Преглед Категория › Учебници за ВУЗ

 •  16 November 2017 15:34
 •  139
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Оптични методи и системи

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  16 November 2017 15:16
 •  104
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  11 November 2017 12:26
 •  114
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управление на смесени фирми

Поредици и библиотеки: Център по дистанционно обучение, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Управление на организациите

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Организационна култура

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Стенография

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  31 October 2017 12:22
 •  112
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Педагогическа психология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  31 October 2017 12:15
 •  125
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща хидрология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Методика на българския език

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  24 October 2017 13:55
 •  96
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАДетска литература

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Сградостроителство

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Педагогическа психология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  17 September 2017 09:38
 •  143
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Вътрешнозаводски транспорт

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  17 September 2017 09:32
 •  154
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Рязане на металите

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  17 September 2017 09:12
 •  134
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническа термодинамика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  17 September 2017 09:07
 •  130
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  08 August 2017 10:21
 •  200
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  08 August 2017 10:12
 •  251
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пазарният ред

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Количествени методи и модели

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Местното управление във Франция. Организационноправни и сравнителноправни проблеми

Сравнителноправното изучаване на административните органи и тяхната дейност е важна и заедно с това не рядко пренебрегвана материя. Прочети повече


Ръководство по хидрология

Книгата съдържа практическите упражнения по обща хидрология, които се провеждат със студентите по география в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Подробно се изучават подземните, речните, езерните води и водите в Световния океан. Към отделните теми се дават много примери и задачи, които улесняват студентите в усвояване на материала.… Прочети повече

 •  27 June 2017 16:49
 •  207
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 June 2017 12:49
 •  199
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 June 2017 12:30
 •  155
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретична електротехника. Част 2

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от направленията електроника и автоматика и електротехника на Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин". Прочети повече

 •  27 June 2017 12:25
 •  155
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретична електротехника. Част 3

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от направленията електроника и автоматика и електротехника на Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин". Прочети повече


Ръководство за упражнения по геодезия

Ръководството е предназначено за студентите от Инженерно-строителния институт, но може да се използува и от инженерите и техниците в практиката. Прочети повече

 •  26 June 2017 13:53
 •  129
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кабелни съобщителни линии

Учебникът е предназначен за студентите от ВМЕИ „В. И. Ленин' — София, ВМЕИ—Варна и ВНВТУ "Т. Каблешков" — София. Той може да се използува и от научни работници, аспиршти, инженери и техници, които работят в областта на съобщителната техника. Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по товароподемни машини

Книгата е предназначена за студенти от специалноста "Подемно транспортни, строителни и минни машини". Може да служи и на инженерно-техническите работещи от научно-изследователските институти, развойни бази и предприятия. Прочети повече

 •  26 June 2017 09:23
 •  179
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по електронни и полупроводникови елементи и интегрални микросхеми

Ръководството е предназначено за студентите от всички специалности на факултетите по радиоелектроника и автоматика на ВМЕИ „В-И. Ленин" — София. Прочети повече