Преглед Категория › Техническа лит.

Техническа литература.


 •  05 March 2017 15:36
 •  178
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хладилни технологични процеси и съоръжения. Ангел Фикиин

ПРЕДГОВОР В учебника са разгледани основно хладилните технологични процеси при хладилната обработка на хранителните продукти (охлаждане, замразяване, съхраняване, затопляне и дефростация). Изяснени са предпоставките за приложение на изкуствения студ за консервиране на хранителните продукти и измененията в тях. Широко място е отделено на хладилните… Прочети повече

 •  05 March 2017 15:32
 •  103
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хладилни инсталации. Монтаж, експлоатация и ремонт. Тенчо Тодоров, Ботю Томов

Съдържанието накратко по глави: * Теоретични основи на хладилната техника. * Монтаж на хладилни инсталации. * Експлоатация на хладилни инсталации. * Ремонт на хладилни инсталации. Книгата е второ преработено и допълнено издание. Предназначена е за инженерите и техниците, които се занимават с монтаж, експлоатация и ремонт на хладилните инсталации. Дадени… Прочети повече

 •  05 March 2017 15:19
 •  150
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Поддържане на карбуратори. Кристиян Мюлер

Съдържание Предговор ..................................;..........3 1. Обиди положения ................................................................4 1.1. Видове поддържане на карбураторите ..........4 1.1.1. Обслужване и регулиране на карбуратора 4 1.1.2. Възстановяване .......................................8 1.2. Необходими представки за провеждане… Прочети повече


Механизация и автоматизация на пощенските съобщения. Учебник за Института по съобщенията, специалност Икономика и организация на съобщенията. С. Терзи

Учебникът е написан съгласно с учебната програма от 1988 г. по дисциплината механизация и автоматизация на производствените процеси в пощенските съобщения, която се изучава от студентите от Института по съобщенията „Аврам Стоянов" специалност икономика и организация на съобщенията. В него се разглеждат машините и съоръженията, които се използват… Прочети повече


Стъклото - спътник на човека. Д. Славчев, Н. Преславски

Историята на стъклото започва преди петдесет века. Стъкло не се среща е природата, а е създадено от търсещия ум на човека. Неговият откривател е неизвестен. Хилядолетия наред — до края на XIX в. — изходните му суровини, съставът и начинът на производство остават почти непроменени. Мощният подем на науката и техниката през XX в. дава отражение и върху… Прочети повече

 •  05 March 2017 14:42
 •  74
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Приложна електроника. Георги Стоилов

Книгата представлява учебник по едноименната дисциплина и е предназначена за студентите от специалност електронна техника, профил електронно, ядрено и медицинско уредостроене на ВМЕИ „Ленин", София. В книгата са разгледани конкретни приложения на електрониката в три области на техниката: управление и регулиране, контрол и измерване и сигнализация.… Прочети повече

 •  05 March 2017 14:38
 •  109
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Антени. Христо Шинев

СЪДЪРЖАНИЕ: Глава първа Двупроводни линии Общи сведения за канализиращите устройства Изисквания към канализиращите устройства Теоретични методи за изследване на канализиращите устройства Телеграфни уравнения .... Характеристичен импеданс Разпределение на тока и напрежението по линия без загуби. . Кръгова диа1рама Някои приложения иа дългите линии ....… Прочети повече

 •  05 March 2017 14:32
 •  128
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Антенно-фидерни устройства. Христо Шинев

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение.........................................5 ЧАСТ ПЪРВА. КАНАЛИЗИРАЩИ СТРОЙСТВА Глава 1. Двупроводна линия.§ 1. Телеграфни урав чия........................II § 2. Разпределение на тока и напрежението по дължината на линия без загуби................................... 14 § 3. Линия със загуби....................... , , 24 § 4. Коефициент… Прочети повече

 •  05 March 2017 14:27
 •  65
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електронни и полупроводникови прибори. Й. Боянов

В книгата са разгледани физическите явления в електронните и йонните лампи, в полупроводниковите диоди и транзистори, а също и техните параметри и характеристики. Дадени са и сведения за приложението на тези прибори като елементи на съвременните електроннолампови и полупроводникови устройства. В сравнение с първото издание, излязло под наименованието… Прочети повече

 •  05 March 2017 13:49
 •  87
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Проектиране на цифрови устройства с микропроцесори. К. Янев, Д. Тодоров, Н. Аврамов, Е. Елицина

Книгата е посветена на проблемите, свързани с разработката на цифрови устройства с микропроцесорна елементна база, включваща широка гама от едночипови и модулни микропроцесори. Дадени са редица съображения и препоръки за избор на архитектурни и схемни решения. Разгледани са въпросите по организацията на еднопроцесорни и многопроцесорни потребителски… Прочети повече

 •  05 March 2017 13:46
 •  110
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Проектиране на цифрови устройства с микропроцесори. К. Янев, Д. Тодоров, Н. Аврамов, Е. Елицина

Книгата е посветена на проблемите, свързани с разработката на цифрови устройства с микропроцесорна елементна база, включваща широка гама от едночипови и модулни микропроцесори. Дадени са редица съображения и препоръки за избор на архитектурни и схемни решения. Разгледани са въпросите по организацията на еднопроцесорни и многопроцесорни потребителски… Прочети повече

