Преглед Категория › Учебници за техникуми


Електронни и полупроводникови прибори. Иван Стоянов

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма по материали и градивни елементи в електрониката и е одобрен от МОМН. Предназначен е за учениците от техникумите по електроника,специалности електронна техника,конструиране и технология на електронни елементи, конструиране и технология на радиохидроакустична апаратура. Прочети повече •  14 March 2016 21:54
 •  314
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинни елементи. Н. Куклин, Г. Куклина

Учебник за техникумите по механотехника, енергетика и транспорт. Прочети повече

 •  14 March 2016 21:50
 •  206
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на автоматиката, изчислителната техника и радиотелеметрията. В. Д. Лавренцов

В учебника са описани накратко елементите на автоматиката и основите на автоматичното регулиране, изчислителната техника и радиотелеметрията. Разгледани са някои изпълнителни елементи и обекти на регулирането; описани са релета, датчици, преобразуватели, магнитни усилватели и други елементи на автоматиката; съставени са линеаризираните динамични уравнения… Прочети повече


Основи на автоматиката, изчислителната техника и радиотелеметрията. В. Д. Лавренцов

В учебника са описани накратко елементите на автоматиката и основите на автоматичното регулиране, изчислителната техника и радиотелеметрията. Прочети повече

 •  14 March 2016 21:38
 •  295
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Помпи, компресори и вентилатори. Петър Златарев

Учебникът е предназначен за СПТУ по енергетика, професия оператор-монтьор на енергийни агрегати. Дадени са основни сведения от теорията, конструкцията и експлоатацията на помпите, компресорите и вентилаторите. За по-лесно разбиране на теорията на гези машини, принципа им на действие и физичните процеси в тях са дадени и някои основни сведения за науката… Прочети повече

 •  14 March 2016 21:34
 •  407
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Експлоатация, поддръжка и ремонт на топлинна и хладилна техника. М. Туйков, Р. Николов

Учебник за IV курс на техникумите по енергетика и механотехника, специалност "Топлинна и хладилна техника". Прочети повече

 •  14 March 2016 21:29
 •  237
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Автоматизация на топлинната и хладилната техника. Учебник за техникумите по енергетика. Д. Чоторов, С. Благоев

СЪДЪРЖАНИЕ Глава 1 Специални технически средства, използувани при автоматизацията на топлинни и хладилни процеси и съоръжения 1.1. Осезатели за температура и влажност йа флуиди в тръбопроводи и помещения .........3 1.2. Регулатори за температура, налягане и разход в топлинните и хладилните уредби ....6 1.2.1. Реле АРТ-2 за сигнализация и регулиране… Прочети повече

 •  14 March 2016 21:25
 •  244
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Неорганична химична технология. Учебник за техникумите по химическа промишленост. Васил Гочев, Найден Найденов, Славка Тошева

Неорганична химична технология Учебник за техникумите по химическа промишленост Васил Гочев, Найден Найденов, Славка Тошева Прочети повече

 •  14 March 2016 21:20
 •  255
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трактори и автомобили. Учебник за техникумите и СПТУ по механизация на селското стопанство. Б. Смиленов, Ц. Йолов, М. Милошова

Трактори и автомобили Учебник за техникумите и СПТУ по механизация на селското стопанство Б. Смиленов, Ц. Йолов, М. Милошова Прочети повече

 •  14 March 2016 21:19
 •  452
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трактори и автомобили. Учебник за техникумите и СПТУ по механизация на селското стопанство. Б. Смиленов, Ц. Йолов, М. Милошова

Трактори и автомобили Учебник за техникумите и СПТУ по механизация на селското стопанство Б. Смиленов, Ц. Йолов, М. Милошова Прочети повече

 •  14 March 2016 21:14
 •  160
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Полупроводникова техника. Атанас Шишков, Иван Стоянов

Полупроводникова техника Атанас Шишков, Иван Стоянов Прочети повече


Технология на полупроводниковото производство. Учебник за техникумите по електротехника. И. Ямяков, П. Кисьов

