание… Прочети повече