 •  05 March 2017 13:42
 •  125
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електротехниката. Том 1. Минчо Златев

Настоящата книга "Основи на електротехниката" е предназначена да служи за учебник на студентите по всички специалности при Електротехническия факултет на Машинно-електротехническия институт в София. Тя може да се използува и в други висши и полувисши учебни заведения, където се засягат въпроси из областта на основите на електротехниката, както… Прочети повече

 •  05 March 2017 13:39
 •  157
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електротехниката. Том 1. Минчо Златев

Настоящият том I от курса „Основи на електротехниката" е предназначен да служи по начало за учебник на студентите по всички специалности при Електротехническия факултет на Машинно-електротехническия институт в София. Той може да се използува и в други висши и полувисши учебни заведения, където се засягат въпроси из областта на основите на електротехниката,… Прочети повече


Основи на инженерното проектиране. Ръководство. Нели Иванова Ганева, Михаил Николов Лепаров, Георги Стефанов Станчев

Настоящото ръководство за упражнения съдържа курсовите задачи, които студентите от ФТК, ФКСУ и ФЕТТ на ТУ - София разработват в рамките на дисциплината "Основи на инженерното проектиране'". За всяка курсова задача са дадени: - цели на задачата; - задания; - предварителни сведения, необходими за изясняване характера на задачата; - указания за изпълнението… Прочети повече


GSM комуникации. Евелина Пенчева

ПРЕДГОВОР В днешно време трудно можем да си представим живота без телефон. Като професионалисти ние прекарваме голяма част от времето си да създаваме и поддържаме контакти с други хора без значение на професията ни. Като частни лица поддържаме връзки с роднини, приятели, чиновници, продавачи и други доставчици на услуги, от които се нуждаем. Най-често… Прочети повече


Електрически релета и релейни елементи. Петър Дановски

В книгата са описани устройството, действието и приложението на широко използуваните в автоматиката, телемеханиката, съобщителната, осигурителната и изчислителната техника и в други области релета и релейни елементи. В началото на разделите се дават кратки описания на конструкциите на типовите релета. С оглед на практическо приложение са изложени принципите… Прочети повече


Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми. Цифрови интегрални схеми. Клаус Щренг

Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми Цифрови интегрални схеми Клаус Щренг Прочети повече


Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми. Цифрови интегрални схеми. Клаус Щренг

Справочникът е посветен на цифровите TTL-иптегрални схеми. В него са дадени основните параметри на около 35 000 западноевропейски, американски и произвеждани в социалистическите страни цифрови TTL-интегрални схеми: логически елементи, тригери, броячи, дешиф-ратори, мултиплексори, демултиплексори, компаратори, делители на честота, преобразуватели на… Прочети повече


Справочник по полупроводникови прибори и интегрални схеми. Цифрови интегрални схеми. Клаус Щренг

Справочникът е посветен на цифровите TTL-иптегрални схеми. В него са дадени основните параметри на около 35 000 западноевропейски, американски и произвеждани в социалистическите страни цифрови TTL-интегрални схеми: логически елементи, тригери, броячи, дешиф-ратори, мултиплексори, демултиплексори, компаратори, делители на честота, преобразуватели на… Прочети повече

 •  04 March 2017 19:11
 •  272
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Полеви транзистори. Технически данни и аналози. Справочник. Томас Тауърс

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ИЗБОР И ЗАМЕСТВАНЕ НА НАД 9000 МАЛОМОЩНИ И МОЩНИ ПОЛЕВИ (С УПРАВЛЯВАЩ PN ПРЕХОД И MOS) ТРАНЗИСТОРИ АНАЛОЗ За Всеки транзистор от справочника ще намерите следната информация: ■ Обозначение на транзисторите (подредени по азбучен ред и типоВ номер) ■ Тип на транзисторите: с управляващ PN преход или MOS, с N или Р канал, В режим… Прочети повече


Автомобили семейства ВАЗ-2106. Руководство потехническому обслуживанию и ремонту ВАЗ-2106, 21061, 21063, 21065. Колектив

Автомобили семейства ВАЗ-2106 Руководство потехническому обслуживанию и ремонту ВАЗ-2106, 21061, 21063, 21065 Колектив Прочети повече

 •  04 March 2017 19:02
 •  159
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник по електрически измерителни и контролно-измерителни уреди. Димитър Русев, Феди Петрунов, Георги Ангелов, Милена Каранфилова

В справочника е систематизирана информация за техническите параметри и експлоатационните особености на електрически и електронни измерителни и контролно-измервателни уреди, произвеждани у нас и внасяни от чужбина. Той съдържа също данни за спомагателните устройства към уредите и за някои основни измерителни преобразуватели (шунтове и резистори, измерителни… Прочети повече

 •  04 March 2017 18:58
 •  141
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ремонт на мебели. А. Фирков, К. Луканов, И. Савов

Целта на книгата е да запознае читателя с причините, предизвикващи овехтяването на обзавеждането в жилището, с бързото отстраняване на леки повреди, с извършването на различни ремонти или с реконструиране на мебели чрез малка преработка. Книгата е написана достъпно и е онагледена с много илюстрации, така че може да се ползува и от читатели, които нямат… Прочети повече


Проектирование электрических машин. П. С. Сергеев, Н. В. Винограодв, Ф. А. Горяинов

Проектирование электрических машин П. С. Сергеев, Н. В. Винограодв, Ф. А. Горяинов Прочети повече


Вакуумно термично и химико-термично обработване. Колектив

В книгата са разгледани нови методи за термично и химико-термично обработване във вакуум на конструщион-ни и инструментални стомани, специални сплави и редки метали — отгряване, закаляване, стареене и дp., а също навъглеродяване, азотона, въглеродяване, хромиране, титаниране и алуминиране. Дадени са технологиите на новите методи за обработване, необходимите… Прочети повече


Електричеството в нашия дом. К. Хаджикостов, Ив. Попов

СЪДЪРЖАНИЕ ЕИ — I. Електрически уредби за ниско напрежение в сгради. . 5 ЕИ —2. Електроинсталационни инструменти................7 ЕИ —3. Схеми, планове и знаци за електрически уредби ... 8 ЕИ—4. Проводници и кабели за електрически уредби в сгради 17 ЕИ - 5. Обща схема и главни съставни части на електрическа инсталация за осветление и домакински нужди.....20… Прочети повече

 •  04 March 2017 18:42
 •  203
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник по електротехника. В. Бинек, Х. Хайбл

Съдържание: Основни електрически величини / 17 Мощност, работа, коефициент на полезно действие / 45 Електрохимия / 52 Електрически ток и магнитно поле / 69 Електрическо поле и кондензатор / 91 Променливотокова електротехника / 103 Трифазен електрически ток / 133 Трансформатори / 139 Електрически машини / 168 Градивни елементи на електрониката / 208… Прочети повече


Ефективно използуване на металите в машиностроенето. А. Цветкова, И. Вълчева

В книгата се разглеждат основните резерви за икономия на метал в машиностроенето, свързани със: усъвършенству-ване на технологията и използуване на нова техника; усъ-вършенствуване конструкциите на машините с оглед намаляване на тяхната металоемкост; внедряване на прогресивни методи в леярските, ковашко-пресовите, разкройвачните и други цехове; заменяне… Прочети повече

 •  04 March 2017 17:57
 •  196
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Топлотехника. М. Опрев, С. Батов, Д. Узунов

В учебника са изложени теоретичните основи на топлотехниката, принципът на работа, устройството и описанието на конструкцията на термичните машини и агрегати, а също и елементите на изчисленията им. Учебникът е предназначен за студентите от нетоплотехническите специалности ВМЕИ, но може да ползва и студентите от други ВУЗ, изучаващи тази дисциплина. Прочети повече

 •  04 March 2017 17:53
 •  197
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хладилни машини и инсталации. Стефан Дичев

Учебникът може да се ползува и от специалистите, които работят в областта на хладилната техника и технология. Прочети повече


Хладилни машини и инсталации. Стефан Дичев

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма и е предназначен за студентите от специалността хладилна технология във ВИХВП — Пловдив. Разгледани са физичните принципи на получаването на ниски температури и термодинамичните основи на теоретичните и действителните кръгови процеси на различните видове хладилни машини — компресорни, абсорбционни,… Прочети повече


Проектиране на предачни машини. К. Дживанов

СЪДЪРЖАНИЕ Част първа Общи въпроси по проектиране на предачни машини Глава /. Главни насоки в развитието на съвременната техника................5 Глава II. Разработване на проекта и оформяне на чертежите................9 Глава III. Конструктивни особености на предачните' машини....................38 Глава IV. Кратка характеристика на материалите,… Прочети повече


Черна металургия. Каталог-справочник. Колектив

Авторски колектив: Ст. Пежгорски, Ив. Лазаров, Н. Павлов, Е. Панов, А. Кашукеев, К. Коновалов, А. Драгулев СЪДЪРЖАНИЕ СМК "КРЕМИКОВЦИ" Желязна руда /кремиковска/ 12 Железен концентрат /магнитен/13 Манганова руда /карбонатна/ 13 Силикоманган 14 Феросилиций 15 Фероманган 16 Феромолибден 17 Чугун мартенов /за преработка/ 18 Чугун леярски 19 Чугуни… Прочети повече


Маркировката "СО". Венета Стефанова

Маркировката за съответсвие "СО" - задължителната маркировка за България - българският аналог на европейската маркировка СЕ Прочети повече


Сурови кожи за кожарската и кожухарската промишленост. Леонид Я. Есауленко, Цанко И. Иванов, Кирил Г. Николчев

В книгата са систематизирани необходимите данни за състоянието и развитието на нашето животновъдство, добива и технологичните процеси при първичната обработка на суровите кожи. Направена е характеристика на различните видове суровини, използвани в кожарската и кожухарската промишленост. Описани са недостатъците на суровите кожи и окачествяването им… Прочети повече


Възстановими енергийни източници. Част 1. Бент Сьоренсен

Тази книга е посветена на възможностите и перспективите за преобразуване и използуване на енергията на т. нар. възстановими източници — слънчевата енергия, енергията на вятъра, на океаните, геотермалната енергия и др. Подробно са разгледани съществуващите енергийни източници, основните характеристики и особености на слънчевата радиация, различните… Прочети повече


