Преглед Категория › Право
Теория на правотворческата дейност

Ролята на нетипичния законодател Прочети повече


Търговска несъстоятелност

Приложение - Търговския закон, част четвърта: Несъстоятелност . Прочети повече


Право на международния транспорт

Трето преработено и допълнено издание Прочети повече


Съдебна практика по търговско право. Том 1.2

Коментар на проф. д-р Огнян Герджиков. С текстовете на нормативните актове Прочети повече


Институтът на съдебния заседател

Безплатна доставка при поръчка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  09 December 2017 17:56
 •  137
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМеждународно търговско право

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Семейно и наследствено право

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  09 November 2017 13:48
 •  226
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  09 November 2017 12:00
 •  200
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  09 November 2017 11:55
 •  156
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Закон за публичните финанси

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  09 November 2017 11:43
 •  104
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  08 November 2017 21:47
 •  147
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  08 November 2017 21:31
 •  135
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трудова злополука

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  08 November 2017 21:19
 •  118
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Социално и здравно осигуряване

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Търговско право

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  08 November 2017 20:53
 •  141
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА