Преглед Категория › История, археология

История (от гръцки: ιστορία — „проучване, познание, придобито чрез изследване“ е хуманитарна наука, занимаваща се с изучаване на миналото, фокусирана върху човека и неговите действия, състояния, мирогледи, социални взаимоотношения и организации от миналото до наши дни. Резултатът от историческото изследване обикновено е систематичен наратив (разказ), излагащ и анализиращ поредицата от събития, като в някои случаи се опитва да търси и обективните причинно-следствени връзки, които ги определят. Хората, професионално занимаващи се с изучаването, изследването и записването на история, се наричат историци. Историците използват разнообразни източници, наричани още извори, включително писмени и печатни сведения, интервюта (устна история) и археология. В определен контекст понятието „история“ може да обозначава и времето след появата на писмеността в противовес на събитията, случили се преди това, които са известни като праистория (т.е. предистория). В по-широк смисъл понятието може да се използва и за теми, които не са предмет на историята в тесен смисъл, а са изучавани от природните науки като геоложка история, история на Вселената, еволюционна история и други. Към историята не се отнасят и историческите традиции на дадена култура, които не са подкрепени с проверими източници като например историческите легенди и митове.Източна Европа и Източна Азия: Исторически опит и системи

Позахабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Българските царици

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Византийската теокрация

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Котел - крепост в Балкана

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Златоград. Пътеводител

Но градът и неговите 8 000 жители и днес е едно малко цвете на България. Град, с богата история, оставила забележителни паметници от различни времена и епохи и девствена природа, превърнат от трудолюбивите му жители и чудесно място за работа, живот и туризъм. За неговата история и паметници ще е следващия очерк, който надяваме се, ще улесни посетителите… Прочети повече


Златоград. Пътеводител

Но градът и неговите 8 000 жители и днес е едно малко цвете на България. Град, с богата история, оставила забележителни паметници от различни времена и епохи и девствена природа, превърнат от трудолюбивите му жители и чудесно място за работа, живот и туризъм. За неговата история и паметници ще е следващия очерк, който надяваме се, ще улесни посетителите… Прочети повече


Москва

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


История на нова България 1878-1941

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Древният човек и океанът

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Против фашизма (1923-1944)

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Великата победа

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Болградската гимназия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Болградската гимназия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кратка българска история. Книга 19-20

Научно-популярна библиотека / Популярен очерк Прочети повече