Преглед Категория › Химия


Геохимия и технология на брома

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

  •  09 November 2017 21:54
  •  27
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник по органична химия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

  •  09 November 2017 21:50
  •  23
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНА

Хроматография

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Технология на сярната киселина

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Аминопласти

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Полиестери

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Теория на молекулните орбити

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Технология на каучука

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Неорганична химия. Част 2

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Теория на молекулните орбити

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Научно-популярни четива по химия

Сборник от статии за ученици от горния курс Прочети повече