Преглед Категория › Детско-юношеска литература

Детската литература е широка книжовна област, която обхваща литературно-художествени произведения от всички литературни видове и жанрове на народното и личното творчество, които са ориентирани към децата и юношите и свързани с тяхното образование и художествено-естетическо възпитание. Специфични за детската литература са такива жанрове като приспивната песен, скоропоговорката, броеницата и други. Голям дял обхваща младежката приключенска литература.Мигове в кибритена кутийка

За средна училищна възраст Прочети повече
Древна Гърция

История на света в картинки Прочети повече
Влакът свири за нас

Избрани творби за деца Прочети повече


Звездите не гаснат

ЗА СРЕДНА И ГОРНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Прочети повече
Желязната гора

Български писатели за деца и юноши Прочети повече


Хиляда и един Ивановци

За средна училищна възраст Прочети повече


Принцът и просякът

Вечните детски романи. № 19 Прочети повече