Преглед Категория › Учебници за техникуми

 •  15 March 2016 22:06
 •  438
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на облеклото. Част 1. Учебник за техникуми по облекло. Цоло Г. Кънчев, Христо М. Петров, Георги М. Гиндев, Пламен Д. Янов

Съдържание: Въведение Характеристика на съвременните шевни предприятия и задачи на технологията Основни понятия Бодове, бодови редове и шевове. Класификация и принципи на бодообразуване Ръчни бодове Ръчни шевни работи Машинни бодове Видове шевове Разход на шевни конци Образуване на машинните бодове Транспортиране на материала при шиене Транспортни… Прочети повече

 •  15 March 2016 22:02
 •  195
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електротехниката (методически препоръки). Любен Ананиев

Разработката е предназначена за учителите по "Основи на електротеника" в техникумите и по "Електротехника в СПТУ... Прочети повече

 •  15 March 2016 21:57
 •  446
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Част 1. Любен Ананиев

Първата част на Електротехника съдържа: - Кратки сведения за основните понятия и закономерности на електротехниката; - Основни понатия и закономерности на постоянния ток; - Вериги за постоянен ток и основни- методи за решаването им; - Кратки сведения за електрически ток в различни среди; - Електромагнетизъм; - Електромагнитна индукция; - Променлив… Прочети повече

 •  15 March 2016 21:53
 •  283
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на полиграфическото производство. Част 1-2

* Технология на полиграфическото производство. Част 1: Учебникът „Технология на полиграфическото производство" е общ уводен курс в полиграфическата технология и е предназначен за учениците от средното специално училище по полиграфия и фотография. В учебника са изложени технологичните основи на изработването на печатни форми за най-съвременните видове… Прочети повече


Цифрови електронни изчислителни машини. С. Берова, А. Лакюрски

Учебник за техникумите по електротехника - Специалност "Електронна техника". Трето основно преработено издание. Прочети повече


Минна геометрия. Учебник за I и II курс на техникумите по минна промишленост. Г. Дренски, П. Костов, А. Жеков

В книгата са изложени последователно въпросите за геоме-тризацията на формите, елементите на залягане и качествените показатели на находищата на полезните изкопаеми. Дадени са различните видове проекции, употребявани в минната геометрия, и тяхното практическо приложение при съставяне на структурните и качествените графики за решаване на много минногеомет-рични… Прочети повече


Техническа механика. Учебник за II и III курс на професионално-техническите училища по металообработване за всички специалности. Т. Ценов, Д. Костов

Техническа механика Учебник за II и III курс на професионално-техническите училища по металообработване за всички специалности Т. Ценов, Д. Костов Прочети повече


Геодезия. Част 2. За техникумите по строителство. Борис Варадинов, Снежана Гонгалова, Илия Колев

Учебник за II курс на строителните техникуми. Специалност "Геодезия, фотограметрия и картография". Трето основно преработено издание. Прочети повече

 •  15 March 2016 21:27
 •  166
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Инженерна геодезия. Георги Милев

Учебник за IV курс на строителните техникуми. Специалност "Геодезия, фотограметрия и картография". Второ преработено издание. Прочети повече

 •  15 March 2016 21:19
 •  200
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машини за обувното производство. Б. Денков, Н. Глушков, С. Бончев

Учебникът е написан съгласно с учебната програма на МНП от 1982 г. и е предназначен за учениците от техникумите по кожени изделия. Разгледани са устройството, действието и настройката на машините, които се използуват в обувното производство. Учебният материал е разработен в седем раздела: 1) общи сведения за детайлите, механизмите, машините и тяхното… Прочети повече

 •  15 March 2016 21:14
 •  216
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща електротехника. Х. Александров

Учебник за III и IV курс на техникумите по механотехника. Учебникът „Обща електротехника" съдържа общи сведения по електротехника — основни понятия за електрическо поле, кондензатори, електрически вериги за постоянен ток, магнетизъм, електромагнетизъм, електродинамика, електромагнитна индукция, теорията на променливия ток, а също и теория и устройство… Прочети повече


Електроснабдяване на промишлени предприятия. П. Ковачев, С. Стоянов

В учебника са разгледани основни въпроси за електроснабдяването на промишлените предприятия. Отразени са съвременните положения по електроснабдяването на промишлените предприятия и тенденциите за близките следващи години. Учебникът е предназначен за III и IV курс на техникумите по електротехника — специалност електроенерге-тика и електрообзавеждане… Прочети повече


Електрическо силово обзавеждане на промишлените предприятия. Л. Христов, Т. Станков, Ч. Нинов

В книгата се разглеждат теоретичните основи на електрозадпижването, апарати за автчматично управление на електрозадвижванчята, схеми за автоматично управление на електрозадвижванията и електрообзавеждането на производствените механизми. Книгата е учебник за III и IV курс на специалността електроенергетика и електрообзавеждане на промишлените предприятия.… Прочети повече

 •  15 March 2016 17:57
 •  177
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на мебелното производство. Д. Дундов, Т. Антонов, З. Златев

Учебник за техникумите по дървообработване и вътрешна архитектура. Учебникът „Технология на мебелното производство" е предназначен за учащите се в дневните, вечерните и задочните техникуми по дървообработване и вътрешна архитектура. Той запознава учащите се с всички видове ръчни операции и с необходимите за тях инструменти, както и с организирането… Прочети повече


Силнотокова техника и технология. Част 1. С. Милев, К. Василев, Х. Божилов, Н. Капитанов

В учебника се разглеждат въпроси по направата на електрически инсталации, технологията на производството и монтажа на електрически апарати, електрически машини, трансформатори, токоизправители, разпределителните устройства в електрическите подстанции и трансформаторните постове и др. Книгата е учебник за учениците от професионално-техническите училища.… Прочети повече


Експлоатация на хидромелиоративните системи. С. Станков, Щ. Щилянов

Учебникът е написан по утвърдена от МНП програма. В него са разгледани следните въпроси: общи сведения по експлоатация на ХМС, експлоатация на отводнителните системи; планово водоползуване; експлоатация на разпределителните възли и на каналите. Подробно са разработени въпросите експлоатационна хидро-метрия; поддържане на линейните съоръжения и пътища… Прочети повече

 •  15 March 2016 17:42
 •  196
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кранове. М. Игнатова, Г. Трендафилов

Разгледани са съвсем накратко някои въпроси от машинните елементи — оси, валове, лагери, съединители, предавки, редуктори, а също и някои елементи и възли на крановете — спирачки, ролки, барабани* полиспасти, товароподемни механизми, ходови механизми и кранови съоръжения. По-подробно са разгледани различните видове кранове — мостови кранове, козлови… Прочети повече


Финанси. Публични, корпоративни и международни финанси. Колектив

Авторски колектив: Стефан Вачков, Тодорка Владимирова, Емилия Спасова, Стоян Киров, Светлана Герчева, Хр. Благойчева, Л. Найденов, Св. Симеонова Описание Публични, корпоративни и международни финанси. Учебникът по финанси е предназначен за учениците от всички специалности на професионалните гимназии по икономика. Той включва публични финанси, корпоративни… Прочети повече


Технология на дамското облекло. Учебник за средните професинални училища по облекло. Р. Цолова, Л. Димитрова

В учебника са описани основните технологични процеси, които намират приложение при изработването на връхно и горно дамско облекло, дамско бельо и детско облекло. Разгледани са също въпросите, свързани с организацията на производствения процес в шевното предприятие, техниката на безопасността, съоръженията и уредите, използувани при производството на… Прочети повече


Обща електротехника. Хр. Александров

Учебник за III и IV курс на техникумите по машиностроене и уредостроене. Прочети повече

 •  15 March 2016 17:22
 •  221
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  15 March 2016 14:51
 •  235
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническа лаборатория. Учебник за III и IV курс на техникумите по енергетика и механотехника. Я. Бакърджиев, Ж. Хлебаров

Учебникът е предназначен за учениците от III и IV курс на техникумите по енергетика и механотехника специалност топлинна и хладилна техника. Съдържанието е разработено съгласно програмата на Министерството на народната просвета. Учебникът запознава средните машинни техници с измерванията и изследванията в отоплителните, климатичните, вентилационните'и… Прочети повече

 •  15 March 2016 14:47
 •  112
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на програмирането. Л. Цеков, В. Хинов

Учебник за техникумите по електротехника, специалност - електронноизчислителна техника. Прочети повече

 •  15 March 2016 14:43
 •  119
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника с основи на електрониката. Снежана Георгиева

Учебник за СПТУ за всички неелектротехнически професии. Прочети повече

 •  15 March 2016 14:41
 •  188
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника с основи на електрониката. Снежана Георгиева

Учебник за СПТУ за всички неелектротехнически професии. Прочети повече

 •  15 March 2016 14:38
 •  178
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника с основи на електрониката. Снежана Георгиева

Учебник за СПТУ за всички неелектротехнически професии. Прочети повече


Специални измервания и лабораторни упражнения. Димо Георгиев, Живко Желязков, Христо Тихчев, Иван Велков

Учебник за техникумите по електротехника, специалност Радиотехника и телевизия. Прочети повече

 •  15 March 2016 14:29
 •  224
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Л. Ананиев, М. Чаушев

Електротехника Л. Ананиев, М. Чаушев Прочети повече

 •  15 March 2016 14:27
 •  192
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Л. Ананиев, М. Чаушев

Електротехника Л. Ананиев, М. Чаушев Прочети повече

 •  15 March 2016 14:24
 •  187
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Л. Ананиев, М. Чаушев

Електротехника Л. Ананиев, М. Чаушев Прочети повече •  15 March 2016 14:17
 •  306
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретични основи на електротехниката. Учебник за техникумите по електротехника. Ф. Е. Евдокимов

Теоретични основи на електротехниката Учебник за техникумите по електротехника Ф. Е. Евдокимов Прочети повече


Радиопредавателна техника и радиорелейни линии. Христо Тихчев

Учебник за техникумите по електротехника и по съобщенията Четвърто преработено и допълнено издание Прочети повече


Двигатели с върешно горене. Емил Качаров, Любомир Хлебаров, Васил Апостолов, Йорданка Пеловска

Учебникът е написан в съответствие с одобрената учебна програма за специалностите "Двигатели с вътрешно горене" и "Експлоатация и ремонт на автомобили и кари" в професионалните гимназии. В него са разгледани основните въпроси от теорията, конструкцията и пресмятането на двигатели с вътрешно горене. Прочети повече


Ръководство за курсово и дипломно проектиране на радиоелектронни апаратури. Част 1-1. Любомир А. Митов

Учебно пособие за техникумите по електротехника за слаботоковите специалности. Прочети повече


Токозахранващи устройства. Б. Танчев, М. Игнатов, А. Маноилов

Учебник за техникумите по електроника и съобщения. Прочети повече •  15 March 2016 13:39
 •  127
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Телевизионна техника. Кирил Конов, Илия Щърбанов

Учебник за техникумите по електротехника и по съобщенията. Прочети повече


Радиоприемни устройства. Виолета Младенова, Никола Пенчев

Учебник за техникумите по електротехника, специалност - радиотехника и телевизия. Прочети повече