Преглед Категория › География и науки за Земята


Синя, а не зелена планета

Кое е застрашено, Климатът или свободата? Прочети повече


Минералогия. Иван Костов

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Справочник на метролога. Част 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  11 November 2017 10:17
 •  74
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща метеорология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Срещи с градове

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Рибите в Черно море

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Как е произлязъл животът

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  24 July 2017 22:36
 •  99
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Вълна след вълна

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Промишленост и околна среда

Промишленото производство - Главен замърсител на околната среда Прочети повече


Проблеми на географията в НР България. Том 4: Физикогеографско и икономогеографско райониране на България. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор..........................................................7 Ж. Г ъ л ъ б о в, Цв. Михайлов, X. Т и ш к о в, Л. Зянков — Комплексно физикогеографско райониране на HP България..........9 Д. П ъ р л и ч е в, П. Петров — Опит за геоморфоложко райониране на българския черноморски шелф..................................69 11. Пенчев —… Прочети повече


Обща геология. Радослав Христов

В учебника са изложени основни познания по геология. В първата част се дават накратко астрономични сведения за Земята, разглеждат се основните й физични свойства, атмосферата, хидросферата и литосферата. Във втората част е изложена дейността на външните земни сили — атмосферните агенти, вятъра,"надземно и подземно течащите' води, Ледниците… Прочети повече


Treffpunkt D-A-Ch. Teil 2: Landeskundeheft. Christian Selffert

Treffpunkt D-A-CH Landeskundoheft 2 • Bietet in vier Abschnitten viele anregende Informationen üb« die deutschsprachigen Länder • Lehnt sich in der Themenauswahl an Berliner Plalz 2 NEU an • Vermittelt die Inhalte Прочети повече


Животът на Земята. Колектив

Съдържание: * Увод * Безкрайното разнообразие * Устройство на тялото * Първите гори * Несметните пълчища * Завладяването на водите * Нашествие върху сушата * Непропускливата кожа * Господарите на въздуха * Яйца, торби и плаценти * Тема с вариации * Ловци и жертви * Живот по дърветата * Насъщното общуване Прочети повече


Studies on History of Geodesy and Cartography in Bulgaria. Book 1. Veneta Kotseva

PREFACE TO ENGLISH EDITION This version in the English language of the book of Assoc. Prof. Dr. Eng. Veneta Kotseva is published 2 years after the publication of the book in the Bulgarian language. In these two years the book has been perceived with great interest both on the part of Bulgarian geodesic surveyors and cartographers and on the part of… Прочети повече


The Great Lakes: An Environmental Atlas and Resource Book. R. Beltran

Contents: Introduction: the Great Lakes. --Natural processes in the Great Lakes. --People and the Great Lakes. --The Great Lakes today: concerns. --Joint management of the Great Lakes. --New directions for the Great Lakes community. --Glossary. --Conversion table (metric to imperial values). --References and suggestions for further reading. Прочети повече


Canada a Portrait. Колектив

FOREWORD Canada: A Portrait is a unique and innovative part of Statistics Canada's publishing program. Combining colour photographs of Canada with information on the social, cultural and economic life of the country, it presents a rich and lively look at the major trends and challenges facing the country. Th is 54fh edition of Canada: A Portrait… Прочети повече


Die Schweiz. Колектив

Dieses kleine Land, das sich auf41300 km2 ausbreitet und nur sechs Millionen Einwohner zählt, zeichnet sich durch seine unglaubliche Vielfalt aus: zahllose Seen, schwindelerregende Berggipfel, wilde Täler; ultramoderne, jedoch nicht zu gigantische Städte wie Genf Zürich oder Basel, die ihren Einwohnern ein außerordentlich reges kulturelles Leben und… Прочети повече


Спектакъл на масата. Слава Банковска

Спектакъл на масата Слава Банковска Прочети повече

 •  03 February 2017 21:50
 •  116
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Климатичните ресурси на България. Д. Димитров

СЪДЪРЖАНИЕ БЕЛЕЖКИ НА АВТОРА. .............................5 УВОД..................7 КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛИМАТА В БЪЛГАРИЯ ..................19 ФАКТОРИ ЗА ГЕНЕЗИСА МА КЛИМАТА ........................19 Географско положение ..........................................19 Земноповърхни форми и надморска височина ........... . 27 Особености на радиационния… Прочети повече


Петрография. Страшимир Димитров

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор .......................................3 Увод................... ................................5 Предмети и задачи на петрографията....................................5 Поява и развитие на петрографията ......................................7 Практическо значение на петрографията ............................11 Делене на петрографията… Прочети повече


Австралия, Океания, Антарктида. Географска христоматия. Мартин Гловня, Кирил Стойчев

ПРЕДГОВОР Настоящата книга за Австралия, Океания и Антарктида представлява третата от поредицата географски христоматии за континентите. Тя е съобразена с новата учебна програма по география за шести клас на единните средни политехнически училища. Съдържанието на географската христоматия обхваща познавателен материал, който ще допълни, разшири и задълбочи… Прочети повече


Геоложката история на Земята. Георги Мандов

Автора разглежда по ери и периоди развитието на Земята от образуването на първите скали до днес. Проследени са основните моменти в измененията на строежа на земната кора, на палеографията обстановката и на организмовият свят. Книгата е богато илюстрирана. СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ИСТОРИЧЕСКИЯТ ПОДХОД В ГЕОЛОГИЯТА ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗЕМНАТА ИСТОРИЯ И ТЯХНОТО… Прочети повече

 •  03 February 2017 21:33
 •  142
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Занимателна география. Милка Мандова, Николай Кьосев, Димка Бонева

В книгата са разгледани под формата на малки разкази известни или малко популярни обекти, процеси и явления от географската среда на нашата планета, а така също и от природата на България. Описани са интересни стопански обекти и факти. Накратко е разказано за живота и делото на известни откриватели и пътешественици, за произхода на някои географски… Прочети повече


Черно море. Колектив

Тази книга е написана от многоброен колектив учени, занимаващи се с изучаването на Черноморския басейн. Представлява сборник от тематично свързани статии. Разгледани са природата на Черно море, животът в него и по крайбрежието му, прилежащите крайморски езера, народностопанското му значение, проследена е историята на народите, населяващи бреговете… Прочети повече

 •  22 August 2016 21:01
 •  145
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Забавна инженерна геология. А. К. Ларионов

В книгата се разказва увлекателно за редица страшни природни явления и борбата на човека с тях, като земетресенията, лавинообразуванията, неустойчивите пясъци и др. В нея заинтригуващо и лесноразбираемо се изясняват причините за появяване и развитие на редица инженерногеоложки явления, като плаващите пясъци, образуването и преместването на дюните,… Прочети повече


Фосилите на България. Том 3: Горна юрска серия. Ammonodea. Иво Георгиев Сапунов

Изминаха 20 години от публикуването на първия том от монографичната поредица „Фо-силите на България". Първоначално беше замислено тя да се състои от 12 тома (I. Палеозой; II. Триае; III. Юра; IV. Долна креда; V. Горна креда; VI. Палеоген, големи фораминифери; Via. Палеоген; VII. Тортон; VIII. Сармат; IX. Плиоцен; X. Терциерни Mammalia; XI. Регистър).… Прочети повече