Преглед Категория › Литературни изследвания
Личността на Ботева

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Опит за нов прочит на феномени от историята на класиката ни

Анализи за творчеството на Христо Ботев, Иван Вазов, Пенчо Славейков Прочети повече


Блуждаеща естетика

Българските символисти за символизма Прочети повече


Кратка история на американската литература

Ранни литературни паметници и колониален период до 1776 година Прочети повече


Българска литература. Том 1: Насоки и теми. Еню Николов, Цветан Минков

Българска литература. Том 1: Насоки и теми Еню Николов, Цветан Минков Прочети повече


Българската комедия. Развой и съвременно състояние. Иван Богданов

Българската комедия бе поставена на здрави художествено-реалистични основи от Д. П. Войников още преди Освобождението на България. Комедиографи като Ив. Вазов, А. Страшимиров, Ст. Л. Костов и други я издигнаха на висота и дадоха силен тласък на развитието й. Комедията играе важна роля в обновяването на обществения ни живот и в развитието на народната… Прочети повече


Творческата индивидуалност на писателя и развитието на литературата. Михаил Храпченко

Съдържание Първа глава Мироглед, идейност, изкуство на словото 9 Втора глава Творческата индивидуалност на писателя 64 Трета глава Проблеми на стила 96 Четвърта глава Октомврийската революция и творческите принципи на социалистическата литература 170 Пета глава Времето и животът на литературните произведения 219 Шеста глава Типологическото изучаване… Прочети повече


Творческата индивидуалност на писателя и развитието на литературата. Михаил Храпченко

Съдържание Първа глава Мироглед, идейност, изкуство на словото 9 Втора глава Творческата индивидуалност на писателя 64 Трета глава Проблеми на стила 96 Четвърта глава Октомврийската революция и творческите принципи на социалистическата литература 170 Пета глава Времето и животът на литературните произведения 219 Шеста глава Типологическото изучаване… Прочети повече


Българската литературна критика през Възраждането. Георги Димов

СЪДЪРЖАНИЕ Уводни думи ........................... á Дял първи ОСНОВНИ МОМЕНТИ И ЧЕРТИ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЛИТЕРАТУРНАТА КРИТИКА ПРЕЗ ЕПОХАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО Глава първа. Зараждане и формиране на критическо и идейно-естети ческо отношение към литературата......11 Глава втора. Утвърждаване и подем на реалистичната литературна критика ......55… Прочети повече


Поетика и литературна история. Колектив

Авторски колектив (сборник): Богдан Богданов, Клео Протохристова, Петър Велчев, Никола Георгиев, Румяна Дамянова, Николай Аретов, Огнян Сапарев и др. СЪДЪРЖАНИЕ Богдан Богданов — Между фолклора и литературата..................................5 Клео Протохристова — „Какво е за него Хекуба?" (Бележки към изследването на „чуждия текст" в българската лирика… Прочети повече


Руска литература в образи и очерци. Велчо Велчев

„Руска литература в образци и очерци" обхваща литературния процес за времето от зараждането на руската литература през X в. до XVIII в. Включени са най-значителните автори и произведения, които бележат главните етапи в самобитнвто развитие на руската литература. Отделните произведения са представени по най-нови и авторитетни издания. При очерците за… Прочети повече


Омир. А. Ф. Лосев

Тази книга е предназначена както за специалисти, така и за читател, който много малко знае за Омир. Ето защо тя започва с най-елементарни сведения, включително и обзор на сюжета на Омировите поеми и на необходимите помагала изключително на руски език. Обаче съветският читател не обича да се спира на елементарни неща. И студентът, едва започнал да слуша… Прочети повече


Антична литература. Том 1: Критически текстове. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Увод, Г. Генов................................... 5 От Мита към логиката, Л.Науменко............... 7 Мит и логос, В.Нестле.......................... 24 Митологията в историята на старогръцката култура, Б.Богданов..... 48 Омировият епос/"Илиада"/, А.Лосев.............. 73 "Илиада", Б.Богданов.......................... 102… Прочети повече


Явори и клони. Димитър Камбуров

СЪДЪРЖАНИЕ Встъпление..............................................................................5 КОРПУСЪТ ЯВОРОВ: НАРАСТВАНЕ НА СМИСЪЛА За предразбиранията на текста..........................................23 „Калиопа": еротическата калокагатия.............................34 „На нивата" на пътя между „Градушка" и „Нощ".........42 „Нощ": разсъбличането… Прочети повече


Национални студентски четения. Доклади от националните студентски четения. Колетия

Съдържание Георги Александров (ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий") -Достигнатата тишина в Дебеляновите "Скрити вопли"..................7 Петя Бальова (СУ "Св. Климент Охридски") -Текстът-свят и неговите обитатели в "Една седмица в тихата къща" на Ян Неруда.............................................................................12 Галина Иванова (СУ… Прочети повече