Преглед Категория › Политология и социология

 •  14 September 2016 21:59
 •  251
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на европейската интеграция 1945-2005. Мирела Велева-Евтимова

Гениалното на Европейския съюз е, че той гарантира координиране на политиките, но се отнася с уважение към мощната реторика и символите на националната идентигност. А. Моравчик Европейският съюз, който създава общи интереси и обща рамка за правов ред и преговори, подпомогна създаването и поддържането на най-дългия мирен период в нашата история... В… Прочети повече

 •  14 September 2016 21:55
 •  227
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономическа социология. Ташо Пачев, Благой Колев

Въведение Икономическата социология е сравнително нова научна дисциплина. По-продължително време тя се преподава пред студентите от специалност Икономическа социология. Едва през учебната 1996/97 година тя става задължителна за всички специалности в УНСС. През последните десетилетия тази наука бележи бурно развитие. В САЩ и Западна Европа са публикувани… Прочети повече


Подкрепа на уязвимите групи пред държавата. Ролята на гражданските организации. Колектив

Изследването „Подкрепа на уязвимите групи пред държавата: ролята на гражданските организации" е основният изследователски продукт на инициативата „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата", финансирана в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо… Прочети повече

 •  14 September 2016 21:48
 •  341
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Отвъд политическия театър. През погледа на Жан Виденов. Николай Петев

Отвъд политическия театър През погледа на Жан Виденов Николай Петев Прочети повече


Гражданско общество и държавна политика. Питър Стоукс, Бари Найт

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение.......................................................................... Раздел 1 — Какво могат да направят правителствата................................................. Данъчно облагане и гражданска добродетел Гъвкавият пазар на труда......................................... Равенство..........................................................................… Прочети повече

 •  14 September 2016 21:40
 •  160
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Протестантската етика и духът на капитализма. Макс Вебер

СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДГОВОР................ 5 Част I ПРОБЛЕМЪТ 1. Вероизповедание и социално разслоение..............21 Бележки................31 2. Духът на капитализма..............35 Бележки................59 3. Лутеровото схващане за професията. Задача на изследването......68 Бележки.........79 Част II ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА АСКЕТИЧНОТО ПРОТЕСТАНТСТВО… Прочети повече


Въведение в социологията на Макс Вебер. Румен Даскалов

Предговор Тази книга идва като резултат от неколкогодишни занимания с творчеството на класика на съвременната социология - немския социолог Макс Вебер. В нея съм събрал (и отчасти преработил) някои от моите статии, посветени на различни аспекти от творчеството му. По-голямата част от текста съм написал специално, за по-голяма пълнота на въведението.… Прочети повече

 •  13 September 2016 21:54
 •  160
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ученият и политикът. Макс Вебер

ВЪВЕДЕНИЕ Реймон Арон Макс Вебер бе човек на науката; той не бе нито политик, нито държавник, а само при случай - политически журналист. Ала през целия си живот, ревностно загрижен за държавата, не престана да изпитва един вид носталгия по политиката, сякаш крайната цел на неговото мислене трябваше да бъде участието му в действието. Той принадлежеше… Прочети повече

 •  13 September 2016 21:46
 •  249
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономическата криза в България: Причини и последици. Румен Биков, Маргарит Мицев, Начо Начев

Икономическата криза в България: Причини и последици Румен Биков, Маргарит Мицев, Начо Начев Прочети повече


Свободата - тази земна благодат. Избрано. Лайош Кошут

СЪДЪРЖАНИЕ Европейският патриот .....................5 Реч на Лайош Кошут на регионалното заседание на Унгарския парламент при посрещане на делегацията на сърбите от Унгария ..................15 Призивна реч в Сегед.....................23 Разпореждане на Лайош Кошут до депутата Янош Драгош, относно условията на преговорите с ръководителите на румънските… Прочети повече

 •  13 September 2016 21:40
 •  152
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Гражданското общество и глобалният капитализъм. Васил Проданов

