Преглед Категория › Математика


Сборник от задачи по висша математика. Част 1

Аналитична геометрия, линейна алгебра и математическо програмиране Прочети повече


Задачи за извънкласна работа по математика

Книгата е предназначена за учители, които ръководят извънкласни форми на работа, но е желателно да бъде и в ръцете на всеки участник в тези форми, може да се използва и за самостоятелна работа от ученици с повишен интерес по математика. Прочети повече

 •  17 April 2018 11:48
 •  44
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  09 April 2018 12:19
 •  35
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМатематически развлечения. Том 2

Българският читател вече познава американския математик колекционер и съставител на интересни математически задачи и главоЗлъсканицв Мартин Гарднер. Във втория том на Математически развлечения са включени материалите от книгите му The Second Scientific American Book of Mathematical Puales and Diversions и New Mathematical Diversion's from Scientific… Прочети повече •  04 April 2018 11:34
 •  29
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  04 April 2018 11:29
 •  24
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА