Преглед Категория › Математика


Аналитична геометрия

Учебникът е предназначен за студентите по физика при Софийския университет, но той може да служи на всеки, който би искал да изучи основните въпроси на аналитичната геометрия. Прочети повече


Курс по математика за 3. клас

С теорията и всички видове решени задачи и с конкурсните теми, давани на приемни изпити, олимпиади, математически състезания и матури! За теста - Важен за успеха на всички ученици! Прочети повече


Курс по математика за 4. клас

С теорията и всички видове решени задачи и с конкурсните теми, давани на приемни изпити, олимпиади, математически състезания и матури! За теста - Важен за успеха на всички ученици! Прочети повече


Курс по математика за 5. клас

С теорията и всички видове решени задачи и с конкурсните теми, давани на приемни изпити, олимпиади, математически състезания и матури! За теста - Важен за успеха на всички ученици! Прочети повече


Ръководство по математическо програмиране

Авторски колектив: Надежда Лалова, Лиляна Илиева, Стефка Борисова, Лука Луков, Васил Мирянов Прочети повече


Синтетична геометрия

Книгата ще представлява интерес и за онези читатели, които искат да се запознаят по-задълбочено с основите на геометрията и проекционните методи, и особено за учителите по математика в средното училище. Прочети повече


Математически задачи от задачи (МЗОТЗ). Част 1

Книгата е резултат от извънкласната дейност с учащите в средното училище, поради което някои от разгледаните теми частично или цялостно са спомагателни и уводни Прочети повече


Висша математика. Част 1: Аналитична геометрия

Аналитична геометрия на равнината. Детерминати. Аналитична геометрия на пространството. Векторно смятане Прочети повече
Висша математика. Част 2: Математически анализ

Втората част на книгата по Висша математика съдържа лекциите, които съм чел през първия, втория и отчасти третия семестър на студенти от Строителния, Хидротехническия, Геодезическия, Машинния и Електротехническия факултет, и представлява материалът малко в раззирен размер, предвиден по програмата по математически анализ за висшите технически училища... Прочети повече


Висша математика. Част 3: Математически анализ

В тази последна книга давам лекциите по висша математика, които съм чел през 1950 г. на студентите строители, земемери, машинни, електро- и културинженери от Държавната политехника. Тя включва също и останалата част от лекциите, определени за студентите архитекти и химици. Прочети повече


Сборник задачи по математичен анализ. Част 2

Настоящият сборник е предназначен за обучението по математика в Минно-геоложкия институт. Обаче той може да бъде в помощ и на студентите от другите Висши технически институти, както и на тези от Математическия институт при Университета. Прочети повече


Математически анализ

Второ преработено и допълнено издание Прочети повече


Кратък курс по ЛААГ

Матрична алгебра и аналитична геометрия Прочети повече


Математически анализ. Част 1

За студентите от ВМЕИ в София Прочети повече