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД........................................................................................9 ПЪРВА ГЛАВА...........................................................13 ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО КАТО ИДЕЯ И РЕАЛНОСТ.............................................................13 1. Три етапа на развитие на идеята за гражданско общество...................................................13… Прочети повече

 •  13 September 2016 21:39
 •  175
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Гражданското общество и глобалният капитализъм. Васил Проданов

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД........................................................................................9 ПЪРВА ГЛАВА...........................................................13 ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО КАТО ИДЕЯ И РЕАЛНОСТ.............................................................13 1. Три етапа на развитие на идеята за гражданско общество...................................................13… Прочети повече

 •  23 July 2016 20:34
 •  174
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съвременната геополитика. Ерик Костел

Разпадането на стария световен ред, възникването на „нов световен безпорядък" и стремежът да се установи нов световен ред са обект на анализ на тази книга. Политологът Ерик Костел - дългогодишен експерт във френското министерство на отбраната, ни дава един проникновен обзор на основните геостратегически райони, включително Балканите. Книгата е… Прочети повече


Либертарианството. Въведение. Дейвид Боаз

"Либертарианството" е вдъхновяваща доза от 100-процентово либертарианство, което със сигурност ще заглуши и последните защитници на голямото патерналистично правителство. С красноречието на ежедневния език, Дейвид Боаз разкрива една визия за Америка, в ядрото на която е респектът към личната свобода." Уилям Ф. Уелд, бивш губернатор на Мазачузетс… Прочети повече

 •  23 July 2016 20:27
 •  219
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Глобалната епоха. Мартин Олброу

"Модерната епоха е стигнала своя край и вече е започнала глобалната епоха. Глобализацията е най-значимата реалност и тема в съвременния живот и в съвременната социална теория от разпадането на марксистката система насам. Предизвикателството, което глобализацията отправя към съвременната история и теория, е също толкова фундаментално, колкото и… Прочети повече


Political Animal: An Anatomy. Jeremy Paxman

Contents Preface ix Introduction i I. Out of the Mouths of Babes and Sucklings. . . 17 2. Getting On 48 3. Getting In 65 4. New Boys and Girls 96 5. Look at Me! 127 6. Busy Doing Nothing 153 7. Power at Last x 88 8. The Price of Fame 227 9. Feet of Clay 250 10. Being History 259 Afterword 282 Acknowledgements 291 Notes 294 Bibliography 310 Index 327 Прочети повече

 •  23 July 2016 20:16
 •  195
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обществени елити и лидерство в страните в преход. Александър Маринов

Книгата интерпретира глобалната демократична промяна (на замяна на тоталитарните режими в съвременния свят) и нейните специфични проекции в Източна Европа. Централно място за анализа има тезата, че в съвременните процеси на глобална промяна ролята на обществените елити и лидерството не само нарастват, но и качествено се променят: те са призвани не… Прочети повече

 •  23 July 2016 20:12
 •  278
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Човешките общности. Очерци по социология на социалните общества. Чавдар Кюранов

Книгата е оригинално българско изследване на различните социални общности — род, племе, семейство, народ, нация, класа, прослойка, в исторически аспект и с оглед най-съвременните изследвания. Обединяващо звено в монографията е „социалната връзка" с всичките й аспекти — биологичен, териториален, езиков, етнически, трудов, икономически, политически.… Прочети повече

 •  23 July 2016 19:15
 •  256
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Монополистическият капитализъм в България. Ж. Натан, Л. Беров

СЪДЪРЖАНИЕ Уводни бележки............... РАЗДЕЛ ПЪРВИ Глава I. Икономическото развитие на България до Балканската война...... Глава II. Проникването на чуждия монополистически капитал в България и неговото отражение върху насоките на развитие на българския капитализъм до Балканската война...... § 1 — Проникването на чуждия монополистически капитал… Прочети повече

 •  23 July 2016 19:11
 •  139
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Горещ, плосък и пренаселен. Защо светът се нуждае от зелената революция и как можем да възродим нашето глобално бъдеще. Томас Фрийдман

