Преглед Категория › Политология и социология
Косово - геополитически анализ

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Радикалдемократизмът

Опит за либерално политическо поведение в България Прочети повече


Социалните групи

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  26 July 2017 09:57
 •  157
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Политически системи през XX век

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Идеология и политика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Социологията като наука

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Социологически студии

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Въобръжение и творчество

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  16 July 2017 18:03
 •  185
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Демоните на Родопите

Международен център по проблемите на мацинствата и културните взаимодействия Прочети повече
Избори '91. Идеологически аспекти

Център за изследване на идеологията Прочети повече


Третият път

Обновлението на социалдемокрацията Прочети повече


Териториалните общности в НР България

В монографията се разглеждат теоретико-методически и практически въпроси на социално-икономическото развитие на териториалните общности в НР България — общините и областите Прочети повече
Философия на политиката. Сборник от текстове за семинарни упражнения и изпит. Димитър Тафков

ПРЕДГОВОР Предлаганата Антология няма претенцията да представи ця-лостно картината на развитието на основните теми и идеи в политическата философия. Подбрани са текстове, които изказват определена гледна точка за политическия живот на обществото, оказала се значима в историята на политическата философия и съвременната философска дискусия върху политиката.… Прочети повече


Политика - привилегия всех. Евгений Евтушенко

В книгу входят публицистические статьи, выступления, интервью последних лет, фрагменты прозы и поэтических произведений Евгения Евтушенко, а также его литературно-критические эссе о выдающихся деятелях отечественной и зарубежной культуры. Прочети повече

 •  28 January 2017 10:00
 •  165
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Новият Османизъм и българите. Политически очерк. Станислав Станилов

Проф. Станислав Станилов е роден в Габрово през 1943 г. Средното си образование завършил в "Априловската гимназия", висше по история във Великотърновският университет "Св. Св. Кирил и Методий". Професор (старши научен сътрудник I степен) и ръководител на Секцията за средновековна археология в Националния археологически институт с музей… Прочети повече


Общинската политика в Германия. Волфганг Гизевиус

Съдържание Предговор към българското издание....................................5 Увод...............................................................12 Глава 1. Без общинска политика нищо не става............................13 1. Близо до гражданина: Демокрацията започва в общината..............13 2. Понятието политика: Да осъществяваш политика означава… Прочети повече

 •  28 January 2017 09:52
 •  183
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Енергетика и добро управление, тенденции и политики. Анализи. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Резюме........................................................................................................................................................5 Увод..........................................................................................................................................................13 1. Институциональна… Прочети повече

 •  28 January 2017 09:47
 •  207
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ученият и политикът. Представен от Раймон Арон. Макс Вебер

ВЪВЕДЕНИЕ Реймон Арон Макс Вебер бе човек на науката; той не бе нито политик, нито държавник, а само при случай - политически журналист. Ала през целия си живот, ревностно загрижен за държавата, не престана да изпитва един вид носталгия по политиката, сякаш крайната цел на неговото мислене трябваше да бъде участието му в действието. Той принадлежеше… Прочети повече

 •  28 January 2017 09:42
 •  192
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Културните противоречия на капитализма. Даниел Бел

Съдържание Предговор: 1978 ..............................9 Предисловие.................................3 5 Въведение / Разбягването на сферите: заявяване иа основните теми...41 ЧАСТ ПЪРВА ДВОЙНАТА ВРЪЗКА НА МОДЕРНОСТТА 1. Културните противоречия на капитализма ..........79 2. Разпадането на културния дискурс ...............145 3. Сетивността на 60-те… Прочети повече


Диагнозата Филчев. Хроника на една гражданска война. Едвин Сугарев

В хода на своята анкета бях удивен от това колко много политици и магистрати знаят за какво всъщност става дума • знаят, че прокуратурата се оглавява от маниакален и авторитарен човек, лишен от достойнство и нравствени критерии, способен да използва цялата репресивна мощ на институцията за свои цели - и въпреки това премълчават и изтърпяват безмълвно… Прочети повече


Българио, не умирай от любов към Запада. Или съблазънта такава, каквато е. Методи Кирилов Охридски

Това, което се върши до нашата югозападна граница, повдигна и последната завеса на сцената, където се играе драмата, наречена "Световна история". Маските на актьорите паднаха. Навремето в езика ни съществуваше една почти забравена днес дума - мъдрост. Сега тя е подменена с учените думи интелигентност и интелект. Защото мъдростта е черта на… Прочети повече


Записки по обща социология. Част 2. Хр. Тодоров

Въпросите са развити по конспекта Съдържание 30. Основни видове социални отношения I 31. КултуренЪ ПЕСИМИЗЪМ® 177 32. Учението за социалнитѣ структури у Алфредъ Веберъ 183 33. Различни видове общности 187 34. Класификация на извънобщноститЬ или далечни социални отношения 191 35. ТритЬ основни извънобщности социални 194 отношения 204 36. Появяването… Прочети повече


The Urban Politics Dictionary. John Smith, John Klemanski

A NOTE ON HOW TO USE THIS BOOK The Urban Politics Dictionary organizes all entries alphabetically for easy access by the student or researcher. In addition, a comprehensive general index lists all of the defined terms and many related subsidiary terms, as well as laws, court cases, institutions, and particular cities and urban areas. Three components… Прочети повече


Албански перспктиви. Том 2: Теренни проучвания. Антонина Желязкова

ПРЕДГОВОР Книгата „Албански перспективи" е Втори том от поредицата „Спешна антропология" на Международния център за изследване на малцинствата и културните Взаимодействия. Тя е тематично продължение на теренните проучВания Върху общностите на албанците на Балканите, които Центърът проВежда Вече четири години. ПърВият том „Албанският национален Въпрос… Прочети повече


Краят на демокрацията. Жан-Мари Гуно

„Ще се издигне и четвърто царство яко като желязо, понеже желязото строшаба и сдробява всичко, и то ще строшаба и стрива както желязото, което строшава всичко. А понеже си видял нозете и пръстите отчасти от грънчарска кал и отчасти от желязо, това ще бъде едно разделено царство; но в него ще има нещо от силата на желязото, понеже си видял желязото,… Прочети повече


Конфликти, доверие, демокрация. Колектив

Съставителство и научна редакция - Анна Кръстева, Антоний Тодоров. Патология, фактор за разпадане на социалните отношения или нормално социално явление като трансгресията на правилата? Теорията все още се колебае между тези два полюса. Конфликтът е в основата на тематизацията на социалното. От Хераклит "Конфликтът е принципът или бащата на всички… Прочети повече