Преглед Категория › География и науки за Земята


Минералогия. Иван Костов

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече




Справочник на метролога. Част 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече







  •  11 November 2017 10:17
  •  21
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА

Обща метеорология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Срещи с градове

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Рибите в Черно море

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече




Как е произлязъл животът

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Вълна след вълна

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Промишленост и околна среда

Промишленото производство - Главен замърсител на околната среда Прочети повече


Проблеми на географията в НР България. Том 4: Физикогеографско и икономогеографско райониране на България. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор..........................................................7 Ж. Г ъ л ъ б о в, Цв. Михайлов, X. Т и ш к о в, Л. Зянков — Комплексно физикогеографско райониране на HP България..........9 Д. П ъ р л и ч е в, П. Петров — Опит за геоморфоложко райониране на българския черноморски шелф..................................69 11. Пенчев —… Прочети повече


Обща геология. Радослав Христов

В учебника са изложени основни познания по геология. В първата част се дават накратко астрономични сведения за Земята, разглеждат се основните й физични свойства, атмосферата, хидросферата и литосферата. Във втората част е изложена дейността на външните земни сили — атмосферните агенти, вятъра,"надземно и подземно течащите' води, Ледниците… Прочети повече


Treffpunkt D-A-Ch. Teil 2: Landeskundeheft. Christian Selffert

Treffpunkt D-A-CH Landeskundoheft 2 • Bietet in vier Abschnitten viele anregende Informationen üb« die deutschsprachigen Länder • Lehnt sich in der Themenauswahl an Berliner Plalz 2 NEU an • Vermittelt die Inhalte Прочети повече


Животът на Земята. Колектив

Съдържание: * Увод * Безкрайното разнообразие * Устройство на тялото * Първите гори * Несметните пълчища * Завладяването на водите * Нашествие върху сушата * Непропускливата кожа * Господарите на въздуха * Яйца, торби и плаценти * Тема с вариации * Ловци и жертви * Живот по дърветата * Насъщното общуване Прочети повече


Studies on History of Geodesy and Cartography in Bulgaria. Book 1. Veneta Kotseva

PREFACE TO ENGLISH EDITION This version in the English language of the book of Assoc. Prof. Dr. Eng. Veneta Kotseva is published 2 years after the publication of the book in the Bulgarian language. In these two years the book has been perceived with great interest both on the part of Bulgarian geodesic surveyors and cartographers and on the part of… Прочети повече


The Great Lakes: An Environmental Atlas and Resource Book. R. Beltran

Contents: Introduction: the Great Lakes. --Natural processes in the Great Lakes. --People and the Great Lakes. --The Great Lakes today: concerns. --Joint management of the Great Lakes. --New directions for the Great Lakes community. --Glossary. --Conversion table (metric to imperial values). --References and suggestions for further reading. Прочети повече