Специални регулатори. Автоматика и телемеханика. И. Томов, Н. Маджаров

За автоматизирането на сложните технологични процеси все по-широко приложение намират регулаторите със самоприспособяващи се характеристики. В настоящата книга са разгледани някои от по-разпространените регулатори от този клас, а именно екстремалните регулатори и регулаторите с променлива структура, като са показани и редица случаи на тяхното приложение… Прочети повече


Микрофони. Л. Воденичаров

В книжката са описани накратко основните видове микрофони, които се използуват при звукозаписване и при предаване на звукови програми. Въглено-вите микрофони, които се използуват в телефонията, ларингофоните, хидрофо-ните и другите специални приемници на звук?, не са описани. Изискванията за висококачествено предаване на звуковите програми и свързаните… Прочети повече


Флуоресцентни лампи и неонови реклами. А. Ангелов, В. Кисьов

В книгата са изложени на популярен език принципът на действието и особеностите на флуоресцентните лампи и неоновите реклами, дадени са различни схеми за включването им, както и описание на различните елементи, които влизат в тях. Отделно са разгледани въпросите по монтажа, експлоатацията и появяващите се при тях повреди. В специални таблици са дадени… Прочети повече


Нискочестотни и високочестотни електро-медицински апарати. К. Попов, Г. Горанов

В книгата са разгледани в достъпна форма устройството, начинът на действие и обслужване, както и по-характерните повреди на най-разпространените у нас н. ч. и в. ч. електромедицински апарати. Предназначена е за кадрите, които се занимават с производството, поддържането и ремонта на такива апарати. Може да се използува от медицински работници, учащи… Прочети повече


Автоматично управление на електрозадвижванията. Автоматика и телемеханика. Лало Христов

В книгата се разглеждат отделни елементи и възли на схемите за автоматично управление на електрозадвижванията. Разглеждат се различни системи за автоматично управление. Дават се практически указания за разчитане на схемите за автоматично управление. Книгата е преработено и допълнено второ издание на същото заглавие от 1964 г. Всички схеми са преработени… Прочети повече


Електронни регулатори. Автоматика и телемеханика. В. Царевски

Ще платите само една доставка, ако поръчате още книги от същия виртуален щанд - "Toivo". В книжката са дадени популярно основните закони за регулиране, както и елементите, с които се изграждат системите за автоматично регулиране. Разгледани са различни елементи на електронните регулатори: модулатори, детектори и обратни връзки, формиращи закона… Прочети повече


Електронни апарати за измерване на напрежение и ток. Александър Драготинов

В книгата са разгледани принципите, методите за работа и възможностите на най-често и зп изуваните вгдсве електронни апарати за измерване са постоянни и променливи напрежения и токове. Основи ата й цел е да помогне при избора на необходимия апарат за измерване, както и за отстраняването на възникващите грешки при неправилно използуване. Първя глава… Прочети повече


Пневматични измервателни преобразуватели и регулатори. Автоматика и телемеханика. Х. Битнер

В книгата са разгледани пневматични сигнализатори, измервателни преобразуватели и регулатори. Книгата е предназначена преди всичко за техническия и експлоатационен персонал от цеховете „КИП и автоматика" в нашите промишлени предприятия. Тя може да бъде ценен справочник на всички инженерно-технически работници, учещи се във ВТУЗ и техникумите, колто… Прочети повече


Повреди и поправки на Т. Т. апаратури. Владимир Харизанов

В книгата се разглеждат начините за съставяне и видовете принципни и монтажни схеми на т. т. апаратура, съставните елементи, видовете токови вериги и техните възможни повреди. Описани са основните методи за локализиране и отстраняване на повредите в т. т. апаратура. Отделено е място на механическите и електрическите прибори, апарати и схеми за прилагане… Прочети повече

 •  04 March 2017 10:07
 •  104
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Телефонни апарати и уредби. Й. Данчев, Е. Емануилов

В книгата "Телефонни апарати и уредби" са изложени по достъпен начин основните принципи на телефонното предаване, устройството и действието на телефонните апарати. Разгледани са и редица телефонни уредби (директорско-секретарски, конферентни, диспечерски, пожароизвестителни. Книгата е предназначена за широк кръг читатели, които желаят да се запознаят… Прочети повече


Електронни лампи. Ангел Сокачев

В книжката се дават необходимите данни за практическа работа за 600 радиолампи и кинескопа, които се срещат в произведените и внасяните у нас радиоапарати, телевизори и магнитофони до 1 юни 1963 г. Дадени са и системите за означаване на радиолампите. В края на книжката са поместели и сравнителни таблици за лампите. Книжката е предназначена за радиотехниците… Прочети повече


Епоксидни смоли. М. Лидаржик, В. Рот, Я. Кинцл, А. Бринг

В книгата са обхванати въпросите, засягащи химизма за получаването на епоксидните смоли, технологията на тяхното производство и главно възможностите за приложението им. Описано е използуването на епоксидните смоли за леене, електроизолационни лакове, лепила за метали, стъкло, порцелан и пластмаси, като покривни лакове, използувани в силно агресивни… Прочети повече

 •  04 March 2017 09:55
 •  95
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Дискретни елементи на пневмоавтоматиката. Ч. Христов

