Преглед Категория › История, археология

История (от гръцки: ιστορία — „проучване, познание, придобито чрез изследване“ е хуманитарна наука, занимаваща се с изучаване на миналото, фокусирана върху човека и неговите действия, състояния, мирогледи, социални взаимоотношения и организации от миналото до наши дни. Резултатът от историческото изследване обикновено е систематичен наратив (разказ), излагащ и анализиращ поредицата от събития, като в някои случаи се опитва да търси и обективните причинно-следствени връзки, които ги определят. Хората, професионално занимаващи се с изучаването, изследването и записването на история, се наричат историци. Историците използват разнообразни източници, наричани още извори, включително писмени и печатни сведения, интервюта (устна история) и археология. В определен контекст понятието „история“ може да обозначава и времето след появата на писмеността в противовес на събитията, случили се преди това, които са известни като праистория (т.е. предистория). В по-широк смисъл понятието може да се използва и за теми, които не са предмет на историята в тесен смисъл, а са изучавани от природните науки като геоложка история, история на Вселената, еволюционна история и други. Към историята не се отнасят и историческите традиции на дадена култура, които не са подкрепени с проверими източници като например историческите легенди и митове.Изследване на историята. Том 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Родолюбци

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Червените чернокапци

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Изследвания за Македония

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Българската история вкратце

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Карнегиевата анкета

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Древният свят

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Първобългари

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Заплахата

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
История на Византия. Част 1: 395-867

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

  •  03 November 2017 13:55
  •  12
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНАТраките

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече