Преглед Категория › История, археология

История (от гръцки: ιστορία — „проучване, познание, придобито чрез изследване“ е хуманитарна наука, занимаваща се с изучаване на миналото, фокусирана върху човека и неговите действия, състояния, мирогледи, социални взаимоотношения и организации от миналото до наши дни. Резултатът от историческото изследване обикновено е систематичен наратив (разказ), излагащ и анализиращ поредицата от събития, като в някои случаи се опитва да търси и обективните причинно-следствени връзки, които ги определят. Хората, професионално занимаващи се с изучаването, изследването и записването на история, се наричат историци. Историците използват разнообразни източници, наричани още извори, включително писмени и печатни сведения, интервюта (устна история) и археология. В определен контекст понятието „история“ може да обозначава и времето след появата на писмеността в противовес на събитията, случили се преди това, които са известни като праистория (т.е. предистория). В по-широк смисъл понятието може да се използва и за теми, които не са предмет на историята в тесен смисъл, а са изучавани от природните науки като геоложка история, история на Вселената, еволюционна история и други. Към историята не се отнасят и историческите традиции на дадена култура, които не са подкрепени с проверими източници като например историческите легенди и митове.


 •  30 May 2019 11:12
 •  75
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  29 May 2019 11:27
 •  52
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПериодизация и хронология на неолитните и халколитните култури от поречието на р. Русенски Лом

Настоящето изследване бе осъществено с любезното съдействие на колегите: Б. Николов, X. Тодорова, В. Гергов, П. Станев И. Мацанова, А. Бакъмска, И. Ангелова, Т. Димов, К. Кънчев,[Д. Иванов,Т. Йванові, Е. Комша, М. Ника, Г. Назарович, които ми предоставиха възможността да работя с материали от техни проучвания. Прочети повече


Послания от далечното минало

Популярни разкази по нумизматика Прочети повече
Национален археологически музей

100 години от откриването на първата експозиция 18.05.1985-18.05.2005 г. Прочети повече •  19 April 2019 21:43
 •  78
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  04 April 2019 09:52
 •  69
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАВсекидневният живот в Тракия І-ІV век

Луксозно издание, подходяща книга за подарък. Прочети повече


Надвечерието на атентата

Велики четвъртък 1925 г. Разкриване нелегалните апарати на комунистите Прочети повече


Българи и евреи през вековете

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече
Крепостите в България

Фотоалбум с GPS-координати Прочети повече


Българско Възраждане

Записки и бележки по нова българска история Прочети повече