Преглед Категория › Културология и антропология


Ромът знае пътя

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Светът на Европа и циганите

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Културата

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  06 February 2017 12:03
 •  261
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Символите. Васил Симеонов

СЪДЪРЖАНИЕ Символите или как да открием "златната ябълка".......7 Обаянието на видимия образ........ 12 Дребните символи.......22 По пътищата към писмеността ........44 Символиката на средновековната наука........91 Помощници на историята .............. 123 Лицето на едно предприятие ........153 Символи на ежедневието ................181 Дългият… Прочети повече


Изъ българската общественость и култура. Симеон Андреев

... свидетели на неговото величие или падение. Въ тѣхъ се отразява духовното му богатство или бедность. Битътъ и националностьта сж, които правятъ отъ племето народъ. Презъ своята близу хиляда и триста годишна история, българскиятъ народъ води упорита борба да овладѣе своя битъ и да въплоти въ живи, деятелни образи, идеята за националностьта. Въ безпогрѣшнитѣ… Прочети повече


Личност и акт. Карол Войтила - Папа Йоан Павел II

СЪДЪРЖАНИЕ Увод към италианското издание от Армандо Ригобело стр. Предисловие от Автора към англо-американското издание Увод на редактора към англо-американското издание от Анна-Тереза Тимиеницка......... ВЪВЕДЕНИЕ 1. Опитът на човека........... 2. Познанието на личността се основава на опита на човека 3. Етапи на разбирането и направление на интерпретацията… Прочети повече


Кичът. Иван Славов

СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ Актуалност на проблема..7 Понятието „кич" .......15 Кичът през филтъра на буржоазното естетическо съзнание 25 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ Досие ..........37 Социологически кадър........50 Техницизация ........63 Система..........................76 КИЧМАНЪТ Произход и династия ........93 Типология и психология...106 МЕТОДИ Имитация...........130… Прочети повече


Културната география на Съединените щати. Уилбър Зелински

„Културните модели на Съединените щати са извънредно интересни сами по себе си. Силното увлечение по която и да е страна е похвална форма на лудост. Тези модели са Важни не само за американците, но и за съвременния свят като цяло. Изключително важно е да се изучи тяхната фундаментална структура в името на социалното и физическото оцеляване на планетата… Прочети повече


История на старогръцката култура. Теоретичен поглед. Богдан Богданов

Книгата за пръв път в българската научна литература третира цялост-но проблемите на старогръцката култура в теоретичен и исторически аспект. Проследява се процесът на създаване и развитие на културата ст Микена до края на античността във всички нейни проявления — изкуство, бит, обществени институции, религия, образование, книжнина и пр. Историческият… Прочети повече


Българската култура XV-XIX в. Николай Генчев

Библиотека „За и против" на Университетско издателство включва книги, посветени на актуални, дискусионни проблеми на съвременната наука. В нея се представят оригинални, все още неутвърдени или спорни гледища на отделни автори по даден научен проблем, метод или подход. Книгата на проф. д-р Н. Генчев представя концепцията му за основните закономерности… Прочети повече


Еврокултурата. Павел Писарев

Съдържание УВОД .......................... ГЛАВА ПЪРВА. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА РЕАЛНОСТ II КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ. . . 1. Културните процеси в условията на научно-техническата революция ........................... 2. Западноевропейската интерграция — основа на нова културна действителност ...................... 3. «Европа на културата» — развитие на проекти........… Прочети повече


Три дискусии. Колектив

1. Образът на войната в българската култура - днес и вчера. 2. Политическият елит и младите - проблеми на комуникацията. 3. Академия и книга. Съдържание Вместо въведение...............................5 Образът на войната в българската култура -днес и вчера. Стенограма от дискусията ......................9 Благовест Златанов. Базовата визия за войната… Прочети повече


Разбягване на подобията: опит върху ренесансовата култура. Евгения Панчева

СЪДЪРЖАНИЕ I. ЕПИСТЕМАТА НА ПОДОБИЕТО / 7 1. Отпечатъците на Едното /11 2. Спойката / 27 3. Гледането / 32 4. Текстът / 35 5. Думите / 46 6. Четецът / 57 7. Автогенезисът / 74 8. Колумб херметик: отваряне и затваряне на света / 88 II. ИГРАТА НА ПОДОБИЯТА: ЧОВЕШКИТЕ EIDOI / 103 1. Като древните / 103 2. Политиката на подобието / 117 3. Като Библията… Прочети повече


Четенето: Антиманипулативен филтър. Милена Цветкова

Ако искаме да излезем ог псе още доминиращиге схеми на мислене, свързани с едностранчивите тези за масовата култура, за симулакрума. за информационного нивелиране и др. п., ще се наложи да разберем не само какво представлява четенето, но какво днес все още означава да се ходи на театър, да сс организират и посещават изложби, особено пък - какво означава… Прочети повече

 •  24 January 2017 21:05
 •  48
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Представяме ви: Постмодернизъм. Ричард Апигнанеси, Крис Гарат

Произходът на "постмодернизъм" Господине, Първата употреба на термина "пост-модернизъм" (Писма, 19 февруари) е отпреди 1926 а и ни отпраща към 70-те години на XIX в, когато е използван от британския художник Джон Уоткинс Чапман, и после, през 1917 г., от Рудолф Пануиц. "Пост-импресионизъм" (80-те години на XIX в.) и "пост-индустриален" (1914-1922)… Прочети повече

 •  24 January 2017 21:01
 •  46
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ерос и Танатос. Богомил Райнов

Съдържание 1. Изкуство за „елита" и изкуство за „тълпата" 5 2. Култура, полукултура и лъжекултура 85 3. Старата приказка в нов вариант 118 4. Ерос и Танатос 159 Книгата има за задача да изследва зараждането, разви гаето и основните насоки на съвременната буржоазна масов» култура, като посочи нейната роля в идеологическата пропаганда на капитализма… Прочети повече


Postmodernism. Glenn Ward

Postmodernism embodies the idea that there are no new ideas to be invented - everything is borrowed from previous times and we live in a postmodern age. This is an introduction to the philosophy behind postmodernism for students or anyone who wishes to know more. CONTENTS Preface 1 Postmodernisms 1 2 Arts of Impurity 14 3 Arts of Impurity - Part Two… Прочети повече
Разговор за демографията. Лев Бобров

Разговор за демографията Лев Бобров Прочети повече


Свобода и култура. Джон Дюи

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Проблемът за свободата.................5 2. Културата и човешката природа..........25 3. Американското минало...................50 4. Тоталитарната икономика и демокрацията....................73 5. Демокрацията и човешката природа...........100 6. Науката и свободната култура............127 7. Демокрацията и Америка....................150… Прочети повече