Преглед Категория › Образование

 •  10 April 2017 21:24
 •  209
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

A nursery school, A and B class reader

A nursery school, A and B class reader O. Benson Прочети повече

 •  10 April 2017 21:21
 •  221
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Мечо Пух. А. А. Милн

За предучилищна и начална училищна възраст. Най-популярни фрази: Колкото повече, толкова повече! Има само едно нещо, което е по-хубаво от гърненце с мед… и това са две гърненца с мед. Ако ти живееш сто години, аз искам да живея сто години без един ден, така че никога да не живея без теб. Понякога седя и си мисля… а понякога просто си седя. Отдавна,… Прочети повече


Златното клонче. Приключенията на Буратино. Алексей Толстой

Разказ за една необикновена история за едно дървено човече - Буратино. Прочети повече


Аз съм в детската градина. Папка за детето от втора група - 4-5 години. Димитър Димитров, Бойка Цветанова, Наталия Стойкова

Учебното помагало е одобрено със Заповед № РД 09-317/05.03.2007 г. Детското портфолио – индивидуална папка на детето съдържа Тетрадка по образователните направления Български език и литература, Социален свят и Природен свят и картони по образователните направления Математика, Изобразително изкуство и Конструктивно-технически и битови дейности. Те са… Прочети повече


Маски на животни. Оцвети! Изрежи!

Описание: Книгата съдържа 8 картонени маски - /2 липсват, изрязани са / на животни, които децата трябва първо да оцветят и след това да изрежат. До всяка маска има цветен модел как да бъде оцветена. Прочети повече


Дора помага на Диего! Първо ниво на четене. Лора Дрискол

По телевизионната поредица "Дора изследователката". Бебето ягуар е изчезнало! Чети заедно с Дора, докато тя издирва своя приятел с помощта на Диего! Чудна книжка за четене, която ще достави наслада на всички малчугани, които обичат предизвикателствата! Предназначена е за първо ниво на четене, с прости истории, по-богат речник и по-дълги изречения. Прочети повече

 •  10 April 2017 20:59
 •  202
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Аз съм в детската градина. Практическо ръководство за учителя. За трета група (5-6 години) в детската градина. Колектив

Програмната система „Аз съм в детската градина - III група" е съобразена с одобрените учебни програми на МОН и държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка (Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка, ДВ., бр. 80 от 2003 г.) Предложената система отговаря на съвременните… Прочети повече

 •  10 April 2017 20:52
 •  264
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Моливко: Изобразително изкуство. Музика. Физическа култура. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка. Николай Гюлчев, Дора Габрова

Книгата за учителя предлага примерни годишни разпределения и кратки методически насоки за интерпретация на темите от учебния материал по трите образователни направления за първа, втора и трета група на детската градина, а по образователно направление "Музика" - и за подготвителна група. Идеите, подходите и вариантите на работа гарантират успешно… Прочети повече


Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалавари. Pъкoвoдcтвo зa caмoпoдгoтoвкa c пpимepни тecтoвe. Колектив

Bъвeждaнeтo нa единен приемен изпит (EПИ) зa кaндидaтcтвaнe в Унивepcитeтa зa нaциoнaлни и cвeтoвнo cтoпaнcтвo, Икoнoмичecкия унивepcитeт - Bapнa, и Cтoпaнcкaтa aкaдeмия "Д. A. Цeнoв" - Cвищoв, ce ocъщecтвявa cъглacнo peшeния нa aкaдeмичнитe cъвeти нa тeзи унивepcитeти. Tecтoвитe пpимepни въпpocи в нacтoящия cбopник ca eдинни зa тpитe унивepcитeтa.… Прочети повече


Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври. Модул 3: Математика. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. Колектив

ПРЕДГОВОР Настоящото помагало е втора част на ръководството за самоподготовка по математика на кандидат-студентите в икономическите университети - УНСС - София, Икономически университет - Варна, и Стопанска Академия - Свищов. То е предназначено за онези кандидати, които са избрали да полагат ЕПИ (единен приемен изпит) със специализиран трети модул… Прочети повече


Обща теория на журналистиката. Стефан Станчев

Второ преработено и допълнено издание. Учебникът по обща теория на журналистиката е предназначен за студентите по журналистика от Факултета по журналистика при Софийския университет „Климент Охридски". Книгата е полезна и за всички журналисти от редакциите на вестниците, списанията, радиото, телевизията, БТА. Разгледани са: основните понятия в журналистиката;… Прочети повече


The College Board College Handbook 2007. Колектив

__CollegeBoard The College Board: Connecting Students to College Success The College Board is a not-for-profit membership association whose mission is to connect students to college success and opportunity. Founded in 1900, the association is composed of more than 5,000 schools, colleges, universities, and other educational organizations. Each year,… Прочети повече


Enseignement scientifique 1re L. Колектив

Sommaire Thèmes obligatoires I La représentation visuelle du monde 1 SVT Un récepteur sensoriel: l'œil......................................................................................................................6 2 PC Formation des images optiques..................................................................................................................16… Прочети повече


Il était Une Petite Grenouille. Level 1: Lecture. Jacky Girardet, Joelle Schelle-Mervelay

Le cahier de lecture de l'ensemble pédagogique Il était... une petite grenouille suit minutieusement la progression du livre de contes qui sert de référence. Chaque double page s'articule sur une unité didactique du livre de contes, ce qui facilite le repérage. Ce manuel correspond au matériel complémentaire du cahier d'écriture de la méthode.… Прочети повече

 •  29 January 2017 16:05
 •  395
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Педагогически технологии на игрово взаимодействие. Весела Гюрова

Весела Гюрова е доц., д-р по педагогика в СУ "Св. Кл. Охридски" -Факултет по наачална и предучилищна педагогика. Пицензиран експерт на Нацио-налната агенция по оценяване и акредитиране на ВУЗ. Член на редакционната колегия на сп. "Предучилищно възпитание" от 1984 г. Хоноруван преподавател в Художествената академия, "Приложно изкуство",… Прочети повече


Психология на професионалното поведение и техническото обучение. Стоян Евтомов

Тази книга е резултат от продължително изследване на поведението като психичен феномен и неразривно свързаната с него потребност от труд. Тя е опит да се създаде една по-задълбочена представа за многоликата човешка дейност все по-често определяна като професионална. Психологическата същност на човешкото поведение неминуемо се определя и допълва от… Прочети повече


Основы шрифтовой графики. П. А. Семченко

СОДЕРЖАНИЕ Раздел I. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ ПЕРВИЧНОГО НАВЫКА В ОБУЧЕНИИ ШРИФТОВОЙ ГРАФИКЕ 5 Темы практических занятий 16 Литература 32 Раздел II. ГЕНЕЗИС И ПОСТРОЕНИЕ ШРИФТОВ 33 Темы практических занятий 38 Литература 56 Раздел III. КОМПОЗИЦИЯ ШРИФТОВОЙ ГРАФИКИ 57 Тема практического занятия 59 Литература 66 Раздел IV. ШРИФТОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ… Прочети повече


Книжка със стикери за упражнения и игри: Четенето 5-7 години. Костадин Костадинов

Зaнимaтeлнa книжкa c 42 cтикeрa + упрaжнeния и игри Paзглeдaйтe cилуeтитe в книжкaтa, oткрийтe cъoтвeтнитe им цвeтни cтикeри oт прилoжeниeтo и ги зaлeпeтe нa мecтaтa им! Зaглaвиятa oт пoрeдицaтa "Книжкa cъc cтикeри зa упрaжнeния и игри" ca cъoбрaзeни c прoгрaмaтa зa прeдучилищнa пoдгoтoвкa и първи клac. Тe мoгaт дa ce пoлзвaт кaтo учeбни пoмaгaлa… Прочети повече

 •  29 January 2017 15:33
 •  248
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

За чист български език. Моско Москов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор. 5 1. Същност на борбата за чистотата на езика. 6 2. Развой на борбата за чист български език. 13 2.1. Борбата за чист български език до Освобождението 13 Борбата за книжовен език и чуждите думи. 13 2.2. Борбата за чист български език след Освобождението 23 Д-р Иван Богоров и чуждите думи. 23 2.3. Борбата за чист български език… Прочети повече


Ръководство за работа в масовите библиотеки. Константинка Калайджиева, Здравко Дафинов

