Преглед Категория › Право


Право на международния транспорт

Трето преработено и допълнено издание Прочети повече


Съдебна практика по търговско право. Том 1.2

Коментар на проф. д-р Огнян Герджиков. С текстовете на нормативните актове Прочети повече


Институтът на съдебния заседател

Безплатна доставка при поръчка над 50.00 лв. Прочети повече
Международно търговско право

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Семейно и наследствено право

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  09 November 2017 13:48
 •  200
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  09 November 2017 12:00
 •  173
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  09 November 2017 11:55
 •  130
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Закон за публичните финанси

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  09 November 2017 11:43
 •  91
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  08 November 2017 21:47
 •  121
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  08 November 2017 21:31
 •  114
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трудова злополука

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  08 November 2017 21:19
 •  101
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Социално и здравно осигуряване

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Търговско право

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Висш адвокатски съвет. Алманах

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  08 November 2017 20:37
 •  218
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  08 November 2017 17:30
 •  116
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАОснови на правото. Книга 2

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  08 November 2017 16:44
 •  128
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА