Преглед Категория › Образование


Как се пише дипломна работа. Умберто Еко

Макар и озаглавена „Как се пише дипломна работа", тази книга ще служи и на всички, заели се с работа върху докторска дисертация, а и с всеки друг научен труд. Също като митологичната Ариадна, професорът ни превежда през сложния лабиринт на интелектуалното изследване - от избора на тема, работния план и написването на текста, та чак до графичното… Прочети повече


A Question of Science. Science informations for primary teachers. Linn D. Newton, Douglas P. Newton

A Question of SCIENCE Science Information for Primary Teachers • Written by experienced Science teachers • Stengthens understanding of Science in key stages 1, 2 and 3 • Simple explanatory illustrations increase confidence in delivery of the Science Curriculum • Adds to the enjoyment of the fascinating world of Science £8.99 net (UK only) WATTS BOOKS/QUESTIONS… Прочети повече


Гимназия "Добри Чинтулов" и Сливен. Календар. Цвета Башева, Иван Иванов

Уважаеми читатели! В живота на всеки човек, на всяко семейство има дати от особена важност: когато се роди дете, когато се построи дом, когато от света си отиде близък човек. Отбелязваме ги година след година и така градим родовата си памет. В живота на всеки народ има дати с вечна, непреходна стойност. За нас, българите, те са свързани с мигове на… Прочети повече

 •  08 September 2016 21:43
 •  349
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Дидактико-методически технологии в обучението по математика. Част 2. А. Маджаров, Р. Радев, З. Новакова

ПРЕДГОВОР В „Дидактико-методически технологии в обучението rio математика в началните класове" се интерпретира втората част „Специални проблеми на методиката" от учебната програма по методика на обучението по математика в началните класове за студенти по специалност Начална училищна педагогика във Факултета по начална и предучилищна педагогика при… Прочети повече


Сто години огнище на просвета. Шесто основно училище Граф "Н. П. Игнатиев". Ивелина Спасова, Сава Стойчева, Теменужка Манова

100 ГОДИНИ ОГНИЩЕ НА ПРОСВЕТА Шесто основно училище „Граф Игнатиев" е едно от най-старите училища в столицата, създадено само десетилетие след откриването на първото висше училище в България - Софийския университет „Св. Климент Охридски". В края на миналия век, след като с Търновската конституция е прието задължително начално образование, се… Прочети повече


Занимателна морфология. Райна Димова

Книгата съдържа игрословици, кръстословици, шифрограми, картинни ребуси, свързани с изучавания материал по морфология в средния курс. Оформени са два раздела - строеж на думата и части на речта (без предлог, съюз, частица и междуметие), които включват занимателни задачи за самостоятелна работа по български език. Те съдействат за активизиране мисловната… Прочети повече


Българска книжовна реч. Константин Босилков, Янко Бъчваров, Иван Павлов

Отговорен редактор акад. ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ Книгата „Българска книжовна реч" е учебно пособие за чужденци, които изучават български език и литература. В нея са представени класиците на българската литература и най-изтъкнатите съвременни писатели и литературни критици с кратки очерци за живота и творчеството им и с образци от произведенията им. Текстовете… Прочети повече


Глобалният кампус. Румен Николов

Румен Николов е информатик, доктор от 1987 г. Основните му изследвания са в областта на информационните технологии в образованието, където работи от 1981 година. Понастоящем е доцент по информатика във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски", където ръководи катедра „Софтуерни технологии" и Център по технологии на информационното… Прочети повече


Похвално слово за солунските братя. Колектив

Двайсет и четвърти май — денят, който пренася през вечността имената и славата на славянските първоучители, светите братя Кирил и Методий — отново събира нашата признателност и преклонение. Отново българските деца вият венци от цветовете на нежността и надеждата, за да обкичат техните портрети, както сме ги обкичвали ние, както са ги обкичвали нашите… Прочети повече

 •  07 September 2016 21:54
 •  490
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техника на ученето и на умствения труд Основни видове техники за рационална учебна и трудова дейност с практически съвети. Карл Х. Беелих, Ханс-Херман

Кратки сведения и указания. Книгата дава знания за някои технически похвати за ефикасно учене. Авторите запознават читателя с основните видове техники и с приложението им в учебни и работни ситуации. В сбита форма и онагледени с много примери са представени знанията, способностите и уменията, необходими за облекчаване ученето при възрастните. Централно… Прочети повече

 •  26 July 2016 21:40
 •  225
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Литературни игри с децата. Роза Боянова, Красимир Кунчев

СЪДЪРЖАНИЕ Литературата като игра.............7 „Какво е...?" — литературна игра за създаване на поетични образи .....10 „Гатанката е добре съставена метафора" ... 19 „Бебче мъничко, бебче сладичко" — залъгалките на най-малките..............32 Телеграми стихотворения .........52 „Приказка без заглавие за едно заглавие без приказка" ................59… Прочети повече

 •  26 July 2016 21:32
 •  282
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Рибен буквар. Петър Берон

Фототипно издание на вестник Стандарт. Прочети повече


Тайната на четенето. Теодосий Цингилев

Тайната на четенето Теодосий Цингилев Прочети повече


Да преподаваме историята на комунизма: Методическо пособие за учители по история. Колектив

Съдържание Въведение.................5 Резултати от националното представително проучване „Образованието за комунистическия режим и европейските демократични ценности на младите хора в България днес"............7 Примери за добри практики в преподаването на историята на комунистическите режими и техните последствия в Източна Европа и бившия Съветски… Прочети повече

 •  26 July 2016 21:18
 •  504
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Лесен курс по ADR за водачи, превозвачи опасни товари. Здравка Христова

СЪДЪРЖАНИЕ ОСНОВЕН КУРС 1. Въведение ............3 2. ADR - общи положения.................7 3. Превоз на отпадъци............................14 4. Изключения от разпоредбите на ADR.................... 15 5. Главни участници в превоза - права и задължения.........................18 6. Документи......................22 7. Изисквания към превозните средства...............................................26… Прочети повече


Математика и математическо образование. Доклади на Деветнадесетата пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Слънчев бряг, 6-9 април 1

ПРЕДГОВОР В настоящия деветнадесети том на поредицата "МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ" са включени материалите на 19 пролетна конференция на Съюза на математиците в България. Конференцията, начиная от седмата, се провежда ежегодно в един от курортните комплекси на Балкантурист. Деветнадесетата конференция се провежда от 6 до 9 април… Прочети повече


Пазарна икономика. Книга за учителя и самоподготовка. Гернот Хартман

Книга за учителя и самоподготовка и отговори. Предлаганата книга представлява подробно проучване и анализ на Основните проблеми на пазарната икономика. Многобройните примери, подкрепени с чертежи и схеми, способстват прилагането на наученото при аналогични ситуации и улесняват вземането на решение. Вариангността при вземането на решения особено умело… Прочети повече


Училището и българската духовност. Колектив

В настоящия труд са публикувани докладите и изказванията на научната конференция на тема "Училището и българската духовност", в която участваха най-изтъкнати учени и специалисти - психолози, педагози, културолози, политолози, творци на изкуството, учители и др. Гя беше проведена на 16 април 1999 година от фондация "Човещина ", в партньорство със Синдиката… Прочети повече


Нервно-психичните разстройства в училищната възраст. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор..........................................................3 Неврози и невротични развития в училищната възраст — X p. X р и т о з о в и др...............5 Сомато-психични разстройства в детската възраст — В. В. К о в а лев.........20 Една пресейваща методика за ранното обхващане на психичните разстройства в детската възраст — Я-… Прочети повече

 •  25 July 2016 22:19
 •  303
 •  22
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психолингвистика на развитието. Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Велка Попова

