Преглед Категория › История, археология

История (от гръцки: ιστορία — „проучване, познание, придобито чрез изследване“ е хуманитарна наука, занимаваща се с изучаване на миналото, фокусирана върху човека и неговите действия, състояния, мирогледи, социални взаимоотношения и организации от миналото до наши дни. Резултатът от историческото изследване обикновено е систематичен наратив (разказ), излагащ и анализиращ поредицата от събития, като в някои случаи се опитва да търси и обективните причинно-следствени връзки, които ги определят. Хората, професионално занимаващи се с изучаването, изследването и записването на история, се наричат историци. Историците използват разнообразни източници, наричани още извори, включително писмени и печатни сведения, интервюта (устна история) и археология. В определен контекст понятието „история“ може да обозначава и времето след появата на писмеността в противовес на събитията, случили се преди това, които са известни като праистория (т.е. предистория). В по-широк смисъл понятието може да се използва и за теми, които не са предмет на историята в тесен смисъл, а са изучавани от природните науки като геоложка история, история на Вселената, еволюционна история и други. Към историята не се отнасят и историческите традиции на дадена култура, които не са подкрепени с проверими източници като например историческите легенди и митове.

Великата победа

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Болградската гимназия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Болградската гимназия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Кратка българска история. Книга 19-20

Научно-популярна библиотека / Популярен очерк Прочети повече


Избрани легенди за Хисаря

За първи път легендите за Хисаря се появяват в изданията през 60-те години на XX в. Неслучайно към тях е проявен значителен интерес. В отговор на това непресъхващо и до днес внимание и любопитство, както и водени от мисълта да съхраним и продължим и занапред народната традиция, ние решихме да издадем тази книга. Прочети повече


Завладяването на Константинопол

Превод от старофренски език: Иван Божилов Прочети повече
Страници от миналото на град Пещера

Българско историческо дружество, градски народен съвет - Пещара Прочети повече


Китай през погледа на българските приятели

Антологичен сборник за древната, велика, мъдра и вечно млада страна и за българския път към нея Прочети повече


Труд, радост, отдих и култура

Въведение в историята на идеологическото моделиране на всекидневието през епохата на комунизма Прочети повече


Версия Кивот

Българската мистерия Прочети повече


Българско възраждане. Николай Генчев

Четвърто допълнено издание. Николай Генчев (1931-2000) е български историк, член-кор. на БАН, професор, д-р на науките. Ректор на СУ (1989-1993). Носител на международната Хердерова награда (1989). Автор на десетки трудове в областта на новата и най-новата българска история. Значителен принос в развитието на българската историография за Възраждането… Прочети повече


Селските въстания в България към края на XVIII в. и началото на XIX в. и създаването на българската земска войска. Щерю Атанасов

СЪДЪРЖАНИЕ Част първа Характер на събитията, станали към края на XVIII и началото на XIX век Увод..............................................................5 I. В какво се състояла същността на султан Селимовите реформи 20 II. Начало и развитие на селските въстания в България.....25 III. Въстанието в Хасковско..................34 VI. Въстания източно… Прочети повече


Древноиндийска цивилизация. Философия, наука, религия. Г. М. Бонгард-Левин

Книгата дава най-обща представа за древноиндийската култура и цивилизация в тяхното историческо развитие. Задълбочено и увлекателно са изложени основните религиозни схващания, философски школи и научни достижения на Древна Индия. Прочети повече


Кратък справочник по история на България. Боби Бобев, Тодор Даков, Христо Матанов

Книгата обхваща подробна история на България в три периода: *Българско средновековие и османски период: Христо Матанов. *Българско възраждане: Тодор Даков. *България след освобождението от османско иго: Боби Бобев. Прочети повече