ПРЕДГОВОР С настоящото „Ръководство за работата в масовите библиотеки" авторите си поставят скромната задача да дадат на начеващите библиотекари от масовите библиотеки сравнително цялостно помагало по организацията и съдържанието на библиотечната работа. Ръководството може да бъде полезно и при провеждането на краткотрайните библиотекарски курсове.… Прочети повече


Храмът. Сборник статии. Колектив

Храмът на науката и висшето образование ни дава светлината в нашия път, изхода за България, ключа за положителен обрат. Храмът е осквернен, тъмни сили вилнеят из него, узурпират, мамят, присвояват, унищожават. За пръв път са събрани автентични свидетелства на пострадалите - идеалисти, вярващи в Бога и в България, прекланящи се пред култа на познанието… Прочети повече


История на предучилищното възпитание. Горан Попов

УВОД Идейноценностната история на педагогиката включва като своя неделима част историята на предучилищното възпитание. Тук тя е развита в основни линии от Древността* до края на XX век. В книгата фигурира информация, засягаща само чуждестранното предучилищно възпитание; българското такова през периода мога да го разработвам в бъдеще, като прибавя към… Прочети повече

 •  29 January 2017 14:40
 •  247
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Педагогическа поема. А. Макаренко

от Уикипедия, свободната енциклопедия Антон Макаренко (на украински: Анто́н Семе́нович Макаре́нко), (на руски: Антон Семёнович Макаренко) е педагог и писател. Преди 1903 г. завършва педагогически курсове и започва да работи във вечерното училище в Белополие. Той ограмотява колегите на баща си. В периода 1913-17 г. завършва Полтавския висш институт… Прочети повече


Guida dello studente e programmi dei corsi. Колектив

INDICI Presentazione ......................................................................................................... » 11 Elenco Strutture Universitarie — Autorità Accademiche ................................................................................... » 17 — Facoltà e Lauree ............................................................................................… Прочети повече

 •  29 January 2017 14:16
 •  269
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обучението по ромски език в първи клас. Христо Кючуков

УВОД Писменост на ромски език се създава преди около 250 г., но особено много за това се заговаря през последните 30-40 г., когато Световният ромски съюз поставя въпроса за необходимостта от изучаването му в училище. През 1971 г. в Лондон се провежда Първият конгрес и се основава Световната ромска организация. (International Romani Union). Към Световната… Прочети повече


В света на възрастните. Правно, икономическо и кариерно образование. Колектив

ПРЕДГОВОР Перефразирайки думите на Н. Бердяев, ще припомня в началото, че ние наистина не живеем само в полетата на духа, а и в царството на Кесаря. В своята история хората са били принудени да се научат, че техния свят е множествен; че в него има място и за полета на мечтите, въображението и творчеството, и за понякога железния порядък на битовото… Прочети повече


В света на възрастните. Правно, икономическо и кариерно образование. Колектив

ПРЕДГОВОР Перефразирайки думите на Н. Бердяев, ще припомня в началото, че ние наистина не живеем само в полетата на духа, а и в царството на Кесаря. В своята история хората са били принудени да се научат, че техния свят е множествен; че в него има място и за полета на мечтите, въображението и творчеството, и за понякога железния порядък на битовото… Прочети повече


Обучението по история в новите условия. Колектив

Изключително важната за националната ни история проблематика за произхода и прародината на древните Българи е представена в учебната литература отчасти символично и твърде неточно. Лично аз не познавам друг народ, който така лекомислено да пренебрегва стотици реално доказуеми години от своята история, както българския.Ясните податки в изворите и археологическите… Прочети повече


50 години регионална библиотека "Никола Фурнаджиев". Юбилейно библиографско издание. Росица Гигова

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ Библиографският указател се издава по случай 50-годишнината от основаването на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев" - Пазарджик. Целта на изданието е да направи цялостен преглед на публикациите за библиотеката от създаването й през 1959 г. като Окръжна библиотека до м. декември 2008 г. Включени са и материалите, поместени в… Прочети повече

 •  29 January 2017 13:48
 •  298
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Игри за всички. Наръчник за обучители. Анна Янина, Галина Николова