Книгата е посветена на онтогенезата на езика. Обект на изследване е синтактичната компетенция на българските деца във възрастта 0-6 години. Теоретичният конструкт синтактична компетенция е операционализиран чрез богат емпиричен материал (лонгитудинал-ни данни от 4 деца и експериментални данни, извлечени от 200 деца). Приложеният речник на детските… Прочети повече


Raport. Мениджмънт на консултирането и информирането в европейските училища - участие в общността (CIMES). Колектив

BULGARIAN LANGUAGE ВЪВЕДЕНИЕ Уважаеми колеги, във вашите ръце е публикацията, резултат от проекта CIMES. Целта на проекта съвместно обсъждане, доколко синдикатите на учителите от седемте страни-партньори са ангажирани в социалния диалог, какво влияние имат върху хода и гезултатите от този диалог и как допринасят за развитието му - повишаване качеството… Прочети повече


Иновационни дидактически комуникации. За един духовен учителски просперитет. Мариана Стефанова

Първи свитък за следдипломна педагогическа квалификация. Съдържание: Предисловие..............4 Първо есе. Увод в теорията и историята на свитъка.......7 Второ есе. Тематика и учебни програми - индикаторните наименования...............1 Трето есе. Една българска педагогическа перспектива.........24 Четвърто есе. Ескиз за модерния архетип педагогическо… Прочети повече


Эстетические функции слов. Боряна Бунджулова

Формирование образных смыслов в текстах В. Шушкина и И. Бунина. Прочети повече


Алманах на завършилите висше образование в Софийския университет "Климент Охридски" 1888-1974. Том 1. Колектив

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ Главен редактор: ТОДОР ЛАМБЕВ Редактори: ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ, НИКОЛА ПИЯНЧИН БЕЛЕЖКА Данните, поместени е Алманаха за специалистите, завършили висше образование в Софийския университет „Климент Охридскиса извличани от ръкописни документи, някои от които са написани нечетливо, В най-старите материали са посочвани само двете имена… Прочети повече

 •  25 July 2016 21:57
 •  214
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Изкуството да учим

СЪДЪРЖАНИЕ Познаваме ли себе си? Н. Семова.........................5 Дневния режим П. Милев.......................16 Сънят П. Милев...............24 Храненето П. Милев.......28 Активният отдих П. Милев...............33 Профилактика на умората и преумората Н. Семова...........41 Професионални заболявания на учениците Н. Семова............49 Ученическото… Прочети повече


Литература в средното училище. Методика за учителя. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ I ï.I. Актуални проблеми и идеи в нашето методическо наследство .... 7 Î.2. Методиката на литературното обучение като наука и някои съвременни нейни аспекти...19 II 11.1. Цели и съдържание на обучението по литература.........57 11.2. Организация на учебно-възпитателния процес по литература .... 91 11.2.1. Организационни форми на обучението… Прочети повече


Българската просвета в Македония и Одринска Тракия 1878-1913. Воин Божинов

БАН - Институт за история. С резюме на руски и английски език. Прочети повече


Върхове на българската журналистика. Том 1. Колектив

Върхове на българската журналистика. Том 1 Колектив Прочети повече


Президент на РъБъ. Иво Инджев

Президент на РъБъ" е опит за запознанство с истината от „най-висша инстанция". И е монолог за несъстоялия се разговор в българските медии. Инстанцията е толкова висша, че се е превърнала в „свещена крава" начело на стадото. Имаш крава, пиеш мляко. Ако нямаш, пиеш една студена вода.", пише Иво Инджев и продължава: „Пих една и ми подейства лековито.… Прочети повече


Протест: лозунги и отзвуци. България каза: Орешарски, върви си!. Колектив

Лозунгите в този сборник са плод на българското възмущение, находчивост и чувство за хумор. Много от тях са тъй оригинални и остроумни, че би следвало авторите им да се знаят. /Известно стана само името на Правдолюб Иванов/. В този сборник се опитваме да разкажем за протестите чрез избрани лозунги, снимки и цитати от политически и обществени фигури,… Прочети повече

