Преглед Категория › Политология и социология

 •  27 January 2017 21:08
 •  159
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Животът на населението от турски произход в НРБ. Мехмед Бейтуллов

В сравнително малката по обем книга, кандидатът на философските науки Мехмед Бейтуллов е успял с богат фактически материал да покаже резултатите от ясната и последователна политика на Българската комунистическа партия сред населението от турски произход. С топлото и аргументирано изложение на фактите книгата дава възможност да се добие по-пълна и реална… Прочети повече


Преди да е станало твърде късно. Аурелио Печеи, Дайсаку Икеда

Диалогът на Аурелио Печеи и Дайсаку Икеда "Преди да е станало твърде късно" е размисъл върху „подобряването на човешката съдба". СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 7 Предговор 13 Част I: ЧОВЕК И ПРИРОДА Възгледите на Аурелио Печеи 19 Сложност на проблематиката 19 Мащабите на времето 21 Човекът: от безпомощност към пълен контрол 25 Културна, а не биологична криза… Прочети повече

 •  27 January 2017 20:58
 •  146
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Уроците на терора. История на войната срещу цивилното население. Кейлъб Кар

Тази книга е замислена като въведение в историческите корени на съвременния международен тероризъм. Тя разполага изследвания феномен в пределите на военната история, а не на политическата наука или на социологията. В нея се аргументира схващането, че онова, което днес се възприема и интерпретира като уникално модерен проблем, в действителност е само… Прочети повече

 •  27 January 2017 20:53
 •  175
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Реформацията. Ришар Стофер

Увод Ако Реформацията датира от XVI век, то необходимостта от реформи в Църквайта започва да се чувства в християнския свят още от края на Ранното средновековие. Достатъчно е като доказателство да цитираме името на свети Бернар от Клерво, който в някои от своите творби, като De consideratione и De moribus et ufficio episcoporum, ce опитва да положи… Прочети повече


Европейски уроци. Енциклопедичен справочник. Мария Донкова

Съдържание Предговор 4 Списък на използваните съкращения 6 Индекс на понятията 9 Понятия 15 Европейските институции: кое какво е? 196 Схеми 199 Хронология на европейското сътрудничество 202 Предговор Учебният справочник „Европейски уроци" е част от програмата за обучение по европейска интеграция „Европейски уроци", лансирана през 2000 г. от фондация… Прочети повече


Балканският сблъсък на цивилизациите. Кирил Нешев

СЪДЪРЖАНИЕ САМЮЕЛ ХЪНТИНГТЪН: ШОКЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ...................................3 БАЛКАНИЗАЦИЯ.................................................................................................................17 БАЛКАНСКИТЕ НАЦИОНАЛ ИЗМИ..............................................................................29 Турският кемализъм...................................................................................................34… Прочети повече


Европейската народна партия и нейната цел. Юрген Вал

Съдържание Исторически път и дейност на християн-демократите............5 Документ I. Из Устава на ЕНП.....................59 Фракции на ЕНП през 1996 г......................69 Християндемократически интернационал..............70 Партиите на ЕНП — в здрав съюз...............73 Документи I: текстове от 1943 г. до 1996 г............83 Документи II: гласове… Прочети повече


Едната и другата Европа. Европейски речи 1990-1994 година. Вилфрид Мартенс

Предговор от Хелмут Кол. Другата Европа - ши предизвикателствата "на следблоковата действителност Днес, когато контурите на европейската следблокова архитектура се очертават все по-ясно, всички европейски лидери насочват вниманието си към хармонизирането на политическото, икономическото и културното пространство на Стария континент. От година на… Прочети повече

 •  27 January 2017 17:05
 •  86
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Власт и макиавелизъм. Алекси Апостолов

СЪДЪРЖАНИЕ Глава I Макиавели и макиавелизъм 1. Форми на властта..........29 2. Начини за вземане и задържане на властта....67 3. Качества на владетеля (управника)......112 Глава II Тоталитарною развитие 1. Същност и форми на тоталитаризма..........159 2. Конституционни фикции и тоталитарна действителност.......176 3. Централизирано планиране и икономически… Прочети повече


Гаранции за демокрация. Джордж Сорос

"Задълбочени и навременни препоръки от един дързък новатор, допринесъл много за развитието на демокрацията в региона, който преди се наричаше комунистически свят." Збигнев Бжежински Джордж Сорос е управител на "Квантум фонд" и президент на фондацията „Сорос", която подпомага демократичните промени в целия свят. Заради участието му в разрушаването на… Прочети повече


Гаранции за демокрация. Джордж Сорос

"Задълбочени и навременни препоръки от един дързък новатор, допринесъл много за развитието на демокрацията в региона, който преди се наричаше комунистически свят." Збигнев Бжежински Джордж Сорос е управител на "Квантум фонд" и президент на фондацията „Сорос", която подпомага демократичните промени в целия свят. Заради участието му в разрушаването на… Прочети повече


Всичко за Европейската общност. Ал Роуни

ПРЕДГОВОР Първият въпрос в тази книга с въпроси и отговори би трябвало да бъде: При толкова много книги за Европейската общност - защо е и тази книга? Всеки, който се е занимавал с даден въпрос, разбира, че докато няма известни познания по определена тема, не знае точно какви въпроси да зададе. Следователно тази книга ще ви помогне да прескочите цял… Прочети повече


Africa and France: Postcolonial Cultures, Migration, and Racism. Dominic Thomas

CONTENTS Acknowledgments xi Introduction: France and the New World Order i 1 Museology and Globalization: The Quai Branly Museum 14 2 Object/ Subject Migration: The National Center for the History of Immigration 42 3 Sarkozy's Law: National Identity and the Institutionalization of Xenophobia 59 4 Africa, France, and Eurafrica in the Twenty-First Century… Прочети повече


Езикът на тоталитарното и посттоталитарното общество. Колектив

Съставител - Татяна Шамрай. Предлаганият сборник включва докладите, изнесени на Международния семинар „Езикът на тоталитарното и посттоталитарното общество" (организиран от Секцията по социолингвистика и лингвостатистика, Институт за български език, БАН), състоял се в София, 12-13.09.1995 г. Семинарът продължи дискусиите по темата между лингвисти от… Прочети повече

 •  27 January 2017 16:37
 •  171
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Другият етнос. Георги Фотев

В различни региони на съвременния свят има дълготрайни или нововъзникващи огнища на междуетнически наирежения и конфликти. Етническата мобилизация е типично явление за посттоталитарните общества от Източна Европа, като в редица случаи този процес придоби драматично и дори сякаш неуправляемо развитие. В съвременния свят съществуват обнадеждаващи примери… Прочети повече

 •  27 January 2017 16:34
 •  148
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Малцинство: социално конструиране и преживяване. Майя Грекова

„Малцинство" е понятие, което се конструира на основата на политическо преакцентиране върху значимостта на дадена социална характеристика, при което „притежателите" на определени нейни разновидности се оказват негативно белязани... Получава се следният парадокс: малцинства са различните, които създават проблеми (на групово и/или на индивидуално… Прочети повече
Anatomie des droites européennes. Agnès Alexandre-Collier, Xavier Jardin

Préface Les droites sont au cœur de l'histoire politique de l'Union européenne, à la fois dans son projet, sa naissance et sa construction mais aussi dans sa réalité politique d'aujourd'hui puisque ce sont elles qui président aux destinées politiques de l'Europe, le principal parti les représentant, le Parti Populaire européen, disposant d'une forte… Прочети повече


Социално-икономически различия между общините в България. Колектив

Изследването е обсъдено и прието от Научния съвет на Икономическия институт на БАН с Протокол No.8 от 21.05.2003 г. Рецензенти: Доц. д-р Веселин Бояджиев, Доц. Д-р Станка Тонкова © Н. Янкова, автор, 2003 © Г. Шопов, автор, 2003 © Й. Христосков, автор, 2003 © Н. Чкорев, автор, 2003 © С. Иванов,автор, 2003 © Я. Кирилова, автор, 2003 ISBN 954-90138-2-8… Прочети повече

