Преглед Категория › Учебници за техникуми

 •  02 April 2017 13:20
 •  343
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електрониката. учебник за техникумите по електротехника. Ю. Маринов, И. Стоянов

Учебникът е предназначен за учениците от техникумите по слаботокова електротехника, специалности радиотехника й телевизия, съобщителна техника и електронна техника. В учебника са изложени физичните явления в електронните и йонните лампи, полупроводниковите диоди и транзисторите, фоточувствителните и други прибори, чийто принцип на действие се основава… Прочети повече


Основи на ветеринарната медицина. За техникуми по селско стопанство, специалност животновъдство. Диман Диманов, Жельо Станчев

УВОД Селското стопанство заема важно място в структурата на народ-ното стопанство. Като подотрасъл на селското стопанство животновъдството има решаващо значение не само за икономиката на страната, но и за пълноценното задоволяване на потребностите и рацио-налното хранене на хората. Ето защо всички високоразвити страни обръщат особено внимание на животновъдството,… Прочети повече

 •  01 April 2017 21:32
 •  123
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пътнотранспортни машини. К. Диммитров, К. Василев

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение Част първа Системи за задвижване и управление Г л а в а 1. Общи сведения. ...... 1.1. Системи за зчдвижване 1.2. Системи за угравление........ Г л а в а 2. Механично силово предаване ..... 2.1. Вънени мехгнизми. . ....... 2.2. Съединители и спирачни ..... Г л а в а 3. Хидравлика и хидравлични елеѵенти. . 3.1. Работни течности..........… Прочети повече

 •  01 April 2017 21:28
 •  126
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електромашинна лаборатория. Учебник за техникумите по силнотокова електротехника. Костадин Атанасов, Никола Чукалов

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Обща част ...........................................5 1. 1, ¡Зилове изпитване на електри-іе ките машини........................5 1. 2. Ап.рати и съоръж'ния-за изпитване на електрическите машини .... 6 1. 3. Техника на провеждане на лабораторните упражнения.......12 1. 4 Техническа безопасност при провеждане на лабораторните упражнения… Прочети повече


Физиология и хигиена на храненето. М. Маркова, Д. Боцов

СЪДЪРЖАНИЕ Предмет и задачи на физиологията и хигиената на храненето..........3 Раздел 1. Физиология на храненето Хранителни влцества и тяхното физиологично значение................7 Бнологично значение на храната..........................7 Роля и зиачение на белтъците............................9 Роля и значение на мазнините............................12… Прочети повече


Слаботокова лаборатория. Георги Пеев, Богдан Автански, Цоло Цолов

Учебникът „Слаботокова лаборатория" за техникумите и професионално-техническите училища е съобразен с програмата на обучение и застъпва раздели, изучени от учениците по електротехника, електроника, токозахранващи устройства, нискочестотни усилватели и импулсна техника. Поставено е ударение главно на практическата страна на упражненията, за изпълнението… Прочети повече

 •  01 April 2017 20:49
 •  132
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинни елементи и взаимозаменяемост. Георги Димчев, Панайот Панайотов

Зa тexникумитe пo мaшинocтpoeнe, тpaнcпopт, eнepгeтикa, миннa пpoмишлeнocт, кopaбocтpoeнe и кopaбoплaвaнe. B книгaтa ca paзглeдaни въпpocитe зa кoнcтpукциятa, изчиcлявaнeтo и eкcплoaтaциятa нa мaшиннитe eлeмeнти c oбщo пpeднaзнaчeниe. Cъдъpжaниeтo й e cъoбpaзeнo c утвъpдeнaтa oт MOMH учeбнa пpoгpaмa. Книгaтa e oдoбpeнa oт MOMH кaтo учeбнo пoмaгaлo… Прочети повече


Хидравлика. Учебник за II курс на строителните техникуми. М. Куюмджиев, Г. Григоров

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД Кратки исторически бележки ............................................3 Предмет на хидравликата ...... 7 Флуиди ................................................................7 Водата и нейните физически свойства..........................9 Междумолекулни сили в течностите......................................10 а) кохезия ; б) адхезия… Прочети повече

 •  01 April 2017 19:37
 •  139
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Устройство на енергийни агрегати. Иван Марков, Димитър Чоторов, Ирина Стоилова

Учебник за 11. клас на ЕСПУ и за СПТУ. Професия оператор - монтьор на енергийни агрегати. Прочети повече


Технология на довършителните работи в строителството. Част 1-2. Михаил Софронов, Петко Стойчев / Асен Стакев, Недьо Ранчев

* Технология на довършителните работи в строителството. Част 1: Зидарии, мазилки,облицовки, настилки и изолации. Учебникът е написан съгласно с учебната програма на МНП от 1983 г. Той е предназначен за учениците от XI клас (II степен) на ЕСПУ, професия строител за външно и вътрешно оформяне на сгради. В учебника се разглежда технологичният процес при… Прочети повече


Технология на довършителните работи в строителството. Бояджийство, декоративни работи, остъкляване, монтаж на дограма и вътрешно остъкляване. А. Стаке

* Технология на довършителните работи в строителството. Част 2: Бояджийство, декоративни работи, остъкляване, монтаж на дограма и вътрешно остъкляване Учебникът е написан съгласно с учебната програма наМНП от 1983 г. и е предназначен за ученици, обучаващи се във II степен на ЕСПУ по специалността бояджийство, декоративни работи и монтаж на кухненска… Прочети повече

 •  01 April 2017 19:25
 •  130
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технологично обзавеждане на заведенията за хранене. Стефан Шиваров, Гaнка Босева

Учебното помагало е предназначено за учениците от всички специалности и професии, изучаващи предмета "Технологично обзавеждане на заведенията за хранене". Съобразено е с програмата, одобрена от МОМН. Настоящото помагало с успех може да се използва и от всички специалисти, които работят в системата на хранене, както и от онези, които ще откриват… Прочети повече


Хидро-пневмо и механоавтоматика. Учебник за техникумите. Тодор Пенчев, Цветана Пенчева, Митьо Митев

Учебникът е написан съгласно с учебната програма на Министерството на народната просвета от 1982 г. и е предназначен за учениците от техникумите по механотехника и автоматика. Първото издание на учебника е одобрено от МНП по предложение на комисия в състав: председател доц. к.т.н. инж. Димитър Дамянов рецензенти: доц. к.т.н. инж. Михаил Комитовски… Прочети повече


Хидро-пневмо и механоавтоматика. Учебник за техникумите. Тодор Пенчев, Цветана Пенчева, Митьо Митев

Учебникът е написан съгласно с учебната програма на Министерството на народната просвета от 1982 г. и е предназначен за учениците от техникумите по механотехника и автоматика. Първото издание на учебника е одобрено от МНП по предложение на комисия в състав: председател доц. к.т.н. инж. Димитър Дамянов рецензенти: доц. к.т.н. инж. Михаил Комитовски… Прочети повече

 •  01 April 2017 19:15
 •  147
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ремонт на автомобилите. Учебник за техникумите по автотранспорт. Борис Клебанов, Владимир Кузмин, Владимир Маслов

В учебника са разгледани технологията на основния ремонт на автомобилите и начините за ремонт на техните детайли. Изложени са обосновките за целесъобразността от ремонта на автомобилните детайли и методиките за избор на най-рационалния начин на ремонт. Описани са ремонтите на основните детайли и уреди от охладителната уредба, мазилната уредба, горввната… Прочети повече


Технологично обзавеждане на заведенията за обществено хранене. Стефан Шиваров, Ганка Босева

Учебник за техникумите и СПТУ по обществено хранене. Учебникът е написан съгласно учебната програма на МКНП от 1982 г. и ще ползува учениците от техникумите и СПТУ'ПО обществено хранене. В него са разгледани устройството, действието, експлоатацията и техническите характеристики на основните машини и апарати, които се използуват в заведенията за… Прочети повече


Лабораторни упражнения по двигатели с вътрешно горене, автомобили и трактори. Иван Григоров, Пею Камбуров

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД Глава I—Измерване Основни величини и измерителни единици за тях 1. Дължина................................................................5 2. Повърхнина..............................................................7 3. Обем....................................................................8 4. Вместимост..............................................................8… Прочети повече

 •  01 April 2017 19:00
 •  187
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на тапицерството. Христо Илчев

Учебникът е написан по програма на Министерството на народната просвета. В него са разгледани видовете тапицирани мебели и функционалните им размери. Описани са начините за тяхното изработване. Дадени са сведения за най-новите машини и съоръжения, използувани в производството на меките тапицирани мебели. Описана е технологията на изработване на тапицерия… Прочети повече

 •  01 April 2017 18:56
 •  201
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на консервирането. И. Караджов, Г. Ричев, Р. Караянева

СЪДЪРЖАНИЕ Раздел 1. Производствена характеристика на консервната промишле- ност ..........................................3 Значение на консервната промишленост и перспективи за развитието (Г. Ричев) .................................................3 Теоретични основи на консервирането (Г. Ричев) ..................6 Методи за консервиране ..................6… Прочети повече


Технология на силнотоковото промишлено производство. Георги М. Клисаров, Веселин Л. Кисьов, Ивайло Д. Аламанчев

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение ........................... Глава I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЕЛЕК ГРОПРОМИ111ЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО 1-1. Характеристика па електропромишлсното производство ....... 1-2. Основни понятия за технологичния процес ........... 1-?. Видове производства ». , #................... 1-4. Проектиране на технологичния процес............... 15. Технологична… Прочети повече


Съпротивление на материалите. Ц. Пенчев, Б. Спасов

Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника и всички специалности. Прочети повече


Съпротивление на материалите. Ц. Пенчев, Б. Спасов

Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника и всички специалности. Прочети повече

