Преглед Категория › Математика


Специализиран сборник от задачи по математика

Многократни, криволинейни и повърхнинни интеграли, теория на полето Прочети повече


Специализиран сборник от задачи по математика

Многократни, криволинейни и повърхнинни интеграли, теория на полето Прочети повече
Верижни дроби

"Математическа библиотека" Прочети повече  •  16 April 2019 12:01
  •  19
  •  5
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНАНилс Хенрик Абел

Един изключителен математик Прочети повече


Логически задачи

Природна библиотека. Серия "Физика и математика". №2 Прочети повече


Тензорно смятане

Превод от френски език - Иван Димовски, Иван Чобанов Прочети повече


Основи на приложната механика

Превод от руски език - Иван Димовски, Иван Чобанов Прочети повече


Частни диференциални уравнения

Тази книга е написана въз основа на лекциите по частни диференциални уравнения, които от няколко години чета на студентите от Математическия факултет на Софийския университет. В нея се изследват трите основни уравнения на математическата физика : вълновото уравнение, уравнението на Лаплас и уравнението на топлопроводността. Особено внимание е отделено… Прочети повече
Сборник от задачи по проективна геометрия

Неизползвана книга. В сборника се разглеждат задачи, съответствуващи на лекциите по проективна геометрия, които се четат сега на студентите от Математическия факултет на Софийския университет. С оглед на това повечето от задачите се разглеждат в Евклидовия модел на проективната геометрия, а някои задачи са от Евкли-довата геометрия. Това прави сборника… Прочети повече