 •  12 April 2016 21:32
 •  292
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Невербалната комуникация в телевизията. Психолингвистична и семиотична перспектива. Андреана Ефтимова

Интересът към невербалната комуникация във все повече научни разработки не е случаен. Поради спецификата на този тип комуникация теоретичните разработки винаги изхождат от практиката и са ориентирани към нея. Настоящата работа не прави изключение. Тя се опира на конкретни наблюдения на речевото общуване в телевизионните публицистични предавания и въз… Прочети повече


Ние и мостът. Колектив

Книгата съдържа публикации от вестник "Ние" в продължение на 15 години за Дунав мост 2. Прочети повече


Между три века. Съдби, илюзии и свидетелства за чудото, наречено журналистика. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА Р. БЪЛГАРИЯ Милен Вълков ВЯРВАМ, ЧЕ ТОВА Е САМО ЕДНО НАЧАЛО Йосиф Хербст СВОБОДАТА НА ПЕЧАТА Теодора Адамова В НАЧАЛОТО БЕ... 12 ЮЛИЙ 1894 Вира Ангелова ДРУЖЕСТВО НА СТОЛИЧНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ Спас Икономов СПОМЕНИ ЗА НАЧАЛОТО: След Освобождението Елин Пелин ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК Сашка Миланова УСТАВИТЕ НА ДСЖ 1905-1943… Прочети повече


Толерантност в журналистиката. Весела Табакова

Факултет по журналистика и масова комуникация. СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 7 I Деонтология и журналистика 8 Йохен Рафелберг (Германия) Етиката в медиите и свободата на печата 8 Росен Кутелов Журналистика и толерантност 21 Владимир Симеонов Няма толерантна журналистика в нетолерантно общество 28 Луливера Кръстева Социализация и ресоциализация на журналистическото… Прочети повече

 •  11 April 2016 22:23
 •  222
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Медиите и политиката. Колектив

Съставители: Георги Лозанов, Орлин Спасов. Уводни думи Матиас Барнер От съставителите Георги Лозанов и Орлин Спасов Съдържание Георги Лозанов Законът, този добър дядо на медиите 13 Тотка Монова Предефиниране на социалните роли: медийни герои и сюжети на прехода 26 Ивайло Дичев Фигуралният свят. Изместване и сгъстяване в медиите 47 Нели Огнянова Политическата… Прочети повече


Пресжурналистика 1989-1995. Димитър Найденов

Пресжурналистика 1989-1995 Димитър Найденов Прочети повече


Наръчник за журналисти от Централна и Източна Европа. Колектив

ПРЕДГОВОР Драматичните събития в Централна и Източна Европа дават нови възможности за свободни и независими средства за осведомяване. Този наръчник е един от многото опити, както се надява Световният комитет за свобода на печата, да се подкрепи появата и успеха на подобни средства за осведомяване. Световният комитет за свобода на печата има за свои… Прочети повече


Режисура на вестника. Наблюдения върху някои тенденции в съвременния вестник. Димитър Георгиев

Режисура на вестника Наблюдения върху някои тенденции в съвременния вестник Димитър Георгиев Прочети повече

 •  11 April 2016 22:03
 •  242
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Новата преса и преходът. Трудното конституиране на четвъртата власт. Ивайло Знеполски

Новата преса и преходът Трудното конституиране на четвъртата власт Ивайло Знеполски Прочети повече


Метаморфози в общуването: автор – екран – зрител. Мая Димитрова

Състоянието на преходност е състояние на живот за екранното изкуство. Постмодерното битие на изкуството на екрана е отказан катарзис. Разбулването на екранните тайни създава психологическа предпоставка за модерното гледане на зрителя. Мая Димитрова Прочети повече