Преглед Категория › Научна лит.

книги в помощ на наукатаСтъклото - спътник на човека. Д. Славчев, Н. Преславски

Историята на стъклото започва преди петдесет века. Стъкло не се среща е природата, а е създадено от търсещия ум на човека. Неговият откривател е неизвестен. Хилядолетия наред — до края на XIX в. — изходните му суровини, съставът и начинът на производство остават почти непроменени. Мощният подем на науката и техниката през XX в. дава отражение и върху… Прочети повече


Студии по медийно право. Сравнителен анализ и коментар. Бисера Занкова

ВЪВЕДЕНИЕ Изследването "Студии по медийно право. Сравнителен анализ и коментар" е посветено на лгеждународната и националната уредба на средствата за масова комуникация (СМК). Книгата се основава на актуална информация за регулирането на медийните процеси в Европа и в САЩ и за перспективите за тяхноторазвитие, както и на подробен коментар на действащата… Прочети повече


Кабинет на десетия етаж. Борислав Геронтиев

Описание Телевизионен летопис. Тази книга не е написана с амбицията да спечели на автора си световна слава. По-вероятно е да му спечели отявлени врагове, защото хората и събитията са назовани с истинските им имена, а не е на принципа "всяко съвпадение с действителни събития и лица е случайно". Тази книга е писана с морала на някогашния летописец… Прочети повече


Телевизионният принцип. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ съставителя ...................7 Част първа ТЕЛЕВИЗИОННИЯТ ПРИНЦИП A. ВАРТАНОВ 3.1 методологията на изкуствоведското изследване на средствата за масова комуникация. ......................1? Л. Козлов Бележкиежки за изкуството на кинематографа и естетиката на телевизията 36 5 ДЬОМИН Интервалът на достоверността..........................66… Прочети повече


Регионална журналистика. Георги Калагларски

Регионалните медии са упълномощени от своята аудитория с власт, която е присъща само на тях. В местните вестници, радиа, телевизии и интерактивни медии хората виждат реалния коректив на местната власт. Това е тяхната власт, "четвъртата", както е възприето да бъде наричана. Най-вече чрез нея те разчитат да бъдат чути и с тяхната позиция да се… Прочети повече


Телевизията - живот и чудо. Преображения на телевизионното творчество. Юлиан Вучков

Телевизията - живот и чудо Преображения на телевизионното творчество Юлиан Вучков Прочети повече


Свобода на средствата за масова комуникация. Претенции и действителност. Емил Хофман

Докторът на юридическите науки Емил Хофман е един от видните прогресивни публицисти в Западна Европа. Специалист по икономическите въпроси, той се стреми към обективно и аналитично представяне на проблемите на съвременното политическо и икономическо развитие в света. Настоящата книга предлага много статистически данни за средствата за масова информация… Прочети повече


Телевизионното общуване. Теоретичен очерк. Елит Николов

СЪДЪРЖАНИЕ Информация, общуване, телевизия 9 За общуването и за неговия механизъм 12 Социалната информация и телевизионното общуване 21 Телевизията в структурата на общественото съзнание 30 Телевизията в динамиката на общественото съзнание 35 Генезис, състояние и проблеми на телевизионното общуване в България 48 Социалното утвърждаване на телевизията… Прочети повече


Медиите и езикът. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ I. ОБЩУВАНЕТО НА БЪЛГАРИНА С ТЕКСТОВЕ Искра Ликоманова, Йорданка Трифонова................................. 7 II. МЕДИИТЕ ДНЕС Борислав Георгиев. Светът през погледа на медиите................ 60 Георги Данаилов Болестта на печата.......................................... 66 Михаил Неделчев. Желаят ли журналистите свободата си?....... 70… Прочети повече


Америка. Врява и разум. Милко Петров

МИЛКО ПЕТРОВ- е доцент по чуждестража журналистика (завеждащ катедра "История и теория на журналистиката") в СУ "Св. Климент Охридски", преподавател в Нов български университет и извънреден професор във ВСУ „Черноризец Храбър*. Автор е на две книги и над 200 научни публикации, разглеждащи въпросите на журналистическата теория, медиакритиката… Прочети повече


Журналистиката днес и утре. Част 2. Колектив

Съдържание Проф. Хенинг Ръол УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА В ГЛОБАЛНИЯ МЕДИЕН СВЯТ.....................19 Проф. g-р Хени Лайденфрост ДИЗАЙНЪТ В ТЕЛЕВИЗИЯТА.................................................................39 Образната граматика на програмата Симеон Василев МУЛТИМЕДИА ПРИПИСКИ ОТ ГЕРМАНИЯ...................................53… Прочети повече


Медии, интернет и електронна демокрация. Сборник от документи на Съвета на Европа. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор................5 Декларация на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно мерките, които трябва да се предприемат за спазване на чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека......................................7 Препоръка CM/Rec (2011) 7 на Комитета на министрите до държавите членки относно ново понятие за медиите..........................................9… Прочети повече


Болшевишкият печат. Част 2: Ноември 1917-1945. Сборник материали. Колектив

ОТ ИЗДАТЕЛСТВОТО Сборникът "Болшевишкият печат" съдържа основните статии и изказвания на В. И. Ленин и И. В. Сталин за печата, техните най-важни директиви до партийните вестници, списания и издателства. В сборника са включени също отделни статии, писма и речи на ръководителите на партията и правителството. Материалите на сборника са дадени… Прочети повече


Габровски периодичен печат 1872-2014. Справочно-библиографско издание. Колектив

Справочно-библиографско издание На заключителна пресконференция бяха представени резултатите по проект „Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат" и отпечатване на справочно-библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 – 2014", финансиран по програма „Култура" на Община Габрово.… Прочети повече


Габровски периодичен печат 1872-2014. Колектив

Справочно-библиографско издание На заключителна пресконференция бяха представени резултатите по проект „Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат" и отпечатване на справочно-библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 – 2014", финансиран по програма „Култура" на Община Габрово.… Прочети повече


Ключови термини в дискурс анализа. Доминик Менгьоно

Студентите от всички специалности, свързани с анализ на устни и писмени текстове, срещат в специализираната литература термини, които не са им познати (диалогизьм, полифония, предпоставено...), или чийто смисъл не им е съвсем ясен (изказ, подразбиращо се./.). Предназначението на тази малка книга е да им помогне да се ориентират в терминологията на… Прочети повече


Теория и практика на печата. Стефан Б. Станчев

Книгата „Теория и практика на печата" е предназначена да служи като учебник за студентите по журналистика във Филологическия факултет на Софийския университет Климент Охридски". Тя е полезна и за журналистите от всички редакции на вестниците, списанията, радиото и телевизията. Разгледани са редица съществени въпроси от теорията и практиката… Прочети повече


Изповеди за словото. Том 4. Колю Колев

* Изследвания и беседи за творчеството в журналистиката и публицистиката. * Документална поредица за едно българско родословие в Стара планина. Професор д-р КОЛЮ СТОЙНОВ КОЛЕВ е роден на 6 декември 1926 година в с. Кръвеник, Севлиевско. Учи в Севлиевската гимназия и сетне завършва правни и държавни науки в Юридическия факултет на Софийския университет… Прочети повече