Преглед Категория › История, археология

История (от гръцки: ιστορία — „проучване, познание, придобито чрез изследване“ е хуманитарна наука, занимаваща се с изучаване на миналото, фокусирана върху човека и неговите действия, състояния, мирогледи, социални взаимоотношения и организации от миналото до наши дни. Резултатът от историческото изследване обикновено е систематичен наратив (разказ), излагащ и анализиращ поредицата от събития, като в някои случаи се опитва да търси и обективните причинно-следствени връзки, които ги определят. Хората, професионално занимаващи се с изучаването, изследването и записването на история, се наричат историци. Историците използват разнообразни източници, наричани още извори, включително писмени и печатни сведения, интервюта (устна история) и археология. В определен контекст понятието „история“ може да обозначава и времето след появата на писмеността в противовес на събитията, случили се преди това, които са известни като праистория (т.е. предистория). В по-широк смисъл понятието може да се използва и за теми, които не са предмет на историята в тесен смисъл, а са изучавани от природните науки като геоложка история, история на Вселената, еволюционна история и други. Към историята не се отнасят и историческите традиции на дадена култура, които не са подкрепени с проверими източници като например историческите легенди и митове.


 •  05 March 2018 09:53
 •  188
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАТърновград. Литературен сборник за старопрестолния български град

Литературен сборник за старопрестолния български град Прочети повече •  25 February 2018 17:52
 •  196
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на Велико Търново. Том 1

Праистория, античност и средновековие Прочети повече

 •  22 February 2018 11:11
 •  179
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  20 February 2018 08:41
 •  160
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  13 February 2018 12:55
 •  215
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Протоколи на Сионските мъдреци

Нечетена книга - изчерпано заглавие. Прочети повече


Исторически съчинения

Превод от английски език Прочети повече


Огнища на българщината

Пътуване из манастирите Прочети повече


Паркът "Врана"

Неизползвана книга Прочети повече
Хроника на 20-и век в пет тома. Том 1

„Хроника на 20-и век" ни кара да се замислим върху отговорите им... Прочети повече


Хроника на 20-и век в пет тома. Том 5

„Хроника на 20-и век" ни кара да се замислим върху отговорите им... Прочети повече


Миналото на Чепеларе

Принос за историята на Родопа Прочети повече


Кратка история на България

Книга за българските земи от най-стари времена до днес... Прочети повече

 •  27 January 2018 00:58
 •  139
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЦърквата "Св. Седмочисленици" - София

Архитектурен паметник на културата Прочети повече


Хабсбургският орел над Балканите

Безплатна доставка при поръчка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  26 January 2018 00:38
 •  169
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАРусия на Изток

Безплатна доставка над 50 лв. Прочети повече


Спомени от Странджа

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  15 December 2017 10:58
 •  141
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  13 December 2017 15:04
 •  182
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Изследване на историята. Том 1

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  06 December 2017 13:12
 •  176
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Родолюбци

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече