Преглед Категория › Образование


Обучението по математика в системата на междупредметните връзки. Иван Ганчев

Обучението по математика в системата на междупредметните връзки Иван Ганчев Прочети повече

 •  09 March 2016 21:37
 •  156
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Писмената реч на български език на ученици роми в III-V клас. Христо Кючуков

Лингвистичен, психолингвистичен и социолингвистичен сравнителен анализ, методика на обучението. Прочети повече


Светлинно-звукови учебни средства. Езикова лаборатория. Г. Попова, Р. Нинова

Предложеното ръководство е предназначено за всички учители по чужди езици, преподаващи в основните и средните училища в страната. Прочети повече


Основи на българската стенография: Система Габелсбергер-Безеншек. Боян Петканчин, Филип Илиев

Основи на българската стенография: Система Габелсбергер-Безеншек Боян Петканчин, Филип Илиев Прочети повече


Изразително четене. Ръководство за учители по български език и литература в средния курс. Пенчо Пенчев, Георги Минев

Изразително четене Ръководство за учители по български език и литература в средния курс Пенчо Пенчев, Георги Минев Прочети повече


Ръководство за изучаване на българския правопис. Моско Москов

Ръководството има практически характер, изяснява правописа на гласните, съгласните, дублетите и членните форми, числителните, главните букви и запетаята. Засяга въпроса за ударението и правоговора. Ще ползва всички читатели, които се интересуват от овладяването на българския език. Прочети повече

 •  09 March 2016 21:12
 •  182
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Староруска литература X-XVII в. Михаил Михайлов

Учебникът съдържа богат фактологичен материал. Второ преработено и допълнено издание. Прочети повече


Дидактически аспекти на трансфера - педагогическа теория и практика. Добрица Иванова

Дидактически аспекти на трансфера - педагогическа теория и практика Добрица Иванова Прочети повече


Подготовка за ограмотяване в условия на билингвизъм. При деца-турчета и циганчета в предучилищна възраст. Христо Кючуков

Подготовка за ограмотяване в условия на билингвизъм При деца-турчета и циганчета в предучилищна възраст Христо Кючуков Прочети повече

 •  09 March 2016 20:59
 •  157
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кибернетика и учебен процес. Сборник статии. Колектив

Съставител Димитър Цветков. Като цяло сборникът дава представа за някои от най-актуалните проблеми на програмното обучение и методите за тяхното изследване. Прочети повече


За религиозното възпитание на детето в детската градина. Ставрофорен иконом Захарий Дичев

Св. Синод на Българската Православна Църква прие Концепция за православното религиозно образование и относно статута на учебния предмет Религия в българското общообразователно училище. В изпълнение на тази концепция ключов акцент бе въвеждането, организирането и провеждането на ранно религиозно възпитание на децата в детските градини в Отечеството… Прочети повече


За религиозното възпитание на детето в детската градина. Ставрофорен иконом Захарий Дичев

За религиозното възпитание на детето в детската градина Ставрофорен иконом Захарий Дичев Прочети повече •  09 March 2016 17:35
 •  205
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Прийоми за педагогическо въздействие. Е. Ш. Натанзон

Прийоми за педагогическо въздействие Е. Ш. Натанзон Прочети повече •  09 March 2016 17:27
 •  331
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Педагогика. Павел Драганов, Атанас Тодоров, Лилия Панайотова

учебник за студентите от ВИФ "Г. Димитров". Второ основно преработено издание. Предназначен е за студентите, които се подготвят за учители по физическо възпитание и треньори. Прочети повече


Университетът: накъде? Димка Гочева

Сборник статии и студии по проблемите на висшето образование у нас. Прочети повече

 •  09 March 2016 17:20
 •  200
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стенография. Найден Димитров

Ученикът е предназначен за икономическите вузове, но може да се използва от също и от студентите от всички учебни заведения, които искат да изучават стенографското писмо. Прочети повече


English for your profession. Yulia Cherneva

Целта на този сборник е да запознае читателите с оригиналната литература по най-актуалните проблеми, изследвания и теории, с които се занимава съвременната наука. Обхваща следните теми: компютри, енергия, околна среда, биология, биотехнология, медицина, геология, магнетизъм и гравитация, астрономия,електроника, комуникации, автомобили, телевизия и… Прочети повече

 •  09 March 2016 17:10
 •  295
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техника на ученето и на умствения труд. Кратки съвети и указания. Карл Хайнц Беелих, Ханс-Херман Шведе

Техника на ученето и на умствения труд (кратки съвети и указания) - Основни видове техники за рационална учебна и трудова дейност с практически съвети. Прочети повече

 •  09 March 2016 17:06
 •  270
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техника на ученето и на умствения труд. Карл Хайнц Беелих, Ханс-Херман Шведе

Техника на ученето и на умствения труд (кратки съвети и указания) - Основни видове техники за рационална учебна и трудова дейност с практически съвети. Превод от немски език. Прочети повече •  08 March 2016 22:31
 •  223
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Христоматия на ораторската реч. Колектив

Съставил Величко Руменчев Христоматията включва речи на известни оратори от различни епохи. Те дават представа на развитието на ораторското изкуство през вековете. Изданието е предназначено от студенти по право, за пропагандисти, лектори, агитатори. Прочети повече

 •  08 March 2016 22:27
 •  162
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Discoveries. Students'book 3 - blue. Brian Abbs

Учебник по английски език за 7. клас Прочети повече


Japanise for Beginners. Yasuo Yoshida

A Guide to Reading and Writing Japanese by Florence Sakade Japanese for Busy People I: Text (Japanese for Busy People) by AJALT Japanese Grammar (Barron's Grammar Series) by Carol Akiyama Kanji & Kana: A Handbook of the Japanese Writing System (Tuttle Language Library) by Wolfgang Hadamitzky A Dictionary of Basic Japanese Grammar by Seiichi Makino… Прочети повече


Езикови тревоги. Любомир Андрейчин

Нашият национален книжовен език. Прочети повече

 •  18 December 2013 12:57
 •  438
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кибернетика и учебен процес / Сборник статии

Здраво книжно тяло, силно захабен външен вид, отвън Прочети повече

 •  12 December 2013 15:15
 •  516
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Да навлезем в науката с игри

НЕ Е НАЛИЧНА ! В книгата са дадени 200 забавни опита в областта на природните науки и техниката. Прочети повече