В книгата са дадени накратко основните положения, правила и закони на алгебрата на логиката. Подробно са разгледани пневматичните логически елементи с подвижни и без подвижни части, изградени на различни принципи и разработени от различни организации, заводи и фирми. Дадени са логическите им възможности, 130начини на свързване и е направено сравнение… Прочети повече

 •  04 March 2017 09:51
 •  114
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Устройства обработки сигналов на поверхностных акустических волнах. Д. Морган

Книга известного английского специалиста содержит развернутое изложение обширного комплекса математических, физических и технических вопросов, связанных с построением устройств обработки радиосигналов на основе использования волновых процессов в твердых пьезоэлектриках. Рассмотрены конкретные методы проектирования линейных и нелинейных устройств обработки… Прочети повече

 •  04 March 2017 09:44
 •  95
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Радиотехническа електродинамика. Христо Шинев

Учебникът е написан по учебната програма на дисциплината „Конструиране и технология на радиоелектронни апаратури", която се изучава в два семестъра от студентите, следващи специалностите „Радиотехника", „Далекосъобщителна техника' и „Електроника", във Висшия машинно-електротехнически институт „Ленин". Поради това, че курсът се чете поотделно за… Прочети повече


Повърхнинни акустични вълни и някои техни приложения. Милко Борисов, Климент Бръзалов, Юлиан Буров, Димитър Стоянов

Повърхнинни акустични вълни и някои техни приложения Милко Борисов, Климент Бръзалов, Юлиан Буров, Димитър Стоянов Прочети повече

 •  04 March 2017 09:37
 •  87
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория на електрическите вериги. Самуил Фархи

Значението на теорията на електрическите вериги непрекъснато расте. Това е свързано преди всичко с широкото използуване на най-различни устройства, които се анализират или синтезират именно като вериги. Определено влияние оказва и фактът, че подходът и методите за изследване на електрическите вериги са намерили приложение и в други технически области.… Прочети повече


Монтажни кранове в строителството. Технически характеристики и приложение. Наръчник. Йордан Йорданов, Георги Лабаков, Никола Несторов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ............................................... 1. Глава. Общи сведения за монтажните кранове............ 1.1. Класификация на монтажните кранове ............ 1.2. Обща характеристика и устройство на монтажните кранове...... 1.3. Основни технически и работни параметри ........... 1.4. Производителност на монтажните кранове...........… Прочети повече

 •  03 March 2017 17:12
 •  81
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Монтажни кранове в строителството. Технически характеристики и приложение. Йордан Йорданов, Георги Лабаков, Никола Несторов

В наръчника са разгледани общите характеристики, подбирането по технически параметри и експлоатацията на монтажните кранове. Дадени са подробни данни за техническите и работните характеристики на всички видове и марки монтажни кранове, които се използуват у нас. Данните за товароподемността, обсега и височината на повдигане на куката на крановете са… Прочети повече


Организация на текстилното предприятие. Здравко Златанов

Учебникът «Организация на текстилното предприятие» е написан съобразно с програмата на същата дисциплина и е утвърден от катедра Икономика и организация на промишленото производство и от факултетния съвет на Отраслово-икономическия факултет на Висшия иконо*мически институт «Карл Маркс» — София. Учебникът е предназначен за студентите от профил Икономика… Прочети повече


Теоретични основи на далекосъобщителната техника. Васил Халачев

Учебникът е предназначен за студентите, които следват слаботоковата специалност далекосъобщителна техника, както и тези, които ще следват ноната специалност автоматика, телемеханика и съобщителна техника в жп. транспорт. Той е написан по одобрената в Машинно-Електротехническия институт — София, аиалитична учебна програма по дисциплината теоретични… Прочети повече


Електромагнитна съвместимост на радиотехническите системи. Ив. Коробко

В книгата са разгледани въпросите на електромагнитната съвместимост на радиотехническите системи. Описана е електромагнитната обстановка, в която работят радиосредствата. Разгледани са най-характерните смущения и техните характеристики, възможните източници на смущения и пътищата за проникването им в приемника, както и методите за изследване на електромагнитната… Прочети повече


Електротехнически материали. Борис Митов

Книгата е учебно помагало по предмета „Електротехнически материали", изучаван от силнотоковите специалности в Машинно-електротехническия институт Освен за учебно помагало книгата може да служи на производственици, преподаватели и научни работници в областта на електротехническите материали. Отделено е повече място и се разглеждат по-задълбочено явленията… Прочети повече

 •  03 March 2017 16:48
 •  110
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електродинамика. Христо Попов

Второ издание. В предлаганото издание систематизирано, задълбочено и на съвременно научно ниво са изложени основите на класическата електродинамика в съответствие с университетската програма на този курс. Включено е приложение с всички необходими за разбирането на основния текст математически сведения от векторното и интегралното смятане. Учебникът… Прочети повече

 •  03 March 2017 16:43
 •  133
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Цифрова схемотехника. Георги Михов

Тираж 100 броя. Трето преработено, допълнено и коригирано издание В учебника са изложени въпроси, свързани с теоретичните и практическите аспекти на цифровата схемотехника. Той е предназначен да даде познания върху основните цифрови схеми, устройства и системи, върху методите на проектирането и изчисляването им и върху принципите на изграждането им.… Прочети повече


Изчислителна надеждност в радиоелектрониката. Евгений Гиндев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ..................................................3 Съдържание....................................................7 Глава първа. Основи на изчислителната надеждност............9 1.1. Терминология и определения................................11 1.2. Вероятностна интерпретация..................................18 1.3. Статисгична… Прочети повече


Design of low-voltage bipolar operational amplifiers. Jeroen Fonderie

Design of Low-Voltage Bipolar Operational Amplifiers discusses the sub-circuits necessary to build a low-voltage operational amplifier. These include rail-to-rail input stages, rail-to-rail output stages, intermediate stages, protection circuitry and frequency compensation techniques. Of each of these, various implementations are examined. Furthermore,… Прочети повече


The Design of Low-Voltage, Low Power Analog Integrated Devices and Their Application in Hearing Instruments. Wouter Serdijn

Contents 1 Introduction 1 2 Ports 7 2.1 Introduction..............................................................7 2.2 Reducing errors..........................................................10 2.2.1 Compensation ..................................................10 2.2.2 Error feedforward................................................13 2.2.3 Negative… Прочети повече

 •  03 March 2017 16:23
 •  122
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електротехниката. Лабораторна практика. Ил. Панамски

Основи на електротехниката Лабораторна практика Ил. Панамски Прочети повече

 •  03 March 2017 16:14
 •  111
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Полупроводникови елементи. Емил Манолов, Таня Василева, Марин Христов

Описание B учeбника cа дадeни оcновни cвeдeния за физиката на полупроводницитe и РN прeхода. Pазглeдани cа физичecкитe принципи на дeйcтвиe, уcтройcтвото, парамeтритe, характeриcтикитe, eквивалeнтнитe cхeми, оcновнитe cхeми за cвързванe и облаcти на приложeниe на най-разпроcтранeнитe полупроводникови eлeмeнти - полупроводникови диоди, биполярни и полeви… Прочети повече


Конструиране на комуникационна апаратура. Лидия Йорданова

В книгата "Конструиране на комуникационна апаратура" са разгледани методите за конструиране на комуникационна апаратура и изграждащите я възли и блокове, а също така конструктивните средства за осигуряване на нейния нормален температурен режим и електромагнитна съвместимост. Представени са връзките между електрическите и конструктивните параметри на… Прочети повече


Радиоелектронни материали. Георги Савов

Радиоелектронни материали Георги Савов Прочети повече

 •  03 March 2017 11:53
 •  84
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тиристорни променливотокови регулатори. Никола Николов

В настоящата книга са изложени методите и средствата за регулиране на променливо напрежение с помощта на тиристори. Особено внимание е отделено на въпросите, свързани с подобряване формата па изходното напрежение и енергийните показатели на еднофазните и трифазните променливотокови регулатори. Разгледано е съвременното състояние на системите за управление… Прочети повече

 •  03 March 2017 11:50
 •  103
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Токозахранващи устройства. Николай Стефанов

Второ преработено издание, четвърта допечатка. Предговор Химични източници на електрическа енергия Общи сведения Първични химични токоизточници Вторични химични токоизточници Режими на работа, монтаж и експлоатация на акумулаторните батерии Неуправляеми токоизправители с активен товар Общи сведения и класификация на токоизправителните схеми Еднофазен… Прочети повече


Ръководство по основи на изчислителната техника и програмиране. С. Стойчев, А. Даковски, Г. Гочев

В ръководството са включени темите за упражнения по дисциплината основи на изчислителната техника и програмиране. Дадени са основни понятия по логическите основи на ЦЕИМ и блоковите схеми на алгоритмите. Описан е езикът за програмиране ФОРТРАН. Дадена е методиката за решаване на задачи с АЕИМ. Изложението е придружено с много примери. Ръководството… Прочети повече


Теоретични основи на радио- и съобщителната техника. Георги Стоянов, Цветанка Славова

В учебника са изложени основите на теорията на линейните радиотехнически вериги със съсредоточени параметри. Разгледани са въпросите по анализа и синтеза на двуполюсници, четириполюсници, ел. филтри, коректори и др. Някои от теоретичните изводи са илюстрирани чрез подходящи примери. Книгата е предназначена за студентите от специалностите радиотехника… Прочети повече


Електротехнически материали. Ръководство за лабораторни упржнения. А. Тодорова, С. Петков

Ръководството е учебно помагало за лабораторни упражнения по Електротехнически материали. Предназначено е за студентите от Електротехническия факултет при ТУ - София, но може да се ползва и от студенти на други висши учебни заведения. То ще бъде полезно и за специалисти, занимаващи се с изследване на електротехнически материали. Тираж 100 броя. Прочети повече


Електротехнически материали. А. Тодорова, С. Петков

УВОД Книгата е учебник по електротехнически материали. В нея се изяснява физичната същност на явленията, които настъпват в електротехническите материали под действие на електрическо и магнитно поле. Разглеждат се основните свойства и област на приложение в електротехниката на електроизолационни, проводникови, полупроводникови и магнитни материали.… Прочети повече

 •  03 March 2017 11:31
 •  72
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник за лакови покрития. Иван Михов, Павел Петрусенко

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Основни понятия за корозията 1.1. Корозия на металите .......................................7 1.1.1. Химична корозия......................................8 1.1.2. Електрохимична корозия ...............................8 1.1.2.1. Атмосферна корозия .............................9 2. Лакови покрития 2.1. Класификация на лаковите покрития............11… Прочети повече

