Преглед Категория › География и науки за Земята


Какво знаем за континентите

Към текста 268 черно-бели и 452 цветни илюстрации. Прочети повече


Чудният свят на водата

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Часът на океаните. Книга 2: Полярните морета

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначителна забележка към обложката. Прочети повече

 •  20 May 2019 11:14
 •  78
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАНаръчник на природозащитника

Книгата е предназначена за учители, ръководители на кръжоци, учащи се, общественици и всички любители на природата. Прочети повече


Занимателна география

Здраво книжно тяло, без подчертавания, позахабени корици. Прочети повече


Синя, а не зелена планета

Кое е застрашено, Климатът или свободата? Прочети повече


Минералогия. Иван Костов

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  11 November 2017 11:39
 •  179
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник на метролога. Част 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  11 November 2017 10:17
 •  189
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща метеорология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Срещи с градове

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Рибите в Черно море

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Как е произлязъл животът

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  24 July 2017 22:36
 •  164
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Вълна след вълна

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Промишленост и околна среда

Промишленото производство - Главен замърсител на околната среда Прочети повече


Проблеми на географията в НР България. Том 4: Физикогеографско и икономогеографско райониране на България. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор..........................................................7 Ж. Г ъ л ъ б о в, Цв. Михайлов, X. Т и ш к о в, Л. Зянков — Комплексно физикогеографско райониране на HP България..........9 Д. П ъ р л и ч е в, П. Петров — Опит за геоморфоложко райониране на българския черноморски шелф..................................69 11. Пенчев —… Прочети повече


Обща геология. Радослав Христов

В учебника са изложени основни познания по геология. В първата част се дават накратко астрономични сведения за Земята, разглеждат се основните й физични свойства, атмосферата, хидросферата и литосферата. Във втората част е изложена дейността на външните земни сили — атмосферните агенти, вятъра,"надземно и подземно течащите' води, Ледниците… Прочети повече


Treffpunkt D-A-Ch. Teil 2: Landeskundeheft. Christian Selffert

Treffpunkt D-A-CH Landeskundoheft 2 • Bietet in vier Abschnitten viele anregende Informationen üb« die deutschsprachigen Länder • Lehnt sich in der Themenauswahl an Berliner Plalz 2 NEU an • Vermittelt die Inhalte Прочети повече


Животът на Земята. Колектив

Съдържание: * Увод * Безкрайното разнообразие * Устройство на тялото * Първите гори * Несметните пълчища * Завладяването на водите * Нашествие върху сушата * Непропускливата кожа * Господарите на въздуха * Яйца, торби и плаценти * Тема с вариации * Ловци и жертви * Живот по дърветата * Насъщното общуване Прочети повече


Studies on History of Geodesy and Cartography in Bulgaria. Book 1. Veneta Kotseva

PREFACE TO ENGLISH EDITION This version in the English language of the book of Assoc. Prof. Dr. Eng. Veneta Kotseva is published 2 years after the publication of the book in the Bulgarian language. In these two years the book has been perceived with great interest both on the part of Bulgarian geodesic surveyors and cartographers and on the part of… Прочети повече