Описание Защо светът се нуждае от зелената революция и как можем да възродим нашето глобално бъдеще Защо светът, в който живеем, е горещ, плосък и пренаселен? Какво представлява зелената революция? Отговорите знае само Фрийдман. Зелената революция не прилича на никоя друга досега. Това ще бъде най-големият иновационен проект в американската история.… Прочети повече


Първични партийни организации в Министерствата на централните ведомства - политическо ядро на колективите. Милка Величкова

Доклад изнесен на научно-практическата конференция с актива на Министерствата и Централните ведомства. Прочети повече


Развитието на социалистическата икономика и икономическите закони през преходния период в Китайската народна република. Ди Чао-Бай

СЪДЪРЖАНИЕ Специфични особености на икономическата база на обществото в преходния период ......3 Развитието на социалистическия сектор на народното стопанство 6 Икономическите закони на капитализма, формите и етапите на преустройство на капиталистическата промишленост и търговия ....9 Формата на организиране на селскостопански кооперации и икономическите… Прочети повече


Научна конференция на тема: Опитът на България като модел за мултикултурно съжителство на Балканите. Bilimsel konferans Balkandar'da çok k

СЪДЪРЖАНИЕ ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО............... 11 Шевкет Шевкетов, управител на Издателство „Академия Толерантност" ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС............... 13 от Бойко Борисов, министър-председател на Република България ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС................ 15 от д-р Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните ПРИВЕТСТВИЕ.......................... 16… Прочети повече


Бежанци и медии. Колектив

"Бежанци и медии" | Жана Попова, 22 Юли 2009 Започвам от последната страница на сборника „Бежанци и медии" – там, където е отделена страница за емоцията и където пише: „… за доброволните мигранти винаги има път назад. За бежанеца този избор не съществува. Поне в обозримо бъдеще". Това е сборник за възможния избор. И колкото и да е неочаквано – изборът… Прочети повече

 •  22 July 2016 22:19
 •  197
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Чехи и българи. Културни взаимоотношения. Зденек Урбан

СЪДЪРЖАНИЕ Зденек Урбан като българист — проф. Илия Конев 5 По следите на дружбата 13 Началното изучаване на българската литература и фолклор в Пражкия университет (до 1918 г.) 29 „Показалец" на революционера Г. С. Раковски и неговият отзвук в Чехия 49 Божена Немцова и България 67 Отношението към личността и литературното дело на Христо Ботев в Чехия… Прочети повече


Какво ще спаси икономиката? Социалното пазарно стопанство на Лудвиг Ерхард и неговото значение за бъдещето. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Предисловие 5 Силата на идеите и гражданският кураж на Лудвиг Ерхард 7 Размисли за Социалното пазарно стопанство и Лудвиг Ерхард п Без Лудвиг Ерхард Германия би изглеждала по друг начин 16 Моделът „Социално пазарно стопанство" 31 Свобода и социална справедливост 37 Традиция, основана на свободата 42 Лудвиг Ерхард и конкурентната политика… Прочети повече


Държавничеството. Тодор Танев

"Политикът мисли за следващите избори, държавникът - за следващите поколения. Джеймс Фриймън Кларк (1810-1888) "С партия се влиза във властта, с партия не се управлява държава" Лудвиг Ерхард, Вицеканцлер (1957-1963) Автор на германското икономическо чудо. Тодор Танев е доктор на политическите науки /2002/, професор /2003/ и ръководител… Прочети повече


Довиждане анти-Америка. Джеймс Олдридж

Джеймс Олдридж (1918 - 1987) е виден австралийски писател, носител на много награди, и журналист, чийто репортажи от Втората световна война, са широко публикувани и са в основата на няколко от романите му, включително и награждавания The Sea Eagle за австралийските части, участвали в Битката за Крит.[1] В България Олдридж е познат с романите си „Да… Прочети повече


Години в голямата политика. Евгений Примаков

Евгѐний Максѝмович Примако̀в (на руски: Евге́ний Макси́мович Примако́в) е съветски и руски учен, дипломат и политик. По време на дългата си кариера той заема длъжностите председател на Съвета на Съюза на Върховния съвет на СССР (юни 1989 - март 1990), директор на Службата за външно разузнаване (26 декември 1991 - 9 януари 1996), министър на външните… Прочети повече
Третият път. Обновлението на социалдемокрацията. Антъни Гидънс

