Преглед Категория › Данъци и счетоводство


Наръчник на счетоводителя

Счетоводство на предприятието на МСС и НСС Прочети повече
Как да осигурим, здравословна и безопасна работна среда. Книга 1-2 + CD

Нормативни изисквания Задължения и отговорности Контрол и самоконтрол. CD: Нормативни актове в областта на безопасността и здравето при работа Основни рисково и опасности. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Прочети повече


Как да осигурим, здравословна и безопасна работна среда. Книга 1-2 + CD

Нормативни изисквания Задължения и отговорности Контрол и самоконтрол. CD: Нормативни актове в областта на безопасността и здравето при работа Основни рисково и опасности. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Прочети повече


Данъчно право

Обща част. Данъчен процес Прочети повече

 •  06 December 2017 11:14
 •  39
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  14 November 2017 16:47
 •  25
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  14 November 2017 16:43
 •  37
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА