Преглед Категория › Учебници за техникуми

 •  15 March 2016 17:57
 •  160
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на мебелното производство. Д. Дундов, Т. Антонов, З. Златев

Учебник за техникумите по дървообработване и вътрешна архитектура. Учебникът „Технология на мебелното производство" е предназначен за учащите се в дневните, вечерните и задочните техникуми по дървообработване и вътрешна архитектура. Той запознава учащите се с всички видове ръчни операции и с необходимите за тях инструменти, както и с организирането… Прочети повече


Силнотокова техника и технология. Част 1. С. Милев, К. Василев, Х. Божилов, Н. Капитанов

В учебника се разглеждат въпроси по направата на електрически инсталации, технологията на производството и монтажа на електрически апарати, електрически машини, трансформатори, токоизправители, разпределителните устройства в електрическите подстанции и трансформаторните постове и др. Книгата е учебник за учениците от професионално-техническите училища.… Прочети повече


Експлоатация на хидромелиоративните системи. С. Станков, Щ. Щилянов

Учебникът е написан по утвърдена от МНП програма. В него са разгледани следните въпроси: общи сведения по експлоатация на ХМС, експлоатация на отводнителните системи; планово водоползуване; експлоатация на разпределителните възли и на каналите. Подробно са разработени въпросите експлоатационна хидро-метрия; поддържане на линейните съоръжения и пътища… Прочети повече

 •  15 March 2016 17:42
 •  183
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кранове. М. Игнатова, Г. Трендафилов

Разгледани са съвсем накратко някои въпроси от машинните елементи — оси, валове, лагери, съединители, предавки, редуктори, а също и някои елементи и възли на крановете — спирачки, ролки, барабани* полиспасти, товароподемни механизми, ходови механизми и кранови съоръжения. По-подробно са разгледани различните видове кранове — мостови кранове, козлови… Прочети повече


Финанси. Публични, корпоративни и международни финанси. Колектив

Авторски колектив: Стефан Вачков, Тодорка Владимирова, Емилия Спасова, Стоян Киров, Светлана Герчева, Хр. Благойчева, Л. Найденов, Св. Симеонова Описание Публични, корпоративни и международни финанси. Учебникът по финанси е предназначен за учениците от всички специалности на професионалните гимназии по икономика. Той включва публични финанси, корпоративни… Прочети повече


Технология на дамското облекло. Учебник за средните професинални училища по облекло. Р. Цолова, Л. Димитрова

В учебника са описани основните технологични процеси, които намират приложение при изработването на връхно и горно дамско облекло, дамско бельо и детско облекло. Разгледани са също въпросите, свързани с организацията на производствения процес в шевното предприятие, техниката на безопасността, съоръженията и уредите, използувани при производството на… Прочети повече


Обща електротехника. Хр. Александров

Учебник за III и IV курс на техникумите по машиностроене и уредостроене. Прочети повече

 •  15 March 2016 17:22
 •  202
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  15 March 2016 14:51
 •  223
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническа лаборатория. Учебник за III и IV курс на техникумите по енергетика и механотехника. Я. Бакърджиев, Ж. Хлебаров

Учебникът е предназначен за учениците от III и IV курс на техникумите по енергетика и механотехника специалност топлинна и хладилна техника. Съдържанието е разработено съгласно програмата на Министерството на народната просвета. Учебникът запознава средните машинни техници с измерванията и изследванията в отоплителните, климатичните, вентилационните'и… Прочети повече

 •  15 March 2016 14:47
 •  102
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на програмирането. Л. Цеков, В. Хинов

Учебник за техникумите по електротехника, специалност - електронноизчислителна техника. Прочети повече

 •  15 March 2016 14:43
 •  111
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника с основи на електрониката. Снежана Георгиева

Учебник за СПТУ за всички неелектротехнически професии. Прочети повече

 •  15 March 2016 14:41
 •  176
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника с основи на електрониката. Снежана Георгиева

Учебник за СПТУ за всички неелектротехнически професии. Прочети повече

 •  15 March 2016 14:38
 •  166
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника с основи на електрониката. Снежана Георгиева

Учебник за СПТУ за всички неелектротехнически професии. Прочети повече


Специални измервания и лабораторни упражнения. Димо Георгиев, Живко Желязков, Христо Тихчев, Иван Велков

Учебник за техникумите по електротехника, специалност Радиотехника и телевизия. Прочети повече

 •  15 March 2016 14:29
 •  210
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Л. Ананиев, М. Чаушев

Електротехника Л. Ананиев, М. Чаушев Прочети повече

 •  15 March 2016 14:27
 •  180
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Л. Ананиев, М. Чаушев

Електротехника Л. Ананиев, М. Чаушев Прочети повече

 •  15 March 2016 14:24
 •  175
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Л. Ананиев, М. Чаушев

Електротехника Л. Ананиев, М. Чаушев Прочети повече •  15 March 2016 14:17
 •  288
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретични основи на електротехниката. Учебник за техникумите по електротехника. Ф. Е. Евдокимов

Теоретични основи на електротехниката Учебник за техникумите по електротехника Ф. Е. Евдокимов Прочети повече


Радиопредавателна техника и радиорелейни линии. Христо Тихчев

Учебник за техникумите по електротехника и по съобщенията Четвърто преработено и допълнено издание Прочети повече


Двигатели с върешно горене. Емил Качаров, Любомир Хлебаров, Васил Апостолов, Йорданка Пеловска

