Преглед Категория › Икономика, бизнес и финанси


Финансов мениджмънт в бизнеса

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Как да разбираме пазарната икономика

Превод от английски език: Анна Минасян, Гаяне Минасян Прочети повече


Страната, която учудва света

Непрекъснатият китайски икономически възход Прочети повече
Международен туризъм

Настоящата книга съдържа и статистически данни, пазарни тенденции и прогнози. В нея са разгледани множество международни казуси и на нея би трябвало да се гледа, като на полезно пособие за всеки студент по туризъм. Прочети повече


Основи на управлението

Учебникът е ориентиран най-вече към студентите бакалаври и магистри от икономическите и управленските специалности в българските университети. Той може да бъде полезен и за мениджърите и за специалистите в областта на икономиката, а също и на изследователи и консултанти. Прочети повече


Бизнес - първи стъпки. Тревър Филипс-Уилямс

ВЪВЕДЕНИЕ Представете си колко приятно би било да печелите много пари! Не защото сте много усърден, не защото работите за държавата или за голяма фирма, а затова че сте собственик на бизнеса и той печели за Вас. Няма кой да Ви държи сметка кога идвате на работа, кога си отивате в къщи. Ще си бъдете сам началник. Някои казват, че крайният критерий за… Прочети повече

  •  06 February 2017 20:59
  •  60
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА

Франчайзинг. Лизинг. Факторинг. Правни аспекти. Лиляна Пиперкова

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД...........................з I част ФРАНЧАЙЗИНГ.......................................................................................7 1. Икономическа същност и значение на франчайзинга...............................8 1.1. Поява и развитие на франчайзинга в търговската практика........8 1.2. Същност на франчайзинга.......................................................................10… Прочети повече


Базисен модел на комплексно административно обслужване. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ............................................5 I. КОНТЕКСТ ..........................................11 I!. КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.................17 1. Същност...........................................17 2. Цели..............................................20 3. Принципи.................................21… Прочети повече


Политическа икономия. Част 1-3. Симеон С. Демостенов

* Политическа икономия. Част 1: Общо учение за стопанството. 288 страници. ** Политическа икономия. Част 2: Учение за производството. 184 страници. ***Политическа икономия. Част 3: Учение за размяната. 279 страници. Трите части в едно книжно тяло. Прочети повече

  •  05 February 2017 16:15
  •  92
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА

Професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност. Изпитни въпроси за придобиване. Изпитни въпроси за преиздаване. Колектив

Изданието е предназначено за всички, които извършват или възнамеряват да извършват превоз на пътници и товари както в международна релация, така и в страната. За да получат лицензия, която дава достъп до превозна дейност, ръководителите на транспортната дейност /превозвачите/ трябва да отговарят на определени условия. Едно от важните изисквания е да… Прочети повече


Търговски представител. Камелия Касабова

Търговският представител е една от най-популярните фигури на съвременните търговски отношения. Този монографичен труд е посветен на търговския представител в тесен смисъл (чл.32 - чл.48 от Търговския закон). Прокуристът, търговският пълномощник са извън обхвата на научния анализ. Проследено е възникването на търговския представител, който е сравнително… Прочети повече


Банки и финансова дейност. Колектив

Второ преработено и допълнено издание. Прочети повече


Туризмът на новото хилядолетие. Манол Рибов

ПРЕДГОВОР Туризмът отдавна се е превърнал в икономически и социален феномен на ежедневието на стотици милиони хора. Той обхваща не само тях-ното свободно движение, но е и важна форма за оползотворяване на свободното време и основно средство за осъществяване на връзки помежду им, за политически, икономически и културни контакти. Това обяснява и динамиката… Прочети повече


Азбука на успеха. Българският бизнес В обединена Евpoпа. Вержиния Димитрова, Светлана Папукчиева

СЪДЪРЖНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 9 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ? 9 ПО-ВАЖНИ МОМЕНТИ ОТ ИСТОРИЯ НА ЕС 10 ПЪРВА ЧАСТ - ЗАКЪДЕ ПЪТУВАМЕ? 16 СТРАНИТЕ ОТ ЕС - ИЗМИНАТ ВЕЧЕ ПЪТ 17 ИМАМЕ ЛИ ОСНОВАНИЕ ДА СЕ СТРАХУВАМЕ? 22 НОВИТЕ ПРАВИЛА - РЕАЛНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ 26 България работи • Не ние ще влезем в Европа, а тя ще дойде при нас 29 НОВИ ПРАВИЛА… Прочети повече


Финанси. Велчо Стоянов

Настоящето второ издание на учебника по ФИНАНСИ, предназначен за икономическите техникуми и колежи, е обновено и актуализирано, а така също е напълно съобразено с учебната програма на МОН. Учебник за икономическите техникуми В съставянето на новото издание, за разлика от предходното, не участва д-р Люба Михалкова. Причината за това е нейната груба… Прочети повече


Икономика на застраховането. Велеслав Гаврийски

Пето издание. Съдържание (основно): * Понятие и обект на застрахователната наука * Застрахователен фонд * Предмет на застраховането * Риск * Стопанска защита * Исторически типове застраховане * Правни форми на застрахователните предприятия * Застрахователни обединения * Теории за застраховането Прочети повече