Преглед Категория › История, археология

История (от гръцки: ιστορία — „проучване, познание, придобито чрез изследване“ е хуманитарна наука, занимаваща се с изучаване на миналото, фокусирана върху човека и неговите действия, състояния, мирогледи, социални взаимоотношения и организации от миналото до наши дни. Резултатът от историческото изследване обикновено е систематичен наратив (разказ), излагащ и анализиращ поредицата от събития, като в някои случаи се опитва да търси и обективните причинно-следствени връзки, които ги определят. Хората, професионално занимаващи се с изучаването, изследването и записването на история, се наричат историци. Историците използват разнообразни източници, наричани още извори, включително писмени и печатни сведения, интервюта (устна история) и археология. В определен контекст понятието „история“ може да обозначава и времето след появата на писмеността в противовес на събитията, случили се преди това, които са известни като праистория (т.е. предистория). В по-широк смисъл понятието може да се използва и за теми, които не са предмет на историята в тесен смисъл, а са изучавани от природните науки като геоложка история, история на Вселената, еволюционна история и други. Към историята не се отнасят и историческите традиции на дадена култура, които не са подкрепени с проверими източници като например историческите легенди и митове.Всекидневният живот в Тракия І-ІV век

Луксозно издание, подходяща книга за подарък. Прочети повече


Надвечерието на атентата

Велики четвъртък 1925 г. Разкриване нелегалните апарати на комунистите Прочети повече


Българи и евреи през вековете

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече
Крепостите в България

Фотоалбум с GPS-координати Прочети повече


Българско Възраждане

Записки и бележки по нова българска история Прочети повече


История на Съединените Щати 1829-1940

Поредици и библиотеки: Библиотека "Златни зърна" Прочети повече

 •  01 January 2019 12:01
 •  36
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  13 December 2018 16:42
 •  52
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  06 December 2018 11:21
 •  53
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  14 November 2018 22:49
 •  46
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  13 November 2018 22:49
 •  50
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  04 November 2018 11:50
 •  43
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА