Преглед Категория › Данъци и счетоводство


Признателна България

Руско-турската освободителна война 1877-78 г. в паметници и картини Прочети повече


Минимални осигурителни прагове 2005

Регистрация на трудовите договори Прочети повече


Наръчник на счетоводителя

Счетоводство на предприятието на МСС и НСС Прочети повече
Как да осигурим, здравословна и безопасна работна среда. Книга 1-2 + CD

Нормативни изисквания Задължения и отговорности Контрол и самоконтрол. CD: Нормативни актове в областта на безопасността и здравето при работа Основни рисково и опасности. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Прочети повече


Как да осигурим, здравословна и безопасна работна среда. Книга 1-2 + CD

Нормативни изисквания Задължения и отговорности Контрол и самоконтрол. CD: Нормативни актове в областта на безопасността и здравето при работа Основни рисково и опасности. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Прочети повече