Преглед Категория › История, археология

История (от гръцки: ιστορία — „проучване, познание, придобито чрез изследване“ е хуманитарна наука, занимаваща се с изучаване на миналото, фокусирана върху човека и неговите действия, състояния, мирогледи, социални взаимоотношения и организации от миналото до наши дни. Резултатът от историческото изследване обикновено е систематичен наратив (разказ), излагащ и анализиращ поредицата от събития, като в някои случаи се опитва да търси и обективните причинно-следствени връзки, които ги определят. Хората, професионално занимаващи се с изучаването, изследването и записването на история, се наричат историци. Историците използват разнообразни източници, наричани още извори, включително писмени и печатни сведения, интервюта (устна история) и археология. В определен контекст понятието „история“ може да обозначава и времето след появата на писмеността в противовес на събитията, случили се преди това, които са известни като праистория (т.е. предистория). В по-широк смисъл понятието може да се използва и за теми, които не са предмет на историята в тесен смисъл, а са изучавани от природните науки като геоложка история, история на Вселената, еволюционна история и други. Към историята не се отнасят и историческите традиции на дадена култура, които не са подкрепени с проверими източници като например историческите легенди и митове.

Нишкото въстание през 1841 г. и европейската дипломация

Книгата е посветена на една от първите важни крачки към организираното българско националноосвободително движение. Тя е плод на дългогодишните проучвания на автора в наши и чужди архивохранилища (СССР, Франция, Англия и др.). По убедителен начин е доказан българският характер на това голямо въстание и е опровергано становището за неговата стихийност.… Прочети повече


Ние искахме да убием Хитлер

Операция "Валкирия" - Единственият оцелял разказва Прочети повече


Загадки и мистерии на Втората световна война

Изчезвания, смърт и необясними случаи от най-голямата война в историята Прочети повече


Балканите между традицията и модерността

Административни, социално-икономически и културно-просветни институции в балканските провинции на Османската империя (ХVІІІ-ХІХ век) Прочети повече


12 години близо до Хитлер 1933-1945

Личната секретарка на Фюрера разкрива неизвестни подробности за неговата личност Прочети повече
Българско, българи

Неизвестното за известното Прочети повече