Преглед Категория › Икономика, бизнес и финанси

 •  27 July 2017 14:21
 •  183
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Международен бизнес

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Финансов мениджмънт в бизнеса

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  14 July 2017 11:36
 •  182
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как да разбираме пазарната икономика

Превод от английски език: Анна Минасян, Гаяне Минасян Прочети повече


Страната, която учудва света

Непрекъснатият китайски икономически възход Прочети повече
Международен туризъм

Настоящата книга съдържа и статистически данни, пазарни тенденции и прогнози. В нея са разгледани множество международни казуси и на нея би трябвало да се гледа, като на полезно пособие за всеки студент по туризъм. Прочети повече


Основи на управлението

Учебникът е ориентиран най-вече към студентите бакалаври и магистри от икономическите и управленските специалности в българските университети. Той може да бъде полезен и за мениджърите и за специалистите в областта на икономиката, а също и на изследователи и консултанти. Прочети повече

 •  12 February 2017 13:59
 •  216
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Бизнес - първи стъпки. Тревър Филипс-Уилямс

ВЪВЕДЕНИЕ Представете си колко приятно би било да печелите много пари! Не защото сте много усърден, не защото работите за държавата или за голяма фирма, а затова че сте собственик на бизнеса и той печели за Вас. Няма кой да Ви държи сметка кога идвате на работа, кога си отивате в къщи. Ще си бъдете сам началник. Някои казват, че крайният критерий за… Прочети повече

 •  06 February 2017 20:59
 •  212
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Франчайзинг. Лизинг. Факторинг. Правни аспекти. Лиляна Пиперкова

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД...........................з I част ФРАНЧАЙЗИНГ.......................................................................................7 1. Икономическа същност и значение на франчайзинга...............................8 1.1. Поява и развитие на франчайзинга в търговската практика........8 1.2. Същност на франчайзинга.......................................................................10… Прочети повече


Базисен модел на комплексно административно обслужване. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ............................................5 I. КОНТЕКСТ ..........................................11 I!. КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.................17 1. Същност...........................................17 2. Цели..............................................20 3. Принципи.................................21… Прочети повече


Политическа икономия. Част 1-3. Симеон С. Демостенов

* Политическа икономия. Част 1: Общо учение за стопанството. 288 страници. ** Политическа икономия. Част 2: Учение за производството. 184 страници. ***Политическа икономия. Част 3: Учение за размяната. 279 страници. Трите части в едно книжно тяло. Прочети повече

 •  05 February 2017 16:15
 •  271
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност. Изпитни въпроси за придобиване. Изпитни въпроси за преиздаване. Колектив

Изданието е предназначено за всички, които извършват или възнамеряват да извършват превоз на пътници и товари както в международна релация, така и в страната. За да получат лицензия, която дава достъп до превозна дейност, ръководителите на транспортната дейност /превозвачите/ трябва да отговарят на определени условия. Едно от важните изисквания е да… Прочети повече

 •  05 February 2017 16:10
 •  225
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Търговски представител. Камелия Касабова

Търговският представител е една от най-популярните фигури на съвременните търговски отношения. Този монографичен труд е посветен на търговския представител в тесен смисъл (чл.32 - чл.48 от Търговския закон). Прокуристът, търговският пълномощник са извън обхвата на научния анализ. Проследено е възникването на търговския представител, който е сравнително… Прочети повече


Банки и финансова дейност. Колектив

Второ преработено и допълнено издание. Прочети повече


Туризмът на новото хилядолетие. Манол Рибов

ПРЕДГОВОР Туризмът отдавна се е превърнал в икономически и социален феномен на ежедневието на стотици милиони хора. Той обхваща не само тях-ното свободно движение, но е и важна форма за оползотворяване на свободното време и основно средство за осъществяване на връзки помежду им, за политически, икономически и културни контакти. Това обяснява и динамиката… Прочети повече


Азбука на успеха. Българският бизнес В обединена Евpoпа. Вержиния Димитрова, Светлана Папукчиева

СЪДЪРЖНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 9 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ? 9 ПО-ВАЖНИ МОМЕНТИ ОТ ИСТОРИЯ НА ЕС 10 ПЪРВА ЧАСТ - ЗАКЪДЕ ПЪТУВАМЕ? 16 СТРАНИТЕ ОТ ЕС - ИЗМИНАТ ВЕЧЕ ПЪТ 17 ИМАМЕ ЛИ ОСНОВАНИЕ ДА СЕ СТРАХУВАМЕ? 22 НОВИТЕ ПРАВИЛА - РЕАЛНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ 26 България работи • Не ние ще влезем в Европа, а тя ще дойде при нас 29 НОВИ ПРАВИЛА… Прочети повече


Финанси. Велчо Стоянов

Настоящето второ издание на учебника по ФИНАНСИ, предназначен за икономическите техникуми и колежи, е обновено и актуализирано, а така също е напълно съобразено с учебната програма на МОН. Учебник за икономическите техникуми В съставянето на новото издание, за разлика от предходното, не участва д-р Люба Михалкова. Причината за това е нейната груба… Прочети повече


Икономика на застраховането. Велеслав Гаврийски

Пето издание. Съдържание (основно): * Понятие и обект на застрахователната наука * Застрахователен фонд * Предмет на застраховането * Риск * Стопанска защита * Исторически типове застраховане * Правни форми на застрахователните предприятия * Застрахователни обединения * Теории за застраховането Прочети повече


9 бизнес плана за стартиране на собствен бизнес в условията на валутен съвет. Кирил Тодоров

Настоящата книга е продължение на една млада традиция, начената с публикуването през 1996 г., с последваща допечатка през 1997 г. на изданието "10+1 бизнес плана за стартиране на собствен бизнес". В настоящата книга са представени девет нови бизнес плана, засягащи различни пазарни и продуктови области на бизнеса у нас, като се започне от производството… Прочети повече


История русской экономической мысли в ХХ веке. Монография. К. А. Смирнова

В монографии рассматриваются труды и судьбы ведущих российских ученых-экономистов, чье творчество так или иначе было связано с подготовкой и организацией Октябрьской социалистической революции 1917 года, обеспечением управления советской экономикой и подготовкой научного задела для развития социалистической экономики в XXI веке. В книге впервые собраны… Прочети повече


Макроикономика. Авторизиран курс по Economics. Стоядин Савов

Второ издание. Работата върху второто издание започна веднага след появата на първото. Неговото търсене ме подтикваше към работа с по-голяма професионална взискателност. Собственият ми опит в преподаването на икономикс в Университета за национално и световно стопанство и в Бургаския свободен университет ми дава възможност да проверявам на по-широка… Прочети повече


Бизнесът: частна охранителна дейност. Христо Иванов

"Бизнесът-частна охранителна дейност" представлява успешен опит за систематизиране, както на частната охранителна дейност, така и на дейността на ръководителите и изпълнителите охранители. Обект на изследване е правно нормативната уредба на частната охранителна дейност на Република България и нейното състояние след приемането на Закона за частната… Прочети повече
Управление на иновациите и организационните промени в датската фирма. Фин Борум, Пер Х. Кристенсен

Съдържание Предговор Кирил Тодоров.....5 Предговор Фин Борум и Пер Хул Кристенсен...............7 Увод Фин Борум и Пер Хул Кристенсен................9 Първа част Знание, обучение и мрежи в процеса на технологичната иновация и адаптация........19 Когато фирмите се учат Иновации и генериране на знания в малките и средните датски фирми (МСП) Фин Валентин...........21… Прочети повече


Наръчник по бизнес оценяване

Методи, техники, разчети, анализи Прочети повече


Как да подготвим успешни проекти по Европрограмата за изследвания и иновации "Хоризонт 2020" с грантове. Наръчник Никола Христович

СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ....................................5 2. ИНОВАЦИИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ СТИМУЛИРАНЕТО ИМ............9 2.1. Що е иновация и иновационна политика.......................................... 9 2.2. Жизнен цикъл на иновацията и „Долината на смъртта".....................9 2.3. Необходимост от стимулиране на иновациите...................................11… Прочети повече

 •  05 February 2017 14:11
 •  930
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финанси. Корпоративни финанси. Маргарита Александрова

Учебник за дистанционно обучение. Магистърска програма по Бизнес администрация. УВОД Настоящият учебник по Финанси (Корпоративни финанси) е предназначен за дистанционно обучение на студенти от магистърска образователно-квалификационна степен. Учебникът има за цел: • първо: да представи в достъпна форма теоретичните основи на корпоративните финанси,… Прочети повече

 •  05 February 2017 14:06
 •  130
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Културният ресурс на предприемачеството. Карамфил Манолов

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД............................................................................................................................................................................................................................................................5 Първа глава ПРЕДПРИЕМАЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ФИРМАТА Субектът на предприемаческото… Прочети повече


The College Board Guide to Getting Financial Aid 2007. Колектив

Don't give up on college just because of its price. No matter what your family's situation, financial aid can help. This simple, friendly step-by-step guide explains how to got financial-aid to help you pay юг college. It also gives you the "financial aid picture'' for each of more than 3,000 colieges, universities, and technical schools. Includes:… Прочети повече

 •  05 February 2017 13:56
 •  160
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономическа и финансова система на ЕС и Еврозоната. Ваня Иванова

ЗА АВТОРА Ваня Иванова завършва Университета за национално и световно стопанство, специалност Макроикономика. След спечелена стипендия на френското правителство 1990 - 1991 г. завършва Европейския университетски център в Нанси, откъдето получава магистърска степен по европейски науки. Специализира в университета във Венеция - Италия, където подготвя… Прочети повече


Wirtschaftskommunikation Deutsch. Volker Eismann

WirtschaftsKommunikation Deutsch • trainiert in zwei Bänden sprachliches Handeln im beruflichen Leben • orientiert sich an authentischen betrieblichen Abläufen • gibt Informationen zum fachlichen Hintergrund Wirtschafts. Kommunikation Deutsch richtet sich an Lerner im In- und Ausland baut auf dem Niveau des Zertifikats Deutsch auf ist geeignet für… Прочети повече


130 Years of History. Sevdalina Malcheva, Pavlina Penkova

Dear readers, This year we are celebrating the 130th anniversary of the Ministry of Finance. It is my honour to serve as the 48th minister at the head of this institution and I have always been aware of how huge this responsibility is. The Ministry of Finance is among the first institutions established after the restoration of the Bulgarian statehood… Прочети повече


Икономика на градското стопанство и строителство. С. Чолаков, С. Алексиева

В учебника Икономика на градското стопанство и строителство се разглежда схващането, че архитектурата е едновременно и изкуство, и наука за най-целесъобразните от обществено-икономическо гледище хоризонтално-вертикални планировъчни решения на предстоящите за изграждане основни фондове (сгради и съоръжения), необходими за действието на всички отра ли… Прочети повече


Банков мениджмънт. Бари Линч

БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ Въведение към банков мениджмънт Организационна структура и системи Организационна култура Организациите и тяхната среда Ръководителите в банките Развитието на управленските идеи Управленски стил и лидерство Делегиране и мотивиране Управление на колектив Цикълът на планиране, организиране и контрол Вземане на решения и решаване на… Прочети повече


Финансов анализ. Анжела Мейсън, Бари Хой, Мария Георгиева

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ МОДУЛА ВЪВЕДЕНИЕ Добре дошли в настоящия модул на "Специализиран курс 2" от Програмата по банки и финанси. След като прочетете въведението, вече ще знаете как е структуриран модулът и как трябва да изучавате включения в него материал? Това е вторият от поредицата три свързани модула в курса "финансов и кредитен анализ",… Прочети повече