Преглед Категория › Данъци и счетоводство


Продавам бизнес, купувам бизнес

Как да продадете или да си купите дейност. Търся сдружение Прочети повече


Управленско счеоводство във фирмите. Разчет на разходите и на приходите

Отчитане на реалните разходи и приходи. Контрол на персонала. Анализ на резултатите Прочети повече
Здравно осигуряване 2008

Данъчен консулт - експертно издание / Е.05 Прочети повече


Закон за корпоративното подоходно облагане 2008

Данъчен консулт - експертно издание / Е.04 Прочети повече


Резервите на счетоводителя

За грешките и пропуските на счетоводителите при данъчните проверки и тяхното отстраняване Прочети повече
Изчисляване и изплащане на болничните и майчинството

Новите декларации, подавани в НАП и НОИ. От 1 януари 2007 г. осигурените ще получават паричните обезщетения за болест и майчинство от НОИ, вместо от работодателите. Болничните листове и другите документи се представят на работодателите, които ги предават в съответните ТП на НОИ. Самоосигуряващите се предават болничните листове съшс в НОИ или в осигурителните… Прочети повече


Обща теория на счетоводната отчетност

"Обща теория на счетоводството" е предназначен за студентите от специалност "Счетоводство и контрол" при висшите икономически учебни заведения в България, но той с успех може да се ползва и от студентите от останалите специалности, които се интересуват от проблемите на счетоводството или изучават курсове по счетоводство, а така също… Прочети повече


Новото данъчно законодателство през 2013 година

Книгата се препоръчва от Съюза на данъчните служители в България. Тази книга-годишник е традиционен издателски продукт. Тя съдържа цялостно и актуално знание за данъчното законодателство през 2013 г. Публикувани са актуализираните текстове на основните данъчни закони: Прочети повече


Социално осигуряване - 2016

20 години юбилейно издание Прочети повече


Новото данъчно законодателство през 2015 година

Книгата се препоръчва от Съюза на данъчните служители в България. Този годишник е традиционен издателски продукт, който се ползва от хиляди специалисти. Изданието се предлага в два Варианта: Прочети повече


Социално осигуряване 2014

Този годишник се издава за осемнадесета поредна година. Изданието се предлага в два варианта: Прочети повече