 •  16 March 2016 15:03
 •  336
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на България. Георги Бакалов, Петър Ангелов, Цветана Георгиева, Димитър Цанев, Боби Бобев, Стойчо Грънчаров

История на България за гимназиалната степен на общообразователните и професионалните училища. Прочети повече


Стоманобетон. Х. Нисимов, В. Цочева

Учебник за строителните техникуми, специалност - "Строителство и архитектура" и "Водно строителство". Прочети повече

 •  16 March 2016 14:42
 •  282
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Учебник за I и II курс на професионално-техническите училища по електротехника. Л. Ананиев, Г. Клисаров, И. Аламанчев, Б. Симеонов

Учебникът е разработен по програмата за I и II курс на силнотоковите специалности при професионално-технически-те училища по електротехника. Разгледани са в достъпна форма въпросите от електростатика, постоянен ток, променлив ток, електрически машини и др. Материалът е съобразен с подготовката и възможностите на учениците. Учебникът може да се използува… Прочети повече

 •  16 March 2016 14:25
 •  514
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Монтаж, експлоатация и ремонт на електрически машини и апарати. А. Диков, Л. Захариев, А. Теохарова

СЪДЪРЖАНИЕ A. Монтаж на електрически машини I. Орсанизация на монтажа 1—1. Подготовка и оргаикмцни ма момтажа I— 2. Норми, документлцив м отчитаме ка монтаж» 1— 3. Техника ма' белооасносгта при монтажните работ». . ... //. Таке.гажни работи 2— 1. Такедйжии средстаа и присоособдеиии ... ... 2—2. Такедаж iu машини. . 2— 3. Техника на безопасността… Прочети повече


Курс по висша математика. Н. П. Тарасов

Учебник за III и IV курс на техникумите по механотехника и електротехника. Прочети повече


Курс по висша математика. Н. П. Тарасов

Учебник за III и IV курс на техникумите по механотехника и електротехника. Прочети повече

 •  16 March 2016 14:05
 •  297
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Шлосерство и заваряване. Н. Димитров, Л. Върбанов

Учебник за средните професионално-технически училища. Прочети повече

 •  16 March 2016 13:46
 •  288
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник задачи по механика. За техникумите по механотехника, електротехника и др. Я. Арнаудов

Предговор Част I. Статика на идеално твърдо тяло А. Равнинна система сили а. Сили, действуващи по една права б. Събиране и разлагане на сходящи силч в равнината. Условия за равновесие на сходящи сили в равнината в. Успоредни сили г. Момент на сила относно точка. Двоица сили д. Графично събиране на произволна равнинна система сили с помощта на верижен… Прочети повече


Съпротивление на материалите. Ц. Пенчев, Б. Спасов

Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника и всички специалности. Прочети повече •  16 March 2016 13:34
 •  209
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Подемно-транспортни машини и съоръжения. П. Башев, В. Марков

Учебник за IV курс на техникумите по механотехника специалност Подемно-транспортни и строителни машини. Трето издание. Прочети повече


Техническа механика. Христо Христов, Георги Димчев, Крум Захариев

Учебникът "Техническа механика" е разработен в съответствие с учебната програма, утвърдена от МОМН. Предназначен е за учениците от СПТУ по машиностроене и немашиностроителните техникуми.. Учебното съдържание е съобразено с разделите и темите за максималния хорариум часове. Теоретичните постановки са подкрепени с богат илюстративен материал… Прочети повече

 •  15 March 2016 22:27
 •  189
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по строителство. Частъ 1. Ат. Донков

Ръководство по строителство. Частъ 1. Отъ архитектъ Ат. Донковъ. Одобренъ отъ М-вото на Обществените сгради, Пътища и Благоустройство съ заповедъ №3175, отъ 7. Х. 1936 год. Прочети повече


Обща електротехника. Учебник за III и IV курс на техникумите по механотехника. Христо Александров Константинов

Учебникът „Обща електротехника" съдържа общи сведения по електротехника — основни понятия за електрическо поле, кондензатори, електрически вериги за постоянен ток, магнетизъм, електромагнетизъм, електродинамика, електромагнитна индукция, теорията на променливия ток, а също и теория и устройство на електроизмервателните уреди, машини за постоянен ток,… Прочети повече


Обща теория на счетоводната отчетност. Богдана Джорджева

Учебникът е разработен в съответствие с одобрената от МОНТ учебна програма по счетоводство за предпрофесионална подготовка на учениците от IX клас на СОУ. Спазени са изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан от 1991 г. Разгледани са основните въпроси от теорията на счетоводството. В помощ на… Прочети повече

 •  15 March 2016 22:11
 •  219
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща теория на счетоводната отчетност. Богдана Джорджева

Учебникът е разработен в съответствие с одобрената от МОНТ учебна програма по счетоводство за предпрофесионална подготовка на учениците от IX клас на СОУ. Спазени са изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан от 1991 г. Разгледани са основните въпроси от теорията на счетоводството. В помощ на… Прочети повече