Съдържание Предговор...............................7 1. Социализмът и след него.............................11 Смъртта на социализма....................................12 Старомодната социалдемокрация......................................17 Неолибералната перспектива.................................................20 Сравняване на доктрините........................................................23… Прочети повече


Икономическа социология. Колектив

& ПРЕДГОВОР Настоящата книга не е учебник. Икономическата социология е сравнително нова учебна дисциплина в системата на университетското образование по икономически науки. За написването на учебник е необходимо време, през което да се прецизира структурата, теоретичните концепции, по които сега се водят оживени дискусии, подробно да се изучи положителния… Прочети повече


Социология и право при капитализма и социализма. Петър Попов

Професор Петър Н. Попов, доктор на юридическите науки, е роден през 1910 г. в гр. Сливен. Като научен работник в БАН той е публикувал редица научни трудове, в които третира важни съвременни проблеми. Същият е автор на книгите „Установление, развитие и система диктатури пролетариата в Болгарии" (1960 r., бълг. издание 1956 г.), „Ролята на държавата… Прочети повече

 •  21 July 2016 22:22
 •  170
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пазарният живот на глобалния тероризъм. Христо Смоленов

СЪДЪРЖАНИЕ Вместо увод Пазарният монотеизъм .........................5 Първа глава Пазари на терор?.............................10 Втора глава Парадокси и изкушения........................14 Трета глава Верижните реакции на насилието................21 Четвърта глава Мрежите на самонарастващия ужас..............26 Пета глава Ко-еволюцията на пазара… Прочети повече


The Agenda: Inside the Clinton White House. Bob Woodward

Working behind the scenes for the eighteen months following Bill Clinton's election, conducting hundreds of interviews with administration insiders and other key officials, and gaining access to confidential internal memos, diaries, and meeting notes, Bob Woodward has discovered how the Clinton White House really works. Clinton's pledge for a new economic… Прочети повече

 •  21 July 2016 22:07
 •  346
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Селяни на власт: Александър Стамболийски и Българският земеделски народен съюз 1899-1923. Джон Д. Бел

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор на преводача..............................................7 Встъпителни бележки на автора.............................12 Глава I. България в края на 19-ти век...................................13 Глава II. Раждането на Земеделския съюз.............................33 Глава III. Александър Стамболийски и теорията и практиката на… Прочети повече


Mit anderen Augen. Versuch über den Politiker und Privatmann Willy Brandt. Peter Brandt

Willy Brandts ältester Sohn Peter erinnert sich an seinen Vater als Politiker und Privatmann, der noch in den 1980er-Jahren eine der umstrittensten Persönlichkeiten in Deutschland war. Und er schreibt über das »liebevolle, aber nicht ganz einfache Verhältnis zweier sperriger Menschen«. Peter Brandt verbindet die familieninterne Sicht mit dem analytischen… Прочети повече


Синтез и изследване на системата човек-машина. Колектив

ПРЕДГОВОР Една от основните характерни черти на ергономия е комплексният подход при оптимизацията на взаимоотношенията меж ду човека, средствата на труда, предмета на труда и работната среда. Поради това, съвсем естествено и закономерно е прониква нето през последните години в ергономичната теория и практика на идеи и методи от областта на кибернетиката… Прочети повече

 •  21 July 2016 21:44
 •  161
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчна книга на агитатора. Милко Григоров, Костадин Кацаров

Наръчна книга на агитатора Милко Григоров, Костадин Кацаров Прочети повече


Евреите в международната политика. Една българска гледна точка. Колектив

Съдържание Как се роди идеята за този труд...........5 Глава I Историята като извор на външнополитически мироглед..........11 Глава II Съвременната израелска концепция за сигурност -приемственост и еволюция.........56 Глава III Ролята на евреите в политиката на Съединените щати............85 Глава IV Евреите във външната политика на руската държава............147… Прочети повече