 •  03 March 2017 11:26
 •  81
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Разпространение на електромагнитните вълни. Христо Д. Шинев, Емил С. Алтимирски

Настоящата книга е предназначена да служи като учебник по едноименната дисциплина за студентите от специалност радиотехника във ВМЕИ. В нея са разгледани някои основни въпроси от теорията на електромагнитните вълни, общите закономерности и специфичните особености на разпространение на електромагнитните вълни от различните обхвати в реални условия,… Прочети повече

 •  03 March 2017 10:47
 •  186
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Конструкция, проектиране и изчисляване на ДВГ. К. Бояджиев, Л. Трайков, Е. Маринов

В учебника са разгледани кинематиката, динамиката и уравновесяването на буталните двигатели с вътрешно горене.Разгледани са също конструкцията,проектирането и изчисляването на основните механизми на буталните двигатели, както и някои въпроси, свързани с избора на материалите за основните детайли, технологичността на конструкциите и технологията на… Прочети повече

 •  03 March 2017 10:40
 •  99
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Материалознание в електрониката. Румен Пранчов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор_7 1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА МАТЕРИАЛИТЕ 1.1. Особености на строежа на твърдите тела_9 1.2. Класификация на материалите_13 1.3. Експлоатационни условия и изисквания, на които трябва да отговарят материалите_17 2. ДИЕЛЕКТРИЧНИ СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛИТЕ 2.1. Поляризация_23 2.2. Електропроводимост в диелектричните материали_42… Прочети повече


Преносвателни линии и мрежи. Веселин Пейчев

В книгата се разглеждат съвременните прено-свателни съобщителни линии, построени със симетрични, коаксиални и вълноводни кабели. В ограничен обем са изложени основните електрически и конструктивни характеристики на оптически кабели (све-товоди), свръхпроводящи (криогенни) кабели, въздушни съобщителни линии, линии за повърхностни вълни и диелектрични… Прочети повече

 •  03 March 2017 10:32
 •  101
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Помпи, компресори и вентилатори. Васил Геров

В учебника се разглеждат теоретични, конструктивни и експлоатационни въпроси из областта на хидравличните работни машини. Предназначен е да даде на студентите по машинно инженерство основни и най-необходими насоки в съответната област. Материалът е подреден по общодостъпен, разбираем начин и може да бъде полезен и за инженери от практиката. Учебникът… Прочети повече

 •  03 March 2017 10:27
 •  84
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електроакустика. Иван Вълчев

Предлаганият учебник е написан въз основа на лекциите по дисциплината електроакустика, които се четат на студентите от ВМЕИ.Ленин"— София, от специализацията звукотехника. В учебника са разгледани основните въпроси от теорията на звуковите полета, електромеханичните и електроакустичната аналогии, теорията на електромеханичните преобразователи и физиологичнатз… Прочети повече

 •  03 March 2017 10:24
 •  68
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Добавки в бетон. В. Б. Ратинов, Т. И. Розенберг

Изложены физико-химические основы механизма действия добавок в бетоны. Рассмотрены реакции между добавками и составляющими цемента или цементного камня. Прочети повече


Химия цементов. Н. А. Торопов

Химия цементов Н. А. Торопов Прочети повече


Методи за намаляване на шумовете в електронните системи. Хенри От

В книгата са разгледани практическите аспекти на подтискането на шума в електронните системи — един от най-трудните проблеми в практиката на инженера-конструктор. Пояснена е същността на проблема. Описани са два от най-важните методи за подтискане на шума — екраниране и заземяване. Освен това са разгледани и други начини за преобразуване и отстраняване… Прочети повече

 •  03 March 2017 10:08
 •  56
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на пасивните електронни елементи. Илия Илиев

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма на дисциплината технология на пасивните електронни елементи, която се изучава в продължение на два семестъра от студентите от специалността технология на полупроводниковите материали и електронни елементи във ВХТИ — София. В учебника са определени параметрите и са изложени конструкциите и технологията… Прочети повече

 •  03 March 2017 10:04
 •  76
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Токозахранващи устройства. Начо Начев, Николай Стефанов

В книгата са разгледани въпроси от теорията, конструкцията и схемните решения на най-често използуваните токозахранващи устройства в радиоелектрониката. Разгледани са химичните токоизточ-ници, трансформаторите, електрическите машини, токоизправителите и електронните стабилизатори на напрежение и ток. Книгата представлява учебник по едноименната учебна… Прочети повече


Методическо ръководство за обучение на радиотелеграфисти. Ал. Цветков

"Методическо ръководство за обучение на ра-диотелеграфисти" подробно се разглежда последователността на действията при изучаване на знаците в предаване и приемане, посочени са по-важните моменти от обучението в скоростно предаване и приемане, начинът на обучение по приемане на пишеща машина и обучение в работа на радиостанциите. В приложение… Прочети повече

 •  02 March 2017 20:44
 •  112
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Курс по теоретична механика. Част 1-2. Алекси Писарев, Цветан Парасков, Стефан Бъчваров

* Курс по теоретична механика. Част 1 Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от машиностроителните специалности на Висшия машинно-електротехнически институт.Ленин" — София, но може да служи като учебно помагало за всички други инженерни специалности от ВТУЗ и висшите технически военни училища, както и за самообразование. В него… Прочети повече