Технология на полупроводниковото производство Учебник за техникумите по електротехника И. Ямяков, П. Кисьов Прочети повече

 •  14 March 2016 17:47
 •  291
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Процеси, апарати и машини в химическата технология. Учебник за XI клас (II степен) на ЕСПУ. Александър Асенов Александров, Павел Иванов Панев

ПРЕДГОВОР В дисциплината процеси, апарати и машини в химичната технология се изучават общите закономерности на физичните и физикохимични процеси в химичните производства, конструкциите и принципът на действие на най-важните съоръжения, в които се провеждат, и методите за тяхното изчисляване. Този подход позволява да се изяснят общите закономерности… Прочети повече

 •  14 March 2016 17:42
 •  119
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост. Учебник за техникумите по хранително-вкусова промишленост. Колектив

Учебникът е написан съгласно учебна програма на МНП от 1982 г. и е предназначен за учениците от техникумите по хранително-вкусова промишленост, специалност „Машини и апарати за хранителната промишленост". Разгледани са областта на приложение, устройството, принципът на действие, регулирането, настройването и поддържането, както и конструктивните, якостните… Прочети повече

 •  14 March 2016 17:37
 •  207
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Двигатели с вътрешно горене. За V курс на техникумите по механотехника. Гаврил Жеков

Шестото издание на книгата „Двигатели с вътрешно горене" разглежда: Възпламеняването на горивната смес в двигателите с вътрешно горене; регулиране на горивото; видове двигатели ; газгенераторни уредби и двигатели ; уредби и двигатели за сгъстени и втечнени газове; дизелови двигатели; двигатели с впръскване на леко гориво; двигатели с нажежена глава… Прочети повече

 •  14 March 2016 17:33
 •  164
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Конструкция на автомобила и трактора. К. Цветков, И. Кременски

В книгата са разгледани устройството, действието и регулирането на агрегатите и механизмите на автомобилите и тракторите, които намират най-широко гриложение в автотранспорта и селското стопанство, както и теорията и изпитването на автомобила и тракюра. Разгледани са също така специалните автомобили и трактори и работното им обзавеждане. Книгата е… Прочети повече

 •  14 March 2016 17:29
 •  135
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания. П. Панайотова, В. Пеев

Учебник за техникумите по електротехника. Прочети повече
Технология и обзавеждане на производството на електроизмервателни апарати. П. Буловски, А. Лукичев

В книгата са разгледани основните въпроси от технологията и обзавеждането на производството на електроизмервателни апарати във всички фази на процеса. Изложени са теоретичните основи на изграждането на технологичните процеси, технологичните, особености и обзавеждането, което се използува при изработването както на детайлите с общо предназначение, така… Прочети повече


Сплиткознание за III и IV курс на техникумите по текстил. Тъкачен отдел. Ст. Съмналиев, Ст. Каравълев, Цв. Сарпионова

Тираж 700 екземпляра. СЪДЪРЖАНИЕ Глава I. Сплитки за двойни и многослойни платове Сплитки за двойни платове..................................................3 Сплитки за двойни платове с изпълващ вътък.......................10 Сплитки за двойни платове с изпълваща основа............................12 Сплитки за двойни платове със свързващ вътък..........................14… Прочети повече

 •  14 March 2016 15:12
 •  150
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинно чертане. Част 2. Б. Сандалски, Е. Златанова

Учебник за техникумите по машиностроене. Прочети повече

 •  14 March 2016 15:07
 •  180
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на пластмасите. Колектив

Учебникът е предназначен за учениците от II, III и IV курс на техникумите по каучук и пластмаси. Тематиката и обемът на изложения материал съответствуват на учебната програма за тази специалност. В учебника се дават основни данни за суровините и методите за получаване на полимерите, техните химични и физикохимични свойства, методите за преработка и… Прочети повече


Електротехника. В. Попов, С. Николаев

Съдържанието на книгата отговаря на програмата на; курса по електротехника за техникумите с неелектротехнически специалности. В книгата се разглеждат основните въпроси за изчислението на постояннотоковите и променливотоковите вериги, кратка теория на измерването на електрически и неелек-трически величини, нормални електрически машини и трансформатори,… Прочети повече


Машинознание. Учебник за III и IV курс на техникумите по дървообработване и вътрешна архитектура. Данаил Станев, Димитър Елефтеров, Цаню Станев

В учебника «Машинознание», съобразен с предварително одобрената учебна програма за техникумите по дървообработване и вътрешна-архитектура, са разгледани машиностроителните материали, основните положения на теорията за рязането на дървесината, дърво-режещите инструменти, дървообработващите машини с преобладаващо приложение в мебелното производство,… Прочети повече


Таблици за трасиране на криви по пътища, жп линии и канали. Учебно помагало за строителните техникуми. А. Андреев

В предлаганите таблици за трасиране на криви са дадени елементите на крива от окръжност, абсцисите и ординати-те на точки по окръжността при даден радиус и дължина на дъгата, ординатите на точки по окръжността при дадени абсциси и радиус, периферните ъгли и елементите за трасиране на вертикални криви. Таблиците ще служат за учебно помагало на учениците… Прочети повече

 •  14 March 2016 14:46
 •  98
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Поддръжане и ремонт на радио и телевизионни апаратури. Ангел Сокачев

Учебник за IV курс на техникумите по слаботокова електротехника - специалност "Радио и телевизия" Прочети повече


Технология на производството и монтаж на двигатели с вътрешно горене. Учебник за техникумите по механотехника и енергетика. В. Асенов

Учебникът е предназначен за учениците от III и IV курс на техникумите по механотехника и енергетика, специалност "Двигатели с вътрешно горене" и е написан по учебна програма, одобрена от Министерството на народната просвета. В учебника са разгледани основните въпроси и положения от технологията на машиностроенето, особеностите при изработването… Прочети повече


Техническа механика. Т. Ценов, Д. Костов

Техническа механика. Учебник за II и III курс на професионално-техническите училища по металообработване за всички специалности. Т. Ценов, Д. Костов Прочети повече


Стоманобетон. Х. Нисимов, В. Цочева

Стоманобетон. Учебник за строителните техникуми, специалност - "Строителство и архитектура" и "Водно строителство". Х. Нисимов, В. Цочева Прочети повече

 •  23 February 2015 07:59
 •  309
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пътно строителство. Камен Русинов, Иван Иванов.

Пътно строителство. Учебник за строителните техникуми, специалност - "Строителство и архитектура". Камен Русинов, Иван Иванов Прочети повече

 •  23 February 2015 07:55
 •  688
 •  10
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Учебник за II и II курс на професионално-техническите училища по електротехника Л. Ананиев, Г. Клисаров, И. Аламанчев, Б. Симеонов

Електротехника. Учебник за II и II курс на професионално-техническите училища по електротехника Л. Ананиев, Г. Клисаров, И. Аламанчев, Б. Симеонов Прочети повече

 •  17 February 2015 14:46
 •  470
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технически средства за автоматизация. К. Г. Костов

Учебник за техникумите, специалност Автоматизация на прозводството. Прочети повече

 •  17 February 2015 14:38
 •  289
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПроизводство и монтаж на елементи за сглобяеми стрителни конструкци. Й. Петков

Производство и монтаж на елементи за сглобяеми стрителни конструкци Й. Петков Прочети повече •  17 February 2015 14:22
 •  303
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Шевни машини и съоръжения. Кирил Трифонов

Шевни машини и съоръжения Кирил Трифонов Прочети повече

 •  17 February 2015 14:17
 •  528
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  17 February 2015 14:13
 •  171
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Eлектротехника и електроника. Илия Тонев

Eлектротехника и електроника Илия Тонев Прочети повече