Преглед Категория › Математика


Висша математика. Част 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Аналитична геометрия

Учебникът е предназначен за студентите по физика при Софийския университет, но той може да служи на всеки, който би искал да изучи основните въпроси на аналитичната геометрия. Прочети повече


Курс по математика за 3. клас

С теорията и всички видове решени задачи и с конкурсните теми, давани на приемни изпити, олимпиади, математически състезания и матури! За теста - Важен за успеха на всички ученици! Прочети повече


Курс по математика за 4. клас

С теорията и всички видове решени задачи и с конкурсните теми, давани на приемни изпити, олимпиади, математически състезания и матури! За теста - Важен за успеха на всички ученици! Прочети повече


Курс по математика за 5. клас

С теорията и всички видове решени задачи и с конкурсните теми, давани на приемни изпити, олимпиади, математически състезания и матури! За теста - Важен за успеха на всички ученици! Прочети повече


Ръководство по математическо програмиране

Авторски колектив: Надежда Лалова, Лиляна Илиева, Стефка Борисова, Лука Луков, Васил Мирянов Прочети повече


Синтетична геометрия

Книгата ще представлява интерес и за онези читатели, които искат да се запознаят по-задълбочено с основите на геометрията и проекционните методи, и особено за учителите по математика в средното училище. Прочети повече


Математически задачи от задачи (МЗОТЗ). Част 1

Книгата е резултат от извънкласната дейност с учащите в средното училище, поради което някои от разгледаните теми частично или цялостно са спомагателни и уводни Прочети повече


Висша математика. Част 1: Аналитична геометрия

Аналитична геометрия на равнината. Детерминати. Аналитична геометрия на пространството. Векторно смятане Прочети повече