Радиолокация без формули, но с картинки. М. Размахин

Съдържание Предговор Пояснение Част първа - Да се запознаем Що е радиолокация? ..............................12 Как радиолокацията попадна в армията ..................16 Радиолокацията и летците ..........................20 Радиолокацията и ракетчиците........................27 Плаващи РЛС ......................33 Общовойскова радиолокация ......................38… Прочети повече


Как да се предпазим от мълния. Станислав Шпор

Книгата е написана популярно и занимателно. Въз основа на най новите изследвания в нея са разгледана параметрите на мълнията и теорията ьа аниосферните електрически разряди. Дадени са прзктически указания за защита от мълнии в ежедневния живот, а също и при екскурзии и пътуване. Книгата е предназначена за широк кръг читатели, младежи, туристи и др.… Прочети повече


Любителска късовълнова радиостанция. Ю. Н. Прозоровски

Брошурата е предназначена за радиолюбители-късо-вълновици, имащи опит в работата си като радиона-блюдатели и пристъпващи към постройката на маломощни предавателни радиостанции. В нея са описани осемлампов радиоприемник с кварцов филтър и два радиопредавателя: петватов и двадесетватов. Главно внимание авторът е отделил за описание конструкцията на предавателите… Прочети повече

 •  02 March 2017 16:53
 •  121
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Цимент. Технология на свързващите вещества. Христо Бъчваров

СЪДЪРЖАНИЕ А. Обща част Глава I. Исторически развой на циментовото производство............5 Г лава II. Класификация на циментите................16 Глава III. Технологична схема на производството на портландцимента 23 Б. Теоретични основи на клинкерообразуването Глава IV. Характеризиране състава на портландциментовия клинкер 27 1. Химичен състав на… Прочети повече


Химия цементов. Колектив

ОГЛАВЛЕНИЕ Введение. X. Ф. У. Тейлор. (Перевод Л. А. Кройчука, научный редактор С. А. Кржеминский).........3 Глава 1. Д. Г. Уэлч. Фазовые равновесия и химия реакций, протекающих при высоких температурах в системе СаО—А120з—Si02 и в смежных системах. (Перевод Л. А. Кройчука, научный редактор Ю. М. Бутт).........18 Глава 2. X. Г. Миджли. Образование… Прочети повече

 •  02 March 2017 16:45
 •  84
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пьезоэлектрические резонаторы на объемных и поверхностных акустических волнах. Материалы, технология, конструкция, применение. И. Зеленка

В основу предлагаемому советскому читателю монографии положены две книги видного чешского специалиста, существенно переработанные и дополненные. Книга представляет собой современное руководство по расчету, конструированию и применению пьезоэлектрических резонаторов и акустоэлектронных устройств на основе объемных и поверхностных акустических волн.… Прочети повече


Clips und Fonts. Колектив

H Hardwarevoraussetzungen...............................................25 I Installation.........................................................13,15 К Konvertierungsprogramm beenden........................................47 M Memorial Bold DB......................................................55 MS-Publisher..........................................................36… Прочети повече


Интегрални схеми за електронни апаратури. Справочник. А. Нефьодов, А. Савченко, Ю. Феоктистов

В справочника са дадени условните означения, електрическите параметри, структурните схеми, функционалното предназначение на изводите и конструкциите на корпусите на аналогови и цифрови схеми с широко приложение. Справочникът е предназначен за инженери, техници и специалисти, занимаващи се с експлоатация и ремонт на електронни апаратури. Анатолий Владимирович… Прочети повече


Радиоизотопный контроль качества в металургии. В. И. Боченин

Рецензент: проф. докт. физ.-мат. наук П.Л.Грузин УДК 621.86:620.179.1 Радиоизотопный крнтроль качества в металлургии. Боченин В.И. М.: Металлургия. 1988. 215 с. Описаны теоретические и экспериментальные основы использования радио-изотопных методов контроля качества промышленных материалов, а также экспериментальная и серийная регистрирующая аппаратура,… Прочети повече


Металургия на феросплавите. Христо Еринин

В книгата са изложени физико-химическите основи и технологията на производството на най-важните феросплави. Посочени са технико-икономическите показатели на производството. Книгата е предназначена за студентите по металургия на черните метали в Химико-технологическия институт, но може да бъде използуване и от работещите във феросплавното и стомано-добивното… Прочети повече

 •  02 March 2017 16:21
 •  110
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Леене на металите. Георги Ангелов

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите „Технология на металите" и „Технология на машиностроенето" при Висшите машинно-електротехнически институти в страната. Той е написан съобразно с утвърдена учебна програма по дисциплината „Леене на металите и леярски машини и съоръжения". В него са разгледани основните въпроси от теорията, технологията… Прочети повече

 •  02 March 2017 16:17
 •  103
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническа термодинамика. Живко Кръстев

В учебника са разгледани общотеоретичните положения на техническата термодинамика върху основата на първия и втория принцип на термодинамиката. Разработени са теоретичните кръгови процеси на двигателите с вътрешно горене, на паросиловите и газотурбинните уредби. Разгледани са и термодинамичните закономерности при изтичане на газове, както и въпросите,… Прочети повече