Преглед Категория › Математика


Математически софизми

Природонаучна библиотека Прочети повече

 •  07 May 2019 11:13
 •  110
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСпециализиран сборник от задачи по математика

Многократни, криволинейни и повърхнинни интеграли, теория на полето Прочети повече


Специализиран сборник от задачи по математика

Многократни, криволинейни и повърхнинни интеграли, теория на полето Прочети повече

 •  16 April 2019 12:59
 •  91
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  16 April 2019 12:55
 •  89
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Верижни дроби

"Математическа библиотека" Прочети повече •  16 April 2019 12:01
 •  121
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  16 April 2019 11:48
 •  99
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  25 March 2019 13:45
 •  99
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАНилс Хенрик Абел

Един изключителен математик Прочети повече •  22 March 2019 11:17
 •  101
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЛогически задачи

Природна библиотека. Серия "Физика и математика". №2 Прочети повече


Тензорно смятане

Превод от френски език - Иван Димовски, Иван Чобанов Прочети повече


Основи на приложната механика

Превод от руски език - Иван Димовски, Иван Чобанов Прочети повече


Частни диференциални уравнения

Тази книга е написана въз основа на лекциите по частни диференциални уравнения, които от няколко години чета на студентите от Математическия факултет на Софийския университет. В нея се изследват трите основни уравнения на математическата физика : вълновото уравнение, уравнението на Лаплас и уравнението на топлопроводността. Особено внимание е отделено… Прочети повече