Преглед Категория › История, археология

История (от гръцки: ιστορία — „проучване, познание, придобито чрез изследване“ е хуманитарна наука, занимаваща се с изучаване на миналото, фокусирана върху човека и неговите действия, състояния, мирогледи, социални взаимоотношения и организации от миналото до наши дни. Резултатът от историческото изследване обикновено е систематичен наратив (разказ), излагащ и анализиращ поредицата от събития, като в някои случаи се опитва да търси и обективните причинно-следствени връзки, които ги определят. Хората, професионално занимаващи се с изучаването, изследването и записването на история, се наричат историци. Историците използват разнообразни източници, наричани още извори, включително писмени и печатни сведения, интервюта (устна история) и археология. В определен контекст понятието „история“ може да обозначава и времето след появата на писмеността в противовес на събитията, случили се преди това, които са известни като праистория (т.е. предистория). В по-широк смисъл понятието може да се използва и за теми, които не са предмет на историята в тесен смисъл, а са изучавани от природните науки като геоложка история, история на Вселената, еволюционна история и други. Към историята не се отнасят и историческите традиции на дадена култура, които не са подкрепени с проверими източници като например историческите легенди и митове.България: Страна на древни култури

Нашата земя е люлка на богато и многообразно културно наследство, създадено в течение на много столетия и хилядолетия не само от българския народ в миналото, но и от много други племена и народи, които в различни векове живели тук за кратко или за по-продължи'-телно време и оставили значителни следи от своята култура. Прочети повече
Софийската Мала Света гора

Стари църкви, манастири, параклиси и оброчища в София и околностите Прочети повече


Село Чобанкьой

Мара Михайлова е родена на 28 ноември 1901 год. в село Чобанкьой. Тя е първата жена журналист в Източните Родопи. Главен редактор на вестниците „Арда" и „Тракия". Написала е книгите „Село Чобанкьой", „Кърджали", „Писателите и войната". Писателка, етнографка, фолклористка, тя е една от най-интересните личности, свързани с Кърджали и Източните Родопи.… Прочети повече


Българско възраждане

Записки и бележки по нова българска история Прочети повече


Паметта на времето

Национален ученически конкурс Прочети повече
Страници от историята на Павликени

Публикуваните снимки са от фонда на Исторически музей -Павликени Прочети повече
Историята ни като преживяване

Политико-психологически анализи върху българската история Прочети повече