 •  27 January 2017 16:08
 •  137
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Брой на населението по области, общини и населени места. Колектив

МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ При ползуването на данните от публикацията следва да се имат предвид както промените в методологията на преброяванията, така и тези в административното деление на страната. За преброяванията през периода 1934—1956 г. данните за броя на населението се отнасят за категорията „Налично население" (лица, които към критичния момент… Прочети повече


Анализ на социално-икономическото развитие и конкурентоспособността на България (2007-2013). Колектив

Какво е определението на понятието „конкурентоспособност" на една държава? Какви са измеримите фактори, от които зависи ниВото на конкурентоспособност на Всяка държава? Защо България е с най-ниска конкурентоспособност, В сравнение с другите европейски държаВи? Тази книга, плод на аВторски колектив от Центъра за икономическо развитие - София, не само… Прочети повече


От етничност към миграция. Колектив

Западът произвежда теория, а Изтокът - факти. Не ми е изестно някой да се е ангажирал експлицитно с тази провокативна теза, но тя прозира имплицитно в логиката на впечатляващ брой научни форуми, на които западни изследователи въвеждат понятия и теории, а източни - конкретни случаи, за да ги илюстрират, потвърдят, опровергаят. Един впечатляващ по своя… Прочети повече


Против лявото сектантство и троцкизма в България. Васил Коларов

СЪДЪРЖАНИЕ!. От издателството................ 2. За решителен новрат в БКП (Доклад върху вътрешнопартийното положение и изхода от него, държан пред партийната емиграция в Москва на 28 март 1935 година) I. Превратът на 19 мзй и пасивната роля на Партията По-главните грешки на партийното ръководство преди, през време на преврата и след него............… Прочети повече

 •  27 January 2017 12:07
 •  332
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Извън контрол. Глобален безпорядък в навечерието на XXI век. Збигнев Бжежински

Извън контрол Глобален безпорядък в навечерието на XXI век Збигнев Бжежински Прочети повече


Деколонизацията - най-големият успех на ООН. Иван Гарвалов

СЪДЪРЖАНИЕ Увод............9 Деколонизацията в центъра на дейността на ООН........................12 Колониализмът в годините преди ООН............................................15 Конференцията в Сан Франциско за Устава на ООН и проблемите за колониализма и деколонизацията.....................17 Кардиналният въпрос: защо в Устава липсват термините… Прочети повече

 •  27 January 2017 11:58
 •  172
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трансформация след социализъм - опитът на Унгария. Янош Корнай

СЪДЪРЖАНИЕ Бележка на съставителя...........................................................................7 Предговор...........................................................................................................9 От социализъм към капитализъм. Какво означава „смяна на системата"?.........................................................................................13… Прочети повече

 •  27 January 2017 11:55
 •  142
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Раждането на модерната демокрация. Андрей Пантев

Едно мъчно пътуване, започнало преди изобретяването на модерния календар, колебливо навлиза и в третото хилядолетие... Нима може да има нещо по атрактивно, по убедително, справедливо, логично и естествено отколкото мъдрото правило, че мнозинството е повече право в исканията и решенията си и тъкмо поради това следва то да управлява? Но защо въпреки… Прочети повече

 •  27 January 2017 11:51
 •  276
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стремеж към глобализъм. Американската външна политика от 1938 до началото на 90-те години. Стивън И. Амброуз

Съдържание Предговор ................................... 7 Лъкатушещата пътека на войната................15 Войната в Европа .............................29 Войната в Азия ...............................49 Началото на Студената война...................65 Доктрината Труман и планът Маршал ............88 Политиката на сдържаност и контрол, поставена… Прочети повече


Религиозна политика. Ангел Димов

В тази книга е обоснована тезата, че религиите са своеобразна политика. Доказано е, че религиозната дейност на висшите духовници е подчинена на борбата им за власт, богатства, привилегии. Даден е отговор на въпроса каква би трябвало да бъде политиката на българската православна църква. Предложена е и обществено полезна държавна политика към религиозните… Прочети повече


Маоизмът - идеен и политически противник на марксизма-ленинизма. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ I. Увод 7 II. Социални н идейни корени на маоизма 29 III. Еклектика, метафизика и субективизъм — същност на философските възгледи за маоизма 39 IV. Икономическите възгледи на маоизма 63 V. Маоизмът и научният комунизъм 91 VI. Заключение 115 -------------------------------------------------------------------------------------- На Съвещанието… Прочети повече


Фразеологичен речник на прехода. Илия Петров

Илия Петров е роден на 08.12.1964 г. в София. Завършва математическа гимназия във Враца. Магистър по философия и магистър по европейска интеграция в СУ "Кл. Охридски". Общински съветник във Враца, председател на групата общински съветници от СДС. Народен представител в 38-ото народно събрание от СДС. Изключен от СДС през 2001 г. Водещ на авторското… Прочети повече


Русия и съвременният свят. Генадий Зюганов

На кръстопът /Вместо предисловие/ 5 Покрусата 27 „Управляема катастрофа" 42 Еволюция на съвременната власт 53 Граждански мир 57 Руската държавност 61 За независима въниіна политика 67 Гарант на геополитическото равновесие 71 Национални интереси 80 Държавната безопасност 87 Алтернативна стратегия 92 Все същият избор / Няколко думи В заключение/ 101… Прочети повече


Основното за Европейския съюз. Колектив

Основното за Европейския съюз Сборник Прочети повече


Общуване с церемонии или български образи на Полша и поляците. Величко Тодоров

СЪДЪРЖАНИЕ Увод...............................................................................3 I. Без драгоманин или „пропада екзистенция".......10 II. С тержуман или „шанцоведний пан"....................29 III. Към Полша, към Soeur Clémence........................65 Вместо заключение.................................................100 Бележки....................................................................104 Прочети повече

 •  15 September 2016 21:00
 •  192
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Демокрацията: Въпроси и отговори. Дейвид Бийтъм, Кевин Бойл

Тази книга излиза в рамките на поредица от публикации, издадени по инициатива на Катедрата на ЮНЕСКО по правата на човека и гражданско обучение към СУ „Св. Климент Охридски", София, с цел насърчаване на обучението по правата на човека и демократичните ценности. Авторите носят пълната отговорност за избора и представянето на фактите, съдържащи се в… Прочети повече


Системата. Цочо Куманов

Мисля това, което пиша, пиша това, което мисля Глава I СЪДЪРЖАНИЕ 1.3ащо системата - реалност или форма на живот?.................9 2. Многообразие на еднообразието..............................................17 3. Системата - време и пространство.........................................23 Глава II............................................................................................29… Прочети повече


Социална психика и управление. Вера Михайлова

Съдържание 1. Социалната психика в управлението на социалисти ческого общество 1.1. Научно управление ....... 8 1.2. Същност и роля на социалната психика в управлението 21 2.1. Характерни черти, място и роля на социалната психика на колектива .......33 2.2. Тонът в отношенията на колектива — психологическа атмосфера, обществено настроение, обществено… Прочети повече


Социологически студии. Стоян Михайлов

Новата книга на проф. д-р Стоян Михайлов се състои от негови студии, статии и откъси от по-големи трудове, публикувани в различно време и на различни места. Тук те са подбрани и подредени съобразно единен тематичен принцип, което придава на книгата до известна степен монографичен характер. Три са основните теми — тясно свързани и преливащи се една… Прочети повече

 •  14 September 2016 22:03
 •  225
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Статистически методи в поведенческите и социалните науки. Красимир Калинов

Основната цел на книгата е да се запознае читателя с принципите за разбиране на базовите статистически процедури, използвани в областта на поведенческите и социалните науки, както и да подпомогне интересуващите се от приложната страна на статистиката в усилията им да навлязат в тази традиционно трудна за нематематиците област. Книгата има характер… Прочети повече