Въведение ......................................................................................................... Как е подреден този наръчник? ................................................................. Как да изберете подходящата игра/упражнение?............................. Благодарности ...............................................................................................… Прочети повече


Занимателни и изследователски езикови игри и задачи за 4.-9. клас. Господин Делев

Книгата „Занимателни и изследователски езикови игри и задачи" предлага на учениците достъпна и интересна информация за миналото и съвременното състояние на езика ни. Застанали пред съкровищницата на българското слово, читателите ще съсредоточат вниманието си към езиковите проблеми, ще се насочат към решаването на езикови задачи като ефективна форма… Прочети повече


Училището и българската духовност. Колектив

В настоящия труд са публикувани докладите и изказванията на научната конференция на тема "Училището и българската духовност", в която участваха най-изтъкнати учени и специалисти - психолози, педагози, културолози, политолози, творци на изкуството, учители и др. Гя беше проведена на 16 април 1999 година от фондация "Човещина ", в партньорство със Синдиката… Прочети повече


Лебедова песен. Йохан Песталоци

ПРЕДГОВОР От половин век насам аз се стремях неуморно да опростя, доколкото ми бе възможно, средствата на народното образование, особено началното, и да дам своята лепта за приближаването им до хода, който природата следва в развиването й оформянето на заложените в естеството на човека сили. През всичкото това време аз работих ревностно за постигането… Прочети повече

 •  28 January 2017 20:52
 •  524
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Играчки-закачки за деца над 5 години: Интерактивен мултимедиен буквар на български език

ТОВА НАИСТИНА ПОМАГА! С помощта на този продукт децата автоматично ще научат: * вярното произношение (звук и ударение) * правопис * Граматика * Структура на изречението * Числата * Сезоните * дните на седмицата * облеклото * предметите от бита БЕЗ УМОРА И ДОСАДА! Георите от диска - Ани, мартин, Рекс и Тигърчето ще преведат вашето дете стъпка по стъпка… Прочети повече


Габровски периодичен печат 1872-2014. Справочно-библиографско издание. Колектив

Справочно-библиографско издание На заключителна пресконференция бяха представени резултатите по проект „Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат" и отпечатване на справочно-библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 – 2014", финансиран по програма „Култура" на Община Габрово.… Прочети повече


Народното творчество в детската градина. Цонка Шейтанова

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Народното творчество и възпитанието на децата........................5 2. Природата народния край и възприемане на народното творчество от децата 10 3. Овладяване на родния език чрез словесното народно творчество .... 13 4. Народната музика в детската градина................................47 5. Българското приложно народно изкуство..............................51… Прочети повече


Начини за употреба на словото. Владко Мурдаров

СЪДЪРЖАНИЕ 3 А Д А Н Е С Е П И T А M Е.................5 Как се попълват документи? ....................................9 Как се пише автобиография? ..................................14 Как се пише молба? ........ . . .......................19 Как се пише пълномощно? ....................................24 Как се диктува? . . . .......................................2&… Прочети повече


Българската наука в действие! Българската наука е тук!. Колектив

БЪЛГАРСКА НАУКА В ДЕИСТВИЕ Българската наука в действие Този сборник има за цел да събере на едно място научните институции и организации, които работят в сферата на науката и популяризират науката в България. Основната цел на проекта „Българската наука в действие"1 (BG13/ A1.2/373/R2) е да отразява и предлага реформаторски политики от голямо обществено… Прочети повече

 •  09 September 2016 21:03
 •  298
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Практическа граматика на българския език за 7. клас. Учебно помагало. Мария Пашова, Петър Пашов

Описание Пoмaгaлoтo е пpеpaбoтенo ocнoвнo и е cъoбpaзенo c нoвaтa учебнa пpoгpaмa нa MОH. Чpез негo учениците ще дoбият неoбхoдимите знaния пo cъвpеменен бългapcки книжoвен език, кaктo и нaвици зa пpaвилнoтo му изпoлзвaне - уcтнo и пиcменo. Учебните теми ca paзpaбoтени яcнo и дocтъпнo. Пpи вcякa учебнa единицa чpез теcтoве cе пpaви пpегoвop нa мaтеpиaлa… Прочети повече