Учебникът е написан в съответствие с одобрената учебна програма за специалностите "Двигатели с вътрешно горене" и "Експлоатация и ремонт на автомобили и кари" в професионалните гимназии. В него са разгледани основните въпроси от теорията, конструкцията и пресмятането на двигатели с вътрешно горене. Прочети повече


Ръководство за курсово и дипломно проектиране на радиоелектронни апаратури. Част 1-1. Любомир А. Митов

Учебно пособие за техникумите по електротехника за слаботоковите специалности. Прочети повече


Токозахранващи устройства. Б. Танчев, М. Игнатов, А. Маноилов

Учебник за техникумите по електроника и съобщения. Прочети повече •  15 March 2016 13:39
 •  115
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Телевизионна техника. Кирил Конов, Илия Щърбанов

Учебник за техникумите по електротехника и по съобщенията. Прочети повече


Радиоприемни устройства. Виолета Младенова, Никола Пенчев

Учебник за техникумите по електротехника, специалност - радиотехника и телевизия. Прочети повече


Електронни и полупроводникови прибори. Иван Стоянов

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма по материали и градивни елементи в електрониката и е одобрен от МОМН. Предназначен е за учениците от техникумите по електроника,специалности електронна техника,конструиране и технология на електронни елементи, конструиране и технология на радиохидроакустична апаратура. Прочети повече •  14 March 2016 21:54
 •  262
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинни елементи. Н. Куклин, Г. Куклина

Учебник за техникумите по механотехника, енергетика и транспорт. Прочети повече

 •  14 March 2016 21:50
 •  184
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на автоматиката, изчислителната техника и радиотелеметрията. В. Д. Лавренцов

В учебника са описани накратко елементите на автоматиката и основите на автоматичното регулиране, изчислителната техника и радиотелеметрията. Разгледани са някои изпълнителни елементи и обекти на регулирането; описани са релета, датчици, преобразуватели, магнитни усилватели и други елементи на автоматиката; съставени са линеаризираните динамични уравнения… Прочети повече


Основи на автоматиката, изчислителната техника и радиотелеметрията. В. Д. Лавренцов

В учебника са описани накратко елементите на автоматиката и основите на автоматичното регулиране, изчислителната техника и радиотелеметрията. Прочети повече

 •  14 March 2016 21:38
 •  265
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Помпи, компресори и вентилатори. Петър Златарев

Учебникът е предназначен за СПТУ по енергетика, професия оператор-монтьор на енергийни агрегати. Дадени са основни сведения от теорията, конструкцията и експлоатацията на помпите, компресорите и вентилаторите. За по-лесно разбиране на теорията на гези машини, принципа им на действие и физичните процеси в тях са дадени и някои основни сведения за науката… Прочети повече

 •  14 March 2016 21:34
 •  325
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Експлоатация, поддръжка и ремонт на топлинна и хладилна техника. М. Туйков, Р. Николов

Учебник за IV курс на техникумите по енергетика и механотехника, специалност "Топлинна и хладилна техника". Прочети повече

 •  14 March 2016 21:29
 •  204
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Автоматизация на топлинната и хладилната техника. Учебник за техникумите по енергетика. Д. Чоторов, С. Благоев

СЪДЪРЖАНИЕ Глава 1 Специални технически средства, използувани при автоматизацията на топлинни и хладилни процеси и съоръжения 1.1. Осезатели за температура и влажност йа флуиди в тръбопроводи и помещения .........3 1.2. Регулатори за температура, налягане и разход в топлинните и хладилните уредби ....6 1.2.1. Реле АРТ-2 за сигнализация и регулиране… Прочети повече

 •  14 March 2016 21:25
 •  218
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Неорганична химична технология. Учебник за техникумите по химическа промишленост. Васил Гочев, Найден Найденов, Славка Тошева

Неорганична химична технология Учебник за техникумите по химическа промишленост Васил Гочев, Найден Найденов, Славка Тошева Прочети повече

 •  14 March 2016 21:20
 •  224
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трактори и автомобили. Учебник за техникумите и СПТУ по механизация на селското стопанство. Б. Смиленов, Ц. Йолов, М. Милошова

Трактори и автомобили Учебник за техникумите и СПТУ по механизация на селското стопанство Б. Смиленов, Ц. Йолов, М. Милошова Прочети повече

 •  14 March 2016 21:19
 •  374
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трактори и автомобили. Учебник за техникумите и СПТУ по механизация на селското стопанство. Б. Смиленов, Ц. Йолов, М. Милошова

Трактори и автомобили Учебник за техникумите и СПТУ по механизация на селското стопанство Б. Смиленов, Ц. Йолов, М. Милошова Прочети повече

 •  14 March 2016 21:14
 •  136
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Полупроводникова техника. Атанас Шишков, Иван Стоянов

Полупроводникова техника Атанас Шишков, Иван Стоянов Прочети повече


Технология на полупроводниковото производство. Учебник за техникумите по електротехника. И. Ямяков, П. Кисьов

Технология на полупроводниковото производство Учебник за техникумите по електротехника И. Ямяков, П. Кисьов Прочети повече

 •  14 March 2016 17:47
 •  264
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Процеси, апарати и машини в химическата технология. Учебник за XI клас (II степен) на ЕСПУ. Александър Асенов Александров, Павел Иванов Панев

ПРЕДГОВОР В дисциплината процеси, апарати и машини в химичната технология се изучават общите закономерности на физичните и физикохимични процеси в химичните производства, конструкциите и принципът на действие на най-важните съоръжения, в които се провеждат, и методите за тяхното изчисляване. Този подход позволява да се изяснят общите закономерности… Прочети повече