Преглед Категория › Математика


Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика. Част 2

СЪДЪРЖАНИЕ Глава IV. Функция на една независима променлива § 15. Математична индукция .............. 9 § 16. Редици. Граница на редици.........16 § 17. Функция. Основни понятия................... 29 § 18. Обратна функция...... 43 § 19. Граница на функция. Непрекъснатост. Сравнение на безкрайно малки и безкрайно големи функционални величини... 58 Г… Прочети повече
Български математически състезания 2003-2005

Български математически състезания 2003-2005 Прочети повече


Подготовка за олимпиади 2005

Математическа библиотека. № 9 Прочети повече


Подготовка за олимпиади

Математическа библиотека. № 7 Прочети повече


Подготовка за олимпиади

Математическа библиотека. № 6 Прочети повече


Подготовка за олимпиади

Математическа библиотека Прочети повече


Подготовка за олимпиади

Математическа библиотека Прочети повече


Подготовка за олимпиади

Математическа библиотека Прочети повече
Висша математика в примери и задачи

Линейна алгебра, аналитична геометрия, линейно програмиране, диференциално и интегрално смятане, диференциални уравнения, теория на вероятностите Прочети повече


Задачи и упражнения по математическому анализу

Для ВТУЗОВ, Под редакцией Б. П. Демидовича. Прочети повече


Теоремата на Ферма

Безплатна доставка над 50 лв. Прочети повече


Основи на математиката

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Висша математика. Част 3

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Дескриптивна геометрия. Част 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече