Преглед Категория › Учебници за ВУЗ

 •  11 November 2017 12:26
 •  171
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управление на смесени фирми

Поредици и библиотеки: Център по дистанционно обучение, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Управление на организациите

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  06 November 2017 12:36
 •  227
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАОрганизационна култура

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Стенография

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  31 October 2017 12:22
 •  181
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Педагогическа психология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  31 October 2017 12:15
 •  189
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща хидрология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Методика на българския език

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  24 October 2017 13:55
 •  148
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАДетска литература

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Сградостроителство

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Педагогическа психология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  17 September 2017 09:38
 •  213
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Вътрешнозаводски транспорт

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  17 September 2017 09:32
 •  242
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Рязане на металите

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  17 September 2017 09:12
 •  206
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническа термодинамика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  17 September 2017 09:07
 •  213
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  08 August 2017 10:21
 •  280
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  08 August 2017 10:12
 •  396
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пазарният ред

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Количествени методи и модели

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Местното управление във Франция. Организационноправни и сравнителноправни проблеми

Сравнителноправното изучаване на административните органи и тяхната дейност е важна и заедно с това не рядко пренебрегвана материя. Прочети повече


Ръководство по хидрология

Книгата съдържа практическите упражнения по обща хидрология, които се провеждат със студентите по география в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Подробно се изучават подземните, речните, езерните води и водите в Световния океан. Към отделните теми се дават много примери и задачи, които улесняват студентите в усвояване на материала.… Прочети повече

 •  27 June 2017 16:49
 •  309
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 June 2017 12:49
 •  271
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 June 2017 12:30
 •  186
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретична електротехника. Част 2

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от направленията електроника и автоматика и електротехника на Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин". Прочети повече

 •  27 June 2017 12:25
 •  199
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретична електротехника. Част 3

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от направленията електроника и автоматика и електротехника на Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин". Прочети повече


Ръководство за упражнения по геодезия

Ръководството е предназначено за студентите от Инженерно-строителния институт, но може да се използува и от инженерите и техниците в практиката. Прочети повече

 •  26 June 2017 13:53
 •  164
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кабелни съобщителни линии

Учебникът е предназначен за студентите от ВМЕИ „В. И. Ленин' — София, ВМЕИ—Варна и ВНВТУ "Т. Каблешков" — София. Той може да се използува и от научни работници, аспиршти, инженери и техници, които работят в областта на съобщителната техника. Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по товароподемни машини

Книгата е предназначена за студенти от специалноста "Подемно транспортни, строителни и минни машини". Може да служи и на инженерно-техническите работещи от научно-изследователските институти, развойни бази и предприятия. Прочети повече

 •  26 June 2017 09:23
 •  240
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по електронни и полупроводникови елементи и интегрални микросхеми

Ръководството е предназначено за студентите от всички специалности на факултетите по радиоелектроника и автоматика на ВМЕИ „В-И. Ленин" — София. Прочети повече

 •  24 June 2017 15:06
 •  266
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане и стандартизация

Учебник за студенти от машиносроителните специалности на висшите машинно-електротехнически институти и широк кръг и нженерно технически кадри. Прочети повече


Сборник решени задачи по програмиране и използуване на изчислителни системи

Сборникът е предназначен за студентите от ВМЕИ „В. И. Ленин", изучаващи дисциплината програмиране и използуване па изчислителни системи Прочети повече


Сборник решени задачи по програмиране и използуване на изчислителни системи

Сборникът е предназначен за студентите от ВМЕИ „В. И. Ленин", изучаващи дисциплината програмиране и използуване па изчислителни системи Прочети повече