Преглед Категория › Маркетинг, реклама и PR

от Уикипедия, свободната енциклопедия Маркетинг (на английски: Marketing – пазарно поведение, пазарно нагаждане, взаимодействане с пазара) е съвкупността от действия, чрез които предприятие извлича изгода от пазара. Най-общо те са: 1. Пазарни проучвания и сондажи; 2. Издигане на идеи и почини за нови изделия и услуги (решения); 3. Нагаждане на предлаганите решения към пазарните изисквания; 4. Разгласа (реклама и външни връзки или „пиар“); 5. Продаване или пласмент на решенията. Взаимодействието между различни дисциплини в маркетинга се изразява с понятието маркетингова смес (на английски: Marketing Mix). Маркетингът се появява като схващане в началото на ХХ век в Северна Америка. Отогава определението му търпи постоянно развитие. Първоначално то се отраничава до пазарни проучвания и определяне възможностите за пласмент. Широковъзприето и общо определение го разглежда като откриване, снабдяване, задоволяване и задържане на потребители. Днес Американската маркетингова асоциация (AMA) го разглежда като създаване, разгласяване и предоставяне стойност на пазара и управляване отношенията с него за взаимна облага на предоставители и потребители. Британският Хартиран институт по маркетинг (СIМ) го разглежда като идентифициране, предугаждане и задоволяване на потребителско търсене с оглед печалба. Маркенигът става повсеместен в организационните схеми на предприятията от напредналите икономики след Втората световна война. Разпространява се като обособена и обхватна съчетаваща функция из развитите икономики през 1960-те години. В този си вид достига световен мащаб към 1990-те години. До 1980-те години маркетингът се смята за по-малко или повече творческо поприще. Съвременната теория за маркетинга, обаче, до голяма степен почива върху икономически схващания като добавена стойност и стойност в обращение. Нарастващата намеса на ред други научни дисциплини – психология, социология, антропология и статистика – превръщат маркетинга в своеобразна сборна полунаучна дисциплина, все по-широко преподавана и във висши учебни заведения от 1960-те години насам...Маркетинг в търговията и международния бизнес

Богомил Андонов, Дияна Найденова, Венко Шишков Прочети повече


Репродуктивен маркетинг 101

Следвай стъпките, които водят към благосъстояние Прочети повече
Рецепти за успех

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Маркетинг

Поредици и библиотеки: Продукт. Реклама, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Маркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Маркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Международен маркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  14 November 2017 17:41
 •  60
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАДиректен маркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  14 November 2017 17:33
 •  50
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМаркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Маркетинг

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  14 November 2017 17:18
 •  75
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

45-секундната лекция, която ще промени живота ви

Поредици и библиотеки: Семинари "Десет урока върху салфетка", Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Мениджмънт без граници

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  03 November 